• Tartalom

34/2017. (XII. 21.) BM rendelet

34/2017. (XII. 21.) BM rendelet

a menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet [a továbbiakban: 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet] 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A befogadó állomáson elhelyezett számára biztosítani kell különösen)

g) napi háromszori – kiskorú gyermek, várandós nő vagy szoptatós anya esetében napi ötszöri – étkezést vagy ennek megfelelő étkezési hozzájárulást.”

2. § Az 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 4/D. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tranzitzónában elhelyezett számára – az életkorát és az egészségi állapotot figyelembe véve – biztosítani kell különösen)

g) napi háromszori – kiskorú gyermek, várandós nő vagy szoptatós anya esetében napi ötszöri – étkezést.”

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére