• Tartalom
Oldalmenü

2017. évi XLI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról1

2017.06.15.

1–5. §2

6. § (1)–(5)3

(6)4

7. §5

8. § A Tv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A meg nem fizetett kamarai tagdíj, pótlék, valamint a nyilvántartásba-vételi díj köztartozás, amelyet meg nem fizetésük esetén az állami adóhatóság adók módjára hajt be.”

9–18. §6

19. § (1)7

(2) A Tv. a következő 59/A. §-sal egészül ki:

59/A. § E törvénynek a 2017. évi XLI. törvénnyel megállapított 11. § (2) bekezdését a 2017. évi XLI. törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon folyamatban levő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.”

20–21. §8

22. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 6. § (6) bekezdése e törvény kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(3) A 8. § és a 19. § (2) bekezdése e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. május 15. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. június 16. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 20–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.