• Tartalom

34/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

34/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.12.13.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: 9/1993. NM rendelet) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet módosítása

2. § Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti esetben az aktív fekvőbeteg hátteret biztosító fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény az egynapos ellátást végző járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményektől az aktív fekvőbeteg háttér biztosításáért térítési díjat nem kérhet.”

3. A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosítása

3. § A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet (a továbbiakban: 59/2007. EüM rendelet) 2. § (2a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez mellékelni kell)

b) a beteg „Magyar igazolványának”, „Magyar hozzátartozói igazolványának” vagy a magyar állampolgárságát igazoló okiratnak a másolatát,”

4. § Az 59/2007. EüM rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2017. (XII. 12.) EMMI rendelettel megállapított 2. § (2a) bekezdés b) pontját a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511–9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

5. § Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511–9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 2. melléklet „7060 Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint” megjelölésű részében az „Adagolás: 400,0 mg/m2 per.os.” szövegrész helyébe az „Adagolás: 400,0 mg per.os.” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 34/2017. (XII. 12.) EMMI rendelethez

    1.     A 9/1993. NM rendelet 3. számú melléklet „** Főcsoport: 06”, „06P”, „285C” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 06

Emésztőrendszeri betegségek

Alsó határnap

Felső határnap

Normatív nap

Súlyszám)

 

06P

285C

Emésztőrendszer egyéb műtétei

1

37

8

1,58105

    2.     A 9/1993. NM rendelet 3. számú melléklet „** Főcsoport: 07”, „07P”, „345D” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 07

Máj- és hasnyálmirigy betegségek

Alsó határnap

Felső
határnap

Normatív nap

Súlyszám)

 

07P

345D

Cholecystectomia laparoscopica

1

25

5

1,43213

    3.     A 9/1993. NM rendelet 3. számú melléklet „** Főcsoport: 08”, „08P”, „3780” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 08

Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek

Alsó határnap

Felső
határnap

Normatív nap

Súlyszám)

 

08P

3780

Rutin hát-, nyakműtétek

1

40

7

1,68969

    4.     A 9/1993. NM rendelet 3. számú melléklet „** Főcsoport: 09”, „09P”, „4970” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 09

Emlő- és bőrbetegségek

Alsó határnap

Felső
határnap

Normatív nap

Súlyszám)

 

09P

4970

Pilonidalis műtétek

1

29

5

0,53844

    5.     A 9/1993. NM rendelet 3. számú melléklet „** Főcsoport: 10”, „10P”, „533B” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 10

Endocrin, táplálkozási és anyagcsere-betegségek

Alsó határnap

Felső
határnap

Normatív nap

Súlyszám)

 

10P

533B

Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy kisebb műtétei

1

25

5

1,14903

    6.     A 9/1993. NM rendelet 3. számú melléklet „** Főcsoport: 13”, „13P”, „6520” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 13

Női reproduktív rendszeri betegségek

Alsó határnap

Felső
határnap

Normatív nap

Súlyszám)

 

13P

6520

Női reproduktív rendszer egyéb műtétei

1

35

8

1,33279

    7.     A 9/1993. NM rendelet 3. számú melléklet „** Főcsoport: 16”, „16P”, „7420” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 16

Vér- és vérképzőrendszeri betegségek

Alsó határnap

Felső
határnap

Normatív nap

Súlyszám)

 

16P

7420

Vérképző szervek egyéb műtétei

1

27

4

0,58086

2. melléklet a 34/2017. (XII. 12.) EMMI rendelethez

1.     A 9/1993. NM rendelet 4. számú melléklet 125/k. pontja a „2894” megjelölésű sort megelőzően a következő sorral egészül ki:
„2878    Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet”
2.     Hatályát veszti a 9/1993. NM rendelet 4. számú melléklet 24., 93/c., 93/d., 107., 108., 109., 110., 110/a., 110/b., 110/c., 110/d. és 110/e. pontjában az „N587” megjelölésű sor.

3. melléklet a 34/2017. (XII. 12.) EMMI rendelethez

1.     A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 15. számú melléklet Pszichiátriai gondozás keretében: megjelölésű rész „96216” és „96217” megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:
„96216     Suboxone leszoktató kezelés     544
96217    Suboxone fenntartó kezelés     272”
2.     A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 15. számú melléklet Addiktológiai gondozás keretében: megjelölésű rész „96216” és „96217” megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:
„96216     Suboxone leszoktató kezelés     544
96217    Suboxone fenntartó kezelés     272”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére