• Tartalom

34/2017. (VIII. 22.) NFM rendelet

34/2017. (VIII. 22.) NFM rendelet

az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről1

2017.08.22.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság államot megillető társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2020. december 31-ig a Miniszterelnökséget jelölöm ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

1

A rendeletet az 51/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2017. december 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére