• Tartalom

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

2022.01.01.

A Kormány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató

a) jogi személyekre,

b) személyes joga szerint jogképes szervezetre,

c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak és az Szja tv. 3. § 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint

d) a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre

terjed ki.

2. § (1)1 A hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és egyéb statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket az 1–11. melléklet tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az ott megjelölt, erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

2/A. §2 A Kormány a 2. § (2) bekezdésében foglalt célból működő KSH Elektra rendszer mint elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó informatikai alkalmazás továbbfejlesztési, hibajavítási és támogatási feladatainak ellátására a Központi Statisztikai Hivatallal kötött közszolgáltatási szerződés alapján történő ellátására a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t jelöli ki.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. §3 E rendelet a 12. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

5. §4 Az 1300 nyilvántartási számú közvetlen adatgyűjtés 2021 negyedik negyedévére mint tárgynegyedévre vonatkozó, 2022-ben teljesítendő adatszolgáltatását az e rendelet 2021. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

6. §5

1. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez6

2. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez7

3. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez8

4. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez9

5. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez10

6. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez11

7. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez12

8. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez13

9. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez14

10. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez15

11. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez16

12. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez17

13. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez18

1

A 2. § (1) bekezdése a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2/A. §-t a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be.

3

A 4. § a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a – 747/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított – 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 9. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 10. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 11. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 12. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 13. mellékletet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére