• Tartalom
Oldalmenü

327/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.11.09.

A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet] 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A Nemzeti Személyszállítási Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform működtetője, valamint a koordinációs szervezet
a) a Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
b) a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
(2) A működtetői és koordinációs feladatokat az (1) bekezdésben kijelölt társaságok egymás között megosztva látják el.
(3) Az (1) bekezdésben kijelölt társaságok a feladatok (2) bekezdés szerinti megosztását szerződésben határozzák meg.”

2. § A 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

19. § A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 327/2017. (XI. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) beiktatott 5. § (3) bekezdése szerinti szerződést a Módr. hatálybalépésétől számított hatvan napon belül kell megkötni.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. november 10. napjával.