• Tartalom

37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

egyes agrár-vidékfejlesztési tárgyú rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről1

2018.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet [a továbbiakban: 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet]

a) 11. § (1) bekezdés a) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés a) pontjában és 11. § (8) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak” szöveg,

c) 11. § (4), (5), 14. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (13) és (16) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár” szöveg,

d) 11. § (4) bekezdésében a „szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére” szövegrész helyébe a „szerint illetékes kormányhivatalhoz” szöveg,

e) 11. § (10) bekezdésében és a 8. számú mellékletének 2. pontjában az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár” szöveg,

f) 17. § (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,

g) 17. § (13) bekezdésében a „jogerőre emelkedett” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

h) 8. számú mellékletének 1. pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár” szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 13. §-a.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

3. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet]

b) 14. § (3) bekezdésében az „illetékes hatóság,” szövegrész helyébe az „illetékes hatóság véglegessé vált,” szöveg,

c) 25. § (2a) és (2b) bekezdésében a „jogerőre emelkedett” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

d) 25. § (8) bekezdésében, 30/A. § c) és d) pontjában a „jogerős” szövegrészek helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

e) 30/B. §-ában a „még nem emelkedett jogerőre” szövegrész helyébe a „még nem vált véglegessé” szöveg,

f) 35. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg,

g) 35. § (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 15. §-a.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet módosítása

5. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet [a továbbiakban: 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet]

a) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg, továbbá a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

b) 6. §-ában, 8. § (2) és (3) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár” szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet 5. §-a.

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet módosítása

7. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet [a továbbiakban: 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet]

a) 8. §-ában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,

c) 9. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár” szöveg,

d) 9. § (2) bekezdés d) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár” szöveg,

e) 9. § (2) bekezdés d) pontjában az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg,

f) 9. § (4) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz” szöveg,

g) 2. számú mellékletében az „Értékelési szempontok” című táblázatban az „Értékelés módja (Ellenőrzés módja)” oszlop „Termelői szervezeti tagság az átvevő tagsága” sorban az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 7. §-a.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosítása

9. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet]

a) 5. § (5) bekezdés b) pontjában és 12. § (2) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

b) 11. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg,

c) 12. § (5) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár” szöveg,

d) 13. § (2) bekezdés b) pontjában a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 10. §-a.

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

11. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet]

a) 5. § (5) bekezdésében és 8. § (2) bekezdés b) pontjában a „jogerőre emelkedése” szövegrész helyébe a „véglegessé válása” szöveg,

b) 7. § (6) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár” szöveg,

c) 8. § (2) bekezdés b) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

d) 9. § (2) bekezdés b) pontjában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,

e) 10/B. §-ában a „jogerősen még el nem bírált” szövegrész helyébe a „még nem véglegessé vált” szöveg

lép.

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

13. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet]

a) 5. § (7) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

b) 19. § (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg,

c) 20. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár” szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 16. §-a.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

15. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet]

a) 10. § (2) bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) szöveg,

d) 26. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár” szöveg,

e) 22. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontjában, 30. § (6) bekezdésében, és 45. § (5) bekezdésében az „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt” szöveg,

f) 25. § (1) bekezdésében, a „szerinti illetékes MVH kirendeltségre” szövegrész helyébe a „szerint illetékes Kormányhivatalhoz” szöveg,

g) 25. § (9) bekezdésében a „jogerőre emelkedéséig” szövegrész helyébe a „véglegessé válásáig” szöveg,

h) 26. § (4) bekezdésében a „szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére” szövegrész helyébe a „szerint illetékes Kormányhivatalhoz” szöveg,

i) 27. § (1), (2) és (4) bekezdésében, és 57. § (7) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak” szöveg,

j) 37. § (5) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében, 44. § (2) és (3) bekezdésében, és 46. § (1) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár” szöveg,

k) 39. § (4) bekezdésében az „az MVH kirendeltséghez” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz” szöveg,

l) 3. számú melléklet az „I. Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport” című táblázat 8. sorában, a „II. Gyepgazdálkodási agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport” című táblázat 8. sorában, a „III. Ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport” című táblázat 7. sorában, és a „IV. Vizes élőhely földhasználathoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport” című táblázat 8. sorában az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg,

m) 22. számú melléklet az „1. Célprogramok teljesítéséhez köthető legfontosabb adminisztrációs tevékenységek összefoglaló táblázata” című táblázat F:6–F:8 mezőiben az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 31. §-a.

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása

17. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontjában, a 7. § (1) bekezdésében, 9. § (3) bekezdés b) pontjában, és 9. § (7) bekezdés a) pontjában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg lép.

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

18. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet]

a) 8. §-ában az „a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központja (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár” szöveg,

d) 12. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében az „az MVH-nál” szövegrész helyébe az „a Kincstárnál” szöveg,

e) 12. § (10) bekezdésében és 17. § (7) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

f) 12. § (12) bekezdésében a „jogerőssé” szövegrész helyébe a „véglegessé” szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 7. §-a.

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosítása

20. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet [a továbbiakban: 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet]

a) 3. § (5) bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg,

b) 11. § (1a) bekezdésében a „megyei MVH kirendeltségénél” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnál” szöveg,

c) 11. § (2) bekezdés b) pontjában az „az MVH-nak a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak” szöveg,

e) 15. § (1) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak” szöveg,

f) 13/A. §-ában és 16. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedése” szövegrész helyébe a „véglegessé válása” szöveg,

g) 23. § (1) bekezdésében és 23. § (1b) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz” szöveg,

h) 23. § (2) bekezdésében az „az MVH Központ” szövegrész helyébe az „a Kincstár” szöveg,

i) 25. § (1) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár” szöveg,

j) 5. mellékletében az „Értékelési szempontok” című táblázat C:7 és C:15 mezőjében az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti a 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 18. §-a és 19. §-a.

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet módosítása

22. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 18/2011. (III. 9.) VM rendelet]

a) 4/B. § (1) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg,

b) 23. § (6a) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár” szöveg,

c) 13. § (4) bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz” szöveg,

d) 14. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását”, valamint a „nem emelkedik jogerőre” szövegrész helyébe a „nem válik véglegessé” szöveg,

f) 22. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz” szöveg,

g) 25. § (1) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár” szöveg,

h) 26. § (3) bekezdésében a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegesen” szöveg,

i) 2. mellékletében az „Értékelési szempontok” című táblázat B:7, B:12, B:13, valamint B:14 mezőjében az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg,

j) 4. mellékletében az „Értékelési szempontok” című táblázat B:7, B:12, B:13, valamint B:14 mezőjében az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti a 18/2011. (III. 9.) VM rendelet 15–17. §-a.

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

24. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet]

a) 6. § (6) bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) Közvetlen Támogatások Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg,

c) 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében és 13. § (2) bekezdésében az „az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatóságához” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz” szöveg,

d) 12. §-ában a „megyei MVH kirendeltségére” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg,

e) 12. §-ában és 13. § (2) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak” szöveg,

f) 13. § (4) bekezdésében az „MVH megyei kirendeltségéhez” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg,

g) 14. § (3) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár” szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet 7. §-a.

14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosítása

26. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 17/2012. (II. 29.) VM rendelet]

a) 5. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg, valamint a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg,

b) 12. § (9) bekezdésében és 22. § (1) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a Kincstárnak” szöveg,

d) 19. § (2) bekezdés b) pontjában az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár” szöveg,

e) 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Kincstárhoz” szöveg,

f) 19. § (2) bekezdés ea) és eb) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

g) 21. § (1) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár” szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 13. §-a.

15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet módosítása

28. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

a) 1. § 10. pontjában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg, valamint

b) 9. § (3) bekezdés b) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg

lép.

16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet módosítása

29. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet]

a) 3. § (3) bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg, valamint a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

b) 9. §-ában, 10. § (1) és (4) bekezdés d) pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár” szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár” szöveg,

d) 10. § (4) bekezdés d) pontjában az „MVH” szövegrészek helyébe a „Kincstár” szöveg,

e) 2. mellékletében az „Értékelési szempontok” című táblázat B:10 mezőjében az „MVH” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg

lép.

30. § Hatályát veszti a 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet 8. §-a.

17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

31. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a) 1. § 10. pont a) alpontjában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,

b) 1. § 10. pont b) alpontjában az „emelkedik jogerőre” szövegrész helyébe a „válik véglegessé” szöveg, a „jogerőre emelkedése” szövegrész helyébe a „véglegessé válása” és a „jogerőssé” szövegrész helyébe a „véglegessé” szöveg,

c) 12. § (3) bekezdés b) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg

lép.

18. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosítása

32. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

a) 1. § 11. pontjában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,

b) 11. § (5) bekezdés b) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg

lép.

33. § Hatályát veszti

1. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló 71/2005. (VIII. 11.) FVM rendelet;

2. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 33/2006. (V. 2.) FVM rendelet;

3. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló 6/2007. (I. 24.) FVM rendelet;

4. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;

5. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;

6. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;

7. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 32/2007. (IV. 25.) FVM rendelet;

8. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 38/2007. (V. 15.) FVM rendelet;

9. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 39/2007. (V. 15.) FVM rendelet;

10. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 47/2007. (VI. 11.) FVM rendelet;

11. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet;

12. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 63/2007. (VII. 13.) FVM rendelet;

13. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet;

14. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 92/2007. (VIII. 24.) FVM rendelet;

15. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 118/2007. (X. 17.) FVM rendelet;

16. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet;

17. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 145/2007. (XII. 4.) FVM rendelet;

18. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet;

19. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet;

20. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló 30/2008. (III. 27.) FVM rendelet;

21. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló 31/2008. (III. 27.) FVM rendelet;

22. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet;

23. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet;

24. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet;

25. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról szóló 48/2008. (IV. 22.) FVM rendelet;

26. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról szóló 49/2008. (IV. 23.) FVM rendelet;

27. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet;

28. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet;

29. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet;

30. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet;

31. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet;

32. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet;

33. a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet;

34. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet;

35. az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről szóló 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet;

36. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet;

37. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet;

38. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet;

39. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet;

40. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet;

41. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet;

42. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet;

43. az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet;

44. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet;

45. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet;

46. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet;

47. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet;

48. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet;

49. az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről szóló 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet;

50. a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet;

51. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet;

52. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet;

53. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet;

54. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet;

55. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet;

56. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet;

57. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet;

58. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet;

59. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet;

60. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet;

61. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet;

62. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet;

63. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet;

64. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet;

65. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet;

66. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet;

67. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet;

68. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet;

69. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet;

70. az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet;

71. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet;

72. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet;

73. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet;

74. az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti, a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet.

19. Záró rendelkezés

34. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére