• Tartalom
Oldalmenü

325/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a TA-MI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2017.11.09.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a TA-MI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cégjegyzékszám: 10-09-021066, székhely: 3200 Gyöngyös, Koháry út 3.) gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás