• Tartalom

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

2023.08.01.

A Kormány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató

a) jogi személyekre,

b) személyes joga szerint jogképes szervezetre,

c)1 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak és a családi gazdaságokról szóló 2020. CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint

d) a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre

terjed ki.

2. § (1)2 A hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és egyéb statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket az 1–12. melléklet tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az ott megjelölt, erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

2/A. §3 A Kormány a 2. § (2) bekezdésében foglalt célból működő KSH Elektra rendszer mint elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó informatikai alkalmazás továbbfejlesztési, hibajavítási és támogatási feladatainak ellátására a Központi Statisztikai Hivatallal kötött közszolgáltatási szerződés alapján történő ellátására a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t jelöli ki.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. §4 E rendelet a 13. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

5. §5 Az 1845 nyilvántartási számú közvetlen adatgyűjtés 2022. évre mint tárgyévre vonatkozó, 2023-ban teljesítendő adatszolgáltatását az e rendelet 2022. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

6. §6 A Központi Statisztikai Hivatal az Országgyűlés Hivatala megkeresésére rendelkezésre bocsátja a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17/B. §-a és 21. § (3) bekezdése alapján azokat a hivatalos statisztikai adatokat, amelyek az országgyűlési képviselő vagy országgyűlési bizottság által kezdeményezett törvényjavaslatok hatásvizsgálatához szükségesek.

1

Az 1. § c) pontja az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2/A. §-t a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be.

4

A 4. § az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § újonnan a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. §-t a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

7

Az 1. melléklet az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. melléklet az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. melléklet az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. melléklet az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 10. melléklet az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. melléklet az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 12. melléklet az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 13. mellékletet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (13) bekezdése iktatta be, szövege a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 57. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére