• Tartalom

357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.11.30.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet] 10. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 2. melléklet 3. pontjával megváltoztatott megnevezésű szakot az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásba veszi, ha az a Mód. rendelet hatálybalépését megelőzően korábbi megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

1.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat Informatika Képzési területe a következő
38/A. sorral egészül ki:
(Alapképzések és alapképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke)

( A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Alapképzési szak

Alapképzési szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Alapképzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR és MKKR szint

 

Informatika

Computer Science and Information Technology)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38/A.

 

üzemmérnök-
informatikus

Computer Science Operational
Engineering

üzemmérnök-
informatikus

Computer Science Operational
Engineer

6

2.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat C:30 mezőjében a „kommunikáció és médiatudomány” szövegrész helyébe a „kommunikáció- és médiatudomány” szöveg lép.

2. melléklet a 357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

1.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat Informatika Képzési területe a következő
115/A. sorral egészül ki:
(Mesterképzések és mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke)

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR és MKKR szint

 

Informatika

Computer Science and Information Technology)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115/A.

 

 

autonómrendszer-
informatikus

 

Computer Science for Autonomous Driving

okleveles autonóm-
rendszer-
informatikus

Computer Scientist for Autonomous Driving

7

2.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat Műszaki Képzési területe a következő
141/A. sorral egészül ki:
(Mesterképzések és mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke)

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR és MKKR szint

 

Műszaki

Engineering Science)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141/A.

 

 

autonóm járműirányítási mérnöki

 

Autonomous Vehicle Control Engineering

okleveles autonóm járműirányítási mérnök

Autonomous Vehicle Control Engineer

7

3.     A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti táblázat Műszaki Képzési terület 175. sorában a „vezetéstechnikai” szövegrész helyébe az „infokommunikációs” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére