• Tartalom

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

2024.02.01.

A Kormány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató

a) jogi személyekre,

b) személyes joga szerint jogképes szervezetre,

c)1 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak és a családi gazdaságokról szóló 2020. CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint

d) a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre

terjed ki.

2. § (1)2 A hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és egyéb statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket az 1–12. melléklet tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az ott megjelölt, erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

2/A. §3 A Kormány a 2. § (2) bekezdésében foglalt célból működő KSH Elektra rendszer mint elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó informatikai alkalmazás továbbfejlesztési, hibajavítási és támogatási feladatainak ellátására a Központi Statisztikai Hivatallal kötött közszolgáltatási szerződés alapján történő ellátására az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. §4 E rendelet a 13. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

5. §5 Az 1438, 1441, 1442, 1444, 1445, 1446, 1447 és 1451 nyilvántartási számú közvetlen adatgyűjtéseknek a 2023. évre mint tárgyévre vonatkozó, 2024-ben teljesítendő adatszolgáltatását az e rendelet 2023. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

6. §6 A Központi Statisztikai Hivatal az Országgyűlés Hivatala megkeresésére rendelkezésre bocsátja a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17/B. §-a és 21. § (3) bekezdése alapján azokat a hivatalos statisztikai adatokat, amelyek az országgyűlési képviselő vagy országgyűlési bizottság által kezdeményezett törvényjavaslatok hatásvizsgálatához szükségesek.

1. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez7

2. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez8

3. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez9

4. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez10

5. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez11

6. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez12

7. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez13

8. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez14

9. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez15

10. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez16

11. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez17

12. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez18

13. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez19

1

Az 1. § c) pontja az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2/A. §-t a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be, szövege a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 4. § az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. §-t újonnan a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. §-t a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

7

Az 1. melléklet az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. melléklet az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésével megállapított, a 11/2024. (I. 25.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

14

A 8. melléklet az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. melléklet az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 10. melléklet az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. mellékletet az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

18

A 12. melléklet az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 13. mellékletet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (13) bekezdése iktatta be, szövege az 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére