• Tartalom
Oldalmenü

40/2017. (VIII. 11.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról1

2017.08.12.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 40/2017. (VIII. 11.) FM rendelethez

1.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 5/a sorral egészül ki:

(Sor-
szám)

(Áht.
azono-
sító)

(Cím
név)

(Alcím
név)

(Jogcím
csoport név)

(Jog-
cím
név)

(Előirányzat célja)

(Kifizetésben részesülők köre)

(Támogatás biztosításá-
nak módja)

(Támogatási előleg)

(Rendelkezésre bocsátás módja)

(Visszafizetés határideje)

(Biztosíték)

(Kezelő szerv)

(Lebonyolító szerv)

(Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

5/a

368362

 

 

02_Hortobágyi Természet-
védelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása

A Hortobágyi Természet-
védelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. alapító okirata szerinti szakmai feladatainak támogatása.

Hortobágyi Természet-
védelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy
2. részletekben, időarányosan
történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.

2.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 13/a sorral egészül ki:

(Sor-
szám)

(Áht.
azono-
sító)

(Cím
név)

(Alcím
név)

(Jogcím
csoport név)

(Jog-
cím
név)

(Előirányzat célja)

(Kifizetésben részesülők köre)

(Támogatás biztosításá-
nak módja)

(Támogatási előleg)

(Rendelkezésre bocsátás módja)

(Visszafizetés határideje)

(Biztosíték)

(Kezelő szerv)

(Lebonyolító szerv)

(Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

13/a

368695

 

 

23_Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása

A környe-
zeti zaj értékeléséről és keze-
léséről szóló 280/2004.
(X. 20.)
Korm. rendelethez kapcsolódó, stratégiai zajtérké-
pekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

1. költség-
vetési szerv
2. gazdasági társaság
3. helyi önkor-
mányzat

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy
2. részletekben, időarányosan
történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.

3.    A R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:56/a mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Előirányzat célja)

(56/a)

1. Az állami ménesbirtokok
1.1. védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő lófajtáinak az eredeti állapotukban történő megőrzésének támogatása,
1.2. lótenyésztéssel, lovassporttal, lovaskultúra ápolásával kapcsolatos szakmai feladatainak támogatása,
1.3. szakképzésben való részvételével, valamint a kezelésükben lévő műemlékegyüttesek fenntartásával kapcsolatos szakmai feladatainak támogatása,
1.4. szakmai feladatainak támogatásával összefüggő feladatok ellátásának finanszírozása, és
2. a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény alapján, a korábbi Mezőhegyesi Állami Ménes 2016. évi átalakulásával kapcsolatban a jogutód számlára történő befizetések kezelésével, pénzügyi rendezésével összefüggő feladatok ellátása.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. augusztus 13. napjával.