• Tartalom
Oldalmenü

32/2017. (XI. 29.) MNB rendelet

a „Kossuth tér” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2017.11.30.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – „Az Országház és környéke” kiemelt nemzeti emlékhely tiszteletére – „Kossuth tér” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2017. november 30.

2. § (1) Az emlékérme 90% réz és 10% cink ötvözetéből készült, súlya 18,4 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben az Országház főbejáratához vezető lépcsősor peremén található egyik bronzoroszlán oldal irányú ábrázolása látható, jobbra Magyarország zászlajával. Az emlékérme szélén, fent, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a bronzoroszlán ábrázolásától jobbra lent a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, bal oldalon a „2017” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható, két-két vízszintes sorban. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján a Kossuth Lajos tér ábrázolása látható, a teret déli irányból nézve. Az emlékérme szélén, félköriratban, fent a „KOSSUTH TÉR”, lent a „NEMZETI EMLÉKHELY” felirat olvasható. A tér ábrázolásában lent, középen a nemzeti emlékhelyek emblémája, jobb oldalon, a felirat utolsó betűjénél Tóth Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, bronzpatinázott kivitelben.

4. § Ez a rendelet 2017. november 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 32/2017. (XI. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 32/2017. (XI. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: