• Tartalom
Oldalmenü

40/2017. (IX. 22.) KKM közlemény

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCVII. törvény 30. §-ának hatálybalépéséről

2017.09.22.
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 31. § (4) bekezdése értelmében a Törvény 30. §-a a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.
Az 1/2016. (I. 20.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2016. január 20-i 24. számában kihirdetett Megállapodás 13. cikk 1. pontja az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Jelen Megállapodás harminc nappal azon utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételét követően lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások teljesítéséről kölcsönösen tájékoztatják egymást.”
A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételének napja: 2016. január 26.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2016. február 25.
A fentiekre tekintettel – összhangban a Törvény 31. § (5) bekezdésével – megállapítom, hogy a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCVII. törvény 30. §-a 2016. február 25-én, azaz kettőezer-tizenhat február huszonötödikén lépett hatályba.