• Tartalom

38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet

38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.01.01.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. és 15. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. és 15. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

1–3. §2

4. § Az R1. 1. melléklete szerinti táblázat

a)3

b) E:24 mezőjében a „3 317” szövegrész helyébe a „2 251” szöveg

lép.

2. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

5. §4

6. § Az R2. 1. melléklet 1. pontja szerinti táblázat

a) C:16 mezőjében a „380 892 691” szövegrész helyébe az „514 280 869” szöveg,

b) D:16 mezőjében a „–184” szövegrész helyébe a „–385” szöveg

lép.

3. A földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet módosítása

7. §5

4. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

8–10. §6

11. § (1)–(2)7

(3)8

(4)9

12. §10

5. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

13. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 14. § (10) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg lép.

6. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

14–16. §11

7. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. szeptember 30-án lép hatályba.

(2) Az 1–3. §, az 5. §, a 7–10. §, a 11. § (1) és (2), valamint (4) bekezdése, a 12. § és a 14–16. § 2017. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. §, a 6. § és a 13. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

1–4. melléklet a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelethez12

5. melléklet a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelethez13

6–9. melléklet a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelethez14

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a) pontja az 59/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 7. §-a alapján nem lép hatályba.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 6–9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére