• Tartalom

39/2017. (XII. 29.) BM rendelet

39/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól1

2023.07.01.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (7) bekezdésében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. és 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletet

a)2 a büntetőeljárásról szóló törvény alapján elrendelt elővezetés,

b)3

c)4

(2)5

2. Az elővezetés végrehajtása és az előállítás során felmerült költség megtérítésének szabályai

2. §6

3. §7

4. §8

5. §9 A költségtérítésre vonatkozó figyelmeztetést – a költségelemekről szóló tájékoztatással – az idézésnek vagy az elővezetést elrendelő határozatnak tartalmaznia kell.

6. § (1) Az elővezetés, illetve az előállítás során felmerült költség összegét az elrendelő szerv a foganatosító szerv igazolása alapján, annak kézhezvételét követő 30 napon belül határozatban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolást a foganatosító szerv az elővezetés, illetve az előállítás foganatosításától számított 30 napon belül küldi meg az elrendelő szerv részére.

(3) Egy személy több elrendelő szerv által elrendelt elővezetése, illetve előállítása esetén az (1) bekezdés szerinti igazolást a foganatosító szerv kizárólag annak az elrendelő szervnek küldi meg, amely elrendelő határozata alapján az elővezetést, illetve az előállítást foganatosították. A foganatosító szerv a többi elrendelő szervet elővezetési, illetve előállítási költséget nem tartalmazó igazolás megküldésével tájékoztatja az elővezetés, illetve az előállítás eredményéről.

(4) Eredménytelen elővezetés, illetve előállítás esetén az elővezetést, illetve az előállítást elrendelő határozatban megjelölt személlyel szemben az elővezetés, illetve az előállítás során felmerült költség összegét e rendelet szabályai szerint meg kell állapítani.

7. §10

3.11

8. §

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

10. §12

1

A rendeletet a 15/2023. (X. 24.) IM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 24. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 40/2020. (XI. 16.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés b) pontját a 21/2023. (VI. 30.) BM rendelet 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (1) bekezdés c) pontját a 21/2023. (VI. 30.) BM rendelet 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (2) bekezdését a 21/2023. (VI. 30.) BM rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. §-t a 21/2023. (VI. 30.) BM rendelet 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. §-t a 21/2023. (VI. 30.) BM rendelet 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. §-t a 21/2023. (VI. 30.) BM rendelet 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 5. § a 21/2023. (VI. 30.) BM rendelet 12. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 7. §-t a 21/2023. (VI. 30.) BM rendelet 12. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 3. alcímet (8. §-t) a 21/2023. (VI. 30.) BM rendelet 12. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére