• Tartalom

33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.02.17.

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) a következő 21. §-sal egészül ki:

21. § (1) E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 5. számú mellékletét a 2017. január 1-jétől 2017. február 16-áig terjedő időszakra is alkalmazni kell. A szociális ágazati összevont pótlék a közalkalmazott 2017. január hónapra tekintettel folyósított illetményével ki nem fizetett részét 2017. március hónapban kell kifizetni.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2017. január 1-jét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően létesül, vagy 2016. december 31-ét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.”

2. § A Kjtvhr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2017. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelethez

1.    A Kjtvhr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat F–J oszlopa helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor-
szám

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

G

H

I

J

(1.

0–1 év között

 

45 500

45 500

54 000

54 000

54 000

2.

1–2 év között

 

45 500

45 500

54 000

54 000

54 000

3.

2–3 év között

 

45 500

45 500

54 000

54 000

54 000

4.

3–4 év között

 

45 500

45 500

54 000

54 000

51 230

5.

4–5 év között

 

53 760

53 760

69 050

69 050

66 280

6.

5–6 év között

 

53 760

53 760

69 050

69 050

66 280

7.

6–7 év között

 

53 760

53 760

69 050

69 050

54 693

8.

7–8 év között

 

53 760

53 760

69 050

69 050

54 693

9.

8–9 év között

 

59 955

59 955

77 650

77 650

63 293

10.

9–10 év között

 

59 955

59 955

77 650

72 865

51 705

11.

10–11 év között

 

59 955

59 955

77 650

72 865

51 705

12.

11–12 év között

 

59 955

59 955

77 650

72 865

51 705

13.

12–13 év között

 

66 150

66 150

90 371

74 936

52 838

14.

13–14 év között

 

66 150

66 150

90 371

74 936

52 838

15.

14–15 év között

 

66 150

66 150

90 371

74 936

52 838

16.

15–16 év között

 

66 150

66 150

88 201

64 286

41 251

17.

16–17 év között

 

72 087

72 087

106 386

82 471

59 436

18.

17–18 év között

 

72 087

72 087

106 386

82 471

59 436

19.

18–19 év között

 

72 087

72 087

96 674

71 821

50 166

20.

19–20 év között

 

72 087

72 087

96 674

71 821

50 166

21.

20–21 év között

 

86 413

86 413

114 859

90 007

68 352

22.

21–22 év között

 

86 413

85 805

105 147

79 357

58 695

23.

22–23 év között

 

86 413

85 805

105 147

79 357

58 695

24.

23–24 év között

 

86 413

85 805

105 147

79 357

58 695

25.

24–25 év között

 

102 804

94 576

113 620

89 022

67 225

26.

25–26 év között

 

102 804

94 576

113 620

89 022

67 225

27.

26–27 év között

 

102 804

94 576

113 620

89 022

67 225

28.

27–28 év között

 

96 969

86 639

103 907

80 502

57 568

29.

28–29 év között

 

111 295

100 965

122 093

98 687

75 754

30.

29–30 év között

 

111 295

100 965

122 093

98 687

75 754

31.

30–31 év között

 

103 975

93 027

113 675

90 167

66 097

32.

31–32 év között

 

103 975

93 027

113 675

90 167

66 097

33.

32–33 év között

 

118 301

107 353

131 860

108 353

84 283

34.

33–34 év között

 

110 981

99 416

123 443

99 833

74 627

35.

34–35 év között

 

110 981

99 416

123 443

99 833

74 627

36.

35–36 év között

 

110 981

99 416

123 443

99 833

74 627

37.

36–37 év között

 

117 987

105 804

133 211

108 078

81 997

38.

37–38 év között

 

117 987

105 804

133 211

108 078

81 997

39.

38–39 év között

 

117 987

105 804

133 211

108 078

81 997

40.

39–40 év között

 

110 667

97 867

124 793

98 138

71 182

41.

40–41 év között

 

124 993

112 193

142 979

116 324

89 367

42.

41–42 év között

 

124 993

112 193

142 979

116 324

89 367

43.

42–43 év között

 

117 673

104 255

134 561

106 384

78 552

44.

43–44 év között

 

117 673

104 255

134 561

106 384

78 552

45.

44–45 év között

 

131 998

118 581

152 747

124 569

96 738

46.

45–46 év között

 

124 678

110 643

144 329

114 629

85 923

47.

46–47 év között

 

124 678

110 643

144 329

114 629

85 923

48.

47–48 év között

 

124 678

110 643

144 329

114 629

85 923

49.

48 év felett)

 

137 105

122 453

154 097

122 875

93 293

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. február 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére