• Tartalom

42/2017. (III. 7.) Korm. rendelet

42/2017. (III. 7.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.04.30.

A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RoHS rendelet) 16. §-a a következő 32. és 33. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„32. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az egyes berendezések hőmérsékletmérő érzékelőinek elektromos összeköttetéseihez használt forraszanyagban lévő ólomra irányuló mentesítés tekintetében, a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2016. április 19-i 2016/1028/EU bizottsági irányelvnek,
33. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben használt egyes oxigénérzékelők Hersch-celláiban található kadmiumanódok mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2016. április 19-i 2016/1029/EU bizottsági irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

2. § A RoHS rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2017. április 30-án lép hatályba.

4. § Ez a rendelet

a) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az egyes berendezések hőmérsékletmérő érzékelőinek elektromos összeköttetéseihez használt forraszanyagban lévő ólomra irányuló mentesítés tekintetében, a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2016. április 19-i 2016/1028/EU bizottsági irányelvnek,

b) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben használt egyes oxigénérzékelők Hersch-celláiban található kadmiumanódok mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2016. április 19-i 2016/1029/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 42/2017. (III. 7.) Korm. rendelethez

1. A RoHS rendelet 3. melléklet 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. A standard működési és tárolási körülmények között tartósan –20 °C alatt használt, alábbi alkalmazásokban lévő ólom:
a) nyomtatott áramköri lapok forraszanyagai;
b) villamos és elektronikai alkatrész-csatlakozások bevonata és nyomtatott áramköri lapok bevonata;
c) huzalokat és kábeleket összekötő forraszanyagok;
d) átalakítókat és érzékelőket összekötő forraszanyagok.
Az időszakonként –150 °C alatti hőmérsékleten való használatra tervezett berendezések hőmérsékletmérő érzékelőinek elektromos összeköttetéseihez használt forraszanyagokban lévő ólom.
A mentesség 2021. június 30-án lejár.”
2. A RoHS rendelet 3. melléklete a következő 47. ponttal egészül ki:
„47. Az olyan ipari ellenőrző és vezérlő eszközökben használt oxigénérzékelők Hersch-celláinak kadmiumanódjai, amelyeknél 10 ppm-nél kisebb mérési érzékenység szükséges. A mentesség 2023. július 15-én lejár.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. május 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére