• Tartalom
Oldalmenü

358/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.11.30.

A Kormány

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. A Pest Megyei Kormányhivatal illetékességi területe Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.”
4. § (1) A feladat átvevője és a feladatellátás vonatkozásában jogutód 2018. január 1-jétől
a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által Heves megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Heves Megyei Kormányhivatal;
b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által Nógrád megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Nógrád Megyei Kormányhivatal;
c) a Csongrád Megyei Kormányhivatal által Békés megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Békés Megyei Kormányhivatal;
d) a Csongrád Megyei Kormányhivatal által Bács-Kiskun megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal;
e) a Somogy Megyei Kormányhivatal által Baranya megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatal;
f) a Somogy Megyei Kormányhivatal által Tolna megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Tolna Megyei Kormányhivatal;
g) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által Hajdú-Bihar megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal;
h) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által Jász-Nagykun-Szolnok megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal;
i) a Veszprém Megyei Kormányhivatal által Komárom-Esztergom megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal;
j) a Veszprém Megyei Kormányhivatal által Fejér megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Fejér Megyei Kormányhivatal;
k) a Zala Megyei Kormányhivatal által Győr-Moson-Sopron megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal;
l) a Zala Megyei Kormányhivatal által Vas megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Vas Megyei Kormányhivatal.
(2) Az 1. § (5) bekezdés szerinti feladatokkal összefüggő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tekintetében jogutód 2018. január 1-jétől az 1. melléklet szerinti megyei kormányhivatal.
(3) Az országos szintű arányos és biztonságos feladatellátás érdekében a Somogy Megyei Kormányhivatal által Tolna és Baranya megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokkal összefüggő, az (1) bekezdés e)–f) pontja, valamint a (2) bekezdés szerinti jogutódlással nem érintett foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tekintetében a Somogy Megyei Kormányhivatal jogutódja 2018. január 1-jétől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal.
(4) A feladatot átadó és a feladatot átvevő megyei kormányhivatal 2017. december 31-ig átadás-átvételi eljárást folytatnak le.
(5) A feladatot átadó és a feladatot átvevő megyei kormányhivatal, valamint azok irányító szerveként a Miniszterelnökség legkésőbb 2018. február 28-ig költségvetési megállapodást kötnek.
(6) Az (5) bekezdéstől eltérően, az (1) bekezdés g) és h) pontjában foglalt feladatellátás érdekében
a) a Miniszterelnökség, a Somogy Megyei Kormányhivatal és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,
b) a Miniszterelnökség, a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, valamint
c) a Miniszterelnökség, a Somogy Megyei Kormányhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
legkésőbb 2018. február 28-ig költségvetési megállapodást kötnek.
(7) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakra az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1)–(3) bekezdését, 3. § (1), (4)–(6) bekezdését és 5. §-át megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol 2016. december 31-ét határoz meg, ott 2017. december 31-ét kell érteni.”

3. § A Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 358/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Átadó kormányhivatal

Átvevő kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Heves Megyei Kormányhivatal

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala

Békés Megyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Somogy Megyei Kormányhivatal

Baranya Megyei Kormányhivatal

Tolna Megyei Kormányhivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal

Zala Megyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 1. napjával.