• Tartalom

44/2017. (IX. 5.) FM rendelet

44/2017. (IX. 5.) FM rendelet

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról1

2017.09.06.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet] 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A gémeskutak megőrzési kötelezettsége vonatkozásában a 2010. évi, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által felmért állapot számít kiindulási alapnak.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 44/2017. (IX. 5.) FM rendelethez

„7. A táj jellegzetességeinek megőrzésére vonatkozó előírások:
7.1. A védett tájképi elemek megőrzése: A MePAR-ban rögzített védett tájképi elemek megőrzése kötelező. Kunhalom, valamint a fa- és bokorcsoport területén gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő beavatkozások kivételével bárminemű mezőgazdasági talajmunka végzése tilos. Kunhalom területén végzett fakivágás során tilos a földmű bolygatása. Fa- és bokorcsoportra vonatkozó fahasználat, illetve a kis kiterjedésű tavak megőrzése érdekében a teljes naptári évben biztosítani kell, hogy a fa- és bokorcsoport megfeleljen az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 2. § c) pontjában, a kis kiterjedésű tavak esetében az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 2. § e) pontjában foglaltaknak. A magányosan álló fát kivágni nem lehet.
7.2. Kivágási tilalomra vonatkozó előírás: Fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti költési és fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni.”

2. melléklet a 44/2017. (IX. 5.) FM rendelethez

Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat A:7–D:7 mezője helyébe a következő mező lép:

(A

B

C

D

A Helyes Mezőgazdasági
és Környezeti Állapotra vonatkozó előírások

Mérték

Súlyosság

Tartósság)

 

7. A táj jellegzetességeinek megőrzésére vonatkozó előírások

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés hatása
a kedvezményezett földterületére korlátozódik.

Nagymértékű (gazdaságon átnyúló): A meg nem felelés hatása a szomszédos földterületre is átterjed. Gémeskút és magányosan álló fák esetében nem megállapítható.
Kivágási tilalom megsértése esetén nem megállapítható.

Enyhe: A gémeskút megrongálódott vagy sérült, vagy a kunhalom kedvezményezett által hasznosított területének legfeljebb 20%-a megrongálódott vagy sérült, vagy a vizsgált fa- és bokorcsoport, valamint
a kis kiterjedésű tavak
esetében a meg nem felelés
a fa- és bokorcsoport, illetve kis kiterjedésű tavak legfeljebb
30%-át érinti.
Magányosan álló fa esetében nem megállapítható.
Kivágási tilalom megsértése esetén nem megállapítható.

Súlyos: A gémeskutat és a magányosan álló fákat megszüntették a vizsgált területen, vagy a kunhalom kedvezményezett által hasznosított területének több mint 20%-a megrongálódott vagy sérült, vagy a vizsgált fa- és bokorcsoport és kis kiterjedésű tavak esetében a meg nem felelés a fa- és bokorcsoport és kis kiterjedésű tavak több mint 30%-át érinti.
Fa, bokor vagy sövény
március 1. és augusztus 31. között kivágásra került.

Helyrehozható: A gémeskút sérült részei ésszerű eszközök alkalmazásával helyrehozhatók (kisebb sérülések esetén).
A kunhalom a talajmunka következtében károsodott,
de a regenerálódásra alkalmas növényi részek még megmaradtak.
A bekövetkezett károsodás nem teszi lehetetlenné a gyep felszínborítás, természetes növényzet önmagától történő regenerálódását.
A kis kiterjedésű tó eredeti állapota visszaállítható.
A magányosan álló fa esetében nem megállapítható.
Kivágási tilalom megsértése esetén nem megállapítható.

Maradandó: A sérült vagy megrongált gémeskutak helyre-, vagy visszaállítása ésszerű eszközök alkalmazásával nem oldható meg (jelentős sérülés vagy rongálás megszüntetése esetén), vagy a kunhalom az elvégzett talajmunka következtében úgy károsodott, hogy a területen a gyepfelszín helyreállására alkalmas növényi részek nem találhatók. A gyep felszínborítást, természetes növényzetet csak mesterséges beavatkozással lehet helyreállítani. A kis kiterjedésű tó eredeti állapota nem állítható vissza.
A magányosan álló fa kivágásra került.
Fa, bokor vagy sövény
március 1. és augusztus 31. között kivágásra került.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére