• Tartalom

408/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

408/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

2018.01.02.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–4. §1

5. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 290/2017. (IX. 28.) Korm. rendelet 8. § c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[A Rendelet]

[lép.]

6. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 291/2017. (X. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr. 4.) 3. §-ának az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 16/A. § (5) bekezdését megállapító rendelkezése a „törlesztési kötelezettség (1) bekezdésben meghatározott szüneteltetésére” szövegrész helyett a „törlesztési kötelezettség szüneteltetésére” szöveggel lép hatályba.

7. § A Módr. 4. 4. §-ának az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 18. § (1b) bekezdését megállapító rendelkezése a „16/A. § (1) bekezdésében” szövegrész helyett a „16/A. § (1) és (3) bekezdésében” szöveggel lép hatályba.

8. § A Módr. 4. 5. §-ának az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 18/C. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése az „örökbe fogadásának kettő éves fennállása vagy halva születésének időpontjára” szövegrész helyett az „örökbe fogadásának vagy halva születésének időpontjára” szöveggel lép hatályba.

9. § Nem lép hatályba a Módr. 4. 6. §-a.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére