• Tartalom
Oldalmenü

323/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

az ÉGÁZ–DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os részvénycsomagjának az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2017.11.09.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján az ÉGÁZ–DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6724 Szeged, Pulcz utca 44., cégjegyzékszám: 06-10-000470) 100%-os részvénycsomagjának az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26–28.; cégjegyzékszám: 01-10-048351) által történő megszerzését – tekintettel a földgázenergia közszolgáltatási tevékenységet végezni kívánó, piaci alapokon megszervezett, hosszú távon fenntartható módon működő és az ellátás biztonságát garantáló nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezésére – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.