• Tartalom

351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) a következő 15/C. §-sal egészül ki:

15/C. § (1) Egészségügyi kiegészítő pótlék illeti meg
a) a szociális intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, intézményvezető ápoló),
b) a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló),
c) a javítóintézetben a javítóintézetek rendtartásáról szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló), és
d) az egészségügyi engedéllyel rendelkező szociális intézményben, valamint a szakápolási központban ápolói, szakápolói munkakörben, magyar egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság mellett foglalkoztatott
közalkalmazottat.
(2) Az egészségügyi kiegészítő pótlék – a foglalkoztatott fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján meghatározott – összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az egészségügyi kiegészítő pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.
(4) Az egészségügyi kiegészítő pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 7. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.”

2. § (1) A Kjt. vhr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3)2

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2018. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelethez

A szociális ágazati összevont pótlék összege (Ft)

Sorszám

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

0–1 év között

6 000

6 100

6 300

6 400

11 240

45 500

45 500

54 000

54 000

54 000

2.

1–2 év között

6 000

6 100

6 300

6 400

11 240

45 500

45 500

54 000

54 000

54 000

3.

2–3 év között

6 000

6 100

6 300

6 400

11 240

45 500

45 500

54 000

54 000

54 000

4.

3–4 év között

6 400

6 500

6 700

6 800

11 240

45 500

45 500

54 000

54 000

54 000

5.

4–5 év között

6 400

6 500

6 700

6 800

14 371

53 760

53 760

69 050

69 050

69 050

6.

5–6 év között

6 400

6 500

6 700

6 800

14 371

53 760

53 760

69 050

69 050

69 050

7.

6–7 év között

6 800

6 900

7 100

7 200

14 371

53 760

53 760

69 050

69 050

69 050

8.

7–8 év között

6 800

6 900

7 100

7 200

14 371

53 760

53 760

69 050

69 050

69 050

9.

8–9 év között

6 800

6 900

7 100

9 502

17 502

59 955

59 955

77 650

77 650

77 650

10.

9–10 év között

7 200

7 300

7 500

9 502

17 502

59 955

59 955

77 650

77 650

71 205

11.

10–11 év között

7 200

7 300

7 500

9 502

17 502

59 955

59 955

77 650

77 650

71 205

12.

11–12 év között

7 200

7 300

7 500

9 502

17 502

59 955

59 955

77 650

77 650

71 205

13.

12–13 év között

7 600

7 700

7 900

12 633

20 633

66 150

66 150

90 371

90 371

72 339

14.

13–14 év között

7 600

7 700

7 900

12 633

20 633

66 150

66 150

90 371

90 371

72 339

15.

14–15 év között

7 600

7 700

7 900

12 633

20 633

66 150

66 150

90 371

90 371

72 339

16.

15–16 év között

8 000

8 100

8 300

12 633

20 633

66 150

66 150

90 371

83 786

60 751

17.

16–17 év között

8 000

8 100

8 300

15 764

23 764

72 087

72 087

106 386

99 801

76 766

18.

17–18 év között

8 000

8 100

8 300

15 764

23 764

72 087

72 087

106 386

99 801

76 766

19.

18–19 év között

8 400

8 500

8 700

15 764

23 764

72 087

72 087

106 386

89 151

67 496

20.

19–20 év között

8 400

8 500

8 700

15 764

23 764

72 087

72 087

106 386

89 151

67 496

21.

20–21 év között

8 400

10 750

10 750

18 895

26 895

86 413

86 413

114 859

97 624

75 969

22.

21–22 év között

8 800

10 750

10 750

18 895

26 895

86 413

86 413

112 764

86 974

66 313

23.

22–23 év között

8 800

10 750

10 750

18 895

26 895

86 413

86 413

112 764

86 974

66 313

24.

23–24 év között

8 800

10 750

10 750

18 895

26 895

86 413

86 413

112 764

86 974

66 313

25.

24–25 év között

11 288

13 191

13 191

22 339

30 339

102 804

102 804

113 620

89 022

67 225

26.

25–26 év között

11 288

13 191

13 191

22 339

30 339

102 804

102 804

113 620

89 022

67 225

27.

26–27 év között

11 288

13 191

13 191

22 339

30 339

102 804

102 804

113 620

89 022

67 225

28.

27–28 év között

11 288

13 191

13 191

22 339

30 339

102 804

102 804

103 907

80 502

57 568

29.

28–29 év között

13 388

17 159

17 159

26 722

34 722

111 295

111 295

122 093

98 687

75 754

30.

29–30 év között

13 388

17 159

17 159

26 722

34 722

111 295

111 295

122 093

98 687

75 754

31.

30–31 év között

13 388

17 159

17 159

26 722

34 722

111 295

106 693

113 675

90 167

66 097

32.

31–32 év között

13 388

17 159

17 159

26 722

34 722

111 295

106 693

113 675

90 167

66 097

33.

32–33 év között

15 750

21 126

21 126

31 418

39 418

118 301

113 699

131 860

108 353

84 283

34.

33–34 év között

15 750

21 126

21 126

31 418

39 418

117 326

105 761

123 443

99 833

74 627

35.

34–35 év között

15 750

21 126

21 126

31 418

39 418

117 326

105 761

123 443

99 833

74 627

36.

35–36 év között

15 750

21 126

21 126

31 418

39 418

117 326

105 761

123 443

99 833

74 627

37.

36–37 év között

18 113

25 398

25 398

36 115

40 847

117 987

105 804

133 211

108 078

81 997

38.

37–38 év között

18 113

25 398

25 398

36 115

40 847

117 987

105 804

133 211

108 078

81 997

39.

38–39 év között

18 113

25 398

25 398

36 115

40 847

117 987

105 804

133 211

108 078

81 997

40.

39–40 év között

18 113

25 398

25 398

36 115

40 847

110 667

97 867

124 793

98 138

71 182

41.

40–41 év között

20 475

29 671

29 671

40 811

42 429

124 993

112 193

142 979

116 324

89 367

42.

41–42 év között

20 475

29 671

29 671

40 811

42 429

124 993

112 193

142 979

116 324

89 367

43.

42–43 év között

20 475

29 671

29 671

40 811

42 429

117 673

104 255

134 561

106 384

78 552

44.

43–44 év között

20 475

29 671

29 671

40 811

42 429

117 673

104 255

134 561

106 384

78 552

45.

44–45 év között

22 838

33 943

33 943

45 508

47 125

131 998

118 581

152 747

124 569

96 738

46.

45–46 év között

22 838

33 943

33 943

45 508

47 125

124 678

110 643

144 329

114 629

85 923

47.

46–47 év között

22 838

33 943

33 943

45 508

47 125

124 678

110 643

144 329

114 629

85 923

48.

47–48 év között

22 838

33 943

33 943

45 508

47 125

124 678

110 643

144 329

114 629

85 923

49.

48 év felett

25 200

38 216

38 216

50 204

51 822

137 105

122 453

154 097

122 875

93 293

2. melléklet a 351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi kiegészítő pótlék összege
I. Ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

Sorszám

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

0–1 év között

660

201

16 664

2.

1–2 év között

660

201

16 664

3.

2–3 év között

660

201

16 664

4.

3–4 év között

1 426

9 083

5 944

11 687

29 682

5.

4–5 év között

823

14 632

6.

5–6 év között

823

14 632

7.

6–7 év között

823

9 247

1 614

8 123

27 649

8.

7–8 év között

823

9 247

1 614

8 123

27 649

9.

8–9 év között

3 052

19 049

10.

9–10 év között

2 286

11 475

3 734

11 009

32 067

11.

10–11 év között

2 286

11 475

3 734

11 009

32 067

12.

11–12 év között

2 286

11 475

3 734

11 009

32 067

13.

12–13 év között

3 748

13 703

1 734

9 774

32 364

14.

13–14 év között

3 748

13 703

1 734

9 774

32 364

15.

14–15 év között

3 748

13 703

1 734

9 774

32 364

16.

15–16 év között

3 321

11 406

22 126

12 454

21 260

45 381

17.

16–17 év között

190

5 469

16 189

 

5 245

29 366

18.

17–18 év között

190

5 469

16 189

 

5 245

29 366

19.

18–19 év között

5 550

13 126

24 612

7 160

16 731

42 384

20.

19–20 év között

5 550

13 126

24 612

7 160

16 731

42 384

21.

20–21 év között

2 419

 

10 286

 

8 258

33 911

22.

21–22 év között

7 779

6 458

18 710

9 407

19 745

46 929

23.

22–23 év között

7 779

6 458

18 710

9 407

19 745

46 929

24.

23–24 év között

7 779

6 458

18 710

9 407

19 745

46 929

25.

24–25 év között

9 695

 

10 742

9 560

20 663

49 378

26.

25–26 év között

9 695

 

10 742

9 560

20 663

49 378

27.

26–27 év között

9 695

 

10 742

9 560

20 663

49 378

28.

27–28 év között

15 055

5 381

19 165

20 280

32 149

62 396

29.

28–29 év között

10 672

 

10 674

2 094

13 964

44 210

30.

29–30 év között

10 672

 

10 674

2 094

13 964

44 210

31.

30–31 év között

16 033

4 548

19 097

12 815

25 450

57 229

32.

31–32 év között

16 033

4 548

19 097

12 815

25 450

57 229

33.

32–33 év között

 

11 337

 

12 091

 

7 264

39 043

34.

33–34 év között

16 697

5 199

20 514

5 350

18 750

52 060

35.

34–35 év között

16 697

5 199

20 514

5 350

18 750

52 060

36.

35–36 év között

16 697

5 199

20 514

5 350

18 750

52 060

37.

36–37 év között

20 628

4 876

20 957

 

12 051

46 893

38.

37–38 év között

20 628

4 876

20 957

 

12 051

46 893

39.

38–39 év között

20 628

4 876

20 957

12 051

46 893

40.

39–40 év között

25 988

12 533

29 380

8 606

23 538

59 910

41.

40–41 év között

24 406

15 054

5 352

41 725

42.

41–42 év között

24 406

15 054

5 352

41 725

43.

42–43 év között

29 767

5 865

23 478

1 141

16 838

54 743

44.

43–44 év között

29 767

5 865

23 478

1 141

16 838

54 743

45.

44–45 év között

25 071

9 152

36 557

46.

45–46 év között

30 547

17 786

10 482

49 978

47.

46–47 év között

30 547

17 786

10 482

49 978

48.

47–48 év között

30 547

17 786

10 482

49 978

49.

48 év felett

31 445

6 889

4 480

45 630

II. Orvosok egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

Sorszám

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

H

I

J

1.

0–1 év között

20 820

220 320

232 820

2.

1–2 év között

20 820

220 320

232 820

3.

2–3 év között

20 820

220 320

232 820

4.

3–4 év között

27 320

226 720

242 120

5.

4–5 év között

12 270

211 670

227 070

6.

5–6 év között

12 270

211 670

227 070

7.

6–7 év között

18 770

219 870

238 670

8.

7–8 év között

18 770

219 870

238 670

9.

8–9 év között

10 170

211 270

230 070

10.

9–10 év között

16 570

220 470

241 570

11.

10–11 év között

16 570

220 470

241 570

12.

11–12 év között

16 570

220 470

241 570

13.

12–13 év között

10 349

218 349

240 449

14.

13–14 év között

10 349

218 349

240 449

15.

14–15 év között

10 349

218 349

240 449

16.

15–16 év között

18 149

229 049

252 049

17.

16–17 év között

2 134

213 034

236 034

18.

17–18 év között

2 134

213 034

236 034

19.

18–19 év között

11 834

223 634

245 334

20.

19–20 év között

11 834

223 634

245 334

21.

20–21 év között

3 361

215 161

236 861

22.

21–22 év között

13 061

225 861

246 461

23.

22–23 év között

13 061

225 861

246 461

24.

23–24 év között

13 061

225 861

246 461

25.

24–25 év között

12 193

223 793

245 593

26.

25–26 év között

12 193

223 793

245 593

27.

26–27 év között

12 193

223 793

245 593

28.

27–28 év között

21 893

232 293

255 293

29.

28–29 év között

3 707

214 108

237 107

30.

29–30 év között

3 707

214 108

237 107

31.

30–31 év között

12 108

222 608

246 708

32.

31–32 év között

12 108

222 608

246 708

33.

32–33 év között

204 422

228 522

34.

33–34 év között

2 422

213 022

238 222

35.

34–35 év között

2 422

213 022

238 222

36.

35–36 év között

2 422

213 022

238 222

37.

36–37 év között

204 737

230 837

38.

37–38 év között

204 737

230 837

39.

38–39 év között

204 737

230 837

40.

39–40 év között

1 037

214 637

241 637

41.

40–41 év között

196 451

223 452

42.

41–42 év között

196 451

223 452

43.

42–43 év között

206 436

234 268

44.

43–44 év között

206 436

234 268

45.

44–45 év között

188 251

216 082

46.

45–46 év között

198 191

226 897

47.

46–47 év között

198 191

226 897

48.

47–48 év között

198 191

226 897

49.

48 év felett

189 945

219 527

3. melléklet a 351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelethez3

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

A 2. § (3) bekezdése a 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet 12. §-a alapján nem lép hatályba.

3

A 3. melléklet a 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet 12. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére