• Tartalom

447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.12.

A Kormány az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az erdőgazdálkodóra kiszabandó erdőgazdálkodási bírság mértéke:)

m) az Evt. 107. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározottak esetén:
ma) az Evt. 7. § (1) bekezdés a)–d) pontjai szerinti természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdőkben, évenként és hektáronként 0,6 EJA,
mb) az Evt. 7. § (1) bekezdés e) vagy f) pontja szerinti természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdőkben, évenként és hektáronként 0,3 EJA;”

2. § A 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő s)–u) ponttal egészül ki:

(Az erdőgazdálkodóra kiszabandó erdőgazdálkodási bírság mértéke:)

s) az Evt. 107. § (1) bekezdés s) pontjában meghatározott esetben: a károsodás vagy veszélyeztetés mértékétől függően alkalmanként 0,3–5,0 EJA;
t) az Evt. 107. § (1) bekezdés t) pontjában meghatározott esetben: erdőrészletenként 0,5 EJA;
u) az Evt. 107. § (1) bekezdés u) pontjában meghatározott esetben: alkalmanként 0,5 EJA.”

a) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „erdőgazdálkodóra” szövegrész helyébe az „erdőgazdálkodóra vagy az erdőgazdálkodóként eljáró erdőkezelőre” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában és 4. § (2) bekezdésében a „köbméterenként” szövegrész helyébe a „bruttó köbméterenként” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés f) pontjában az „az újulat, a visszamaradó állomány károsodásának” szövegrész helyébe az „a károsodás vagy veszélyeztetés” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés l) pontjában az „l) pontjában” szövegrész helyébe az „l) pont la) és lb) alpontjában” szöveg,

e) 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „fa köbméterenként” szövegrész helyébe a „fa után bruttó köbméterenként” szöveg,

f) 4. § (2) bekezdésében a „jogosultja” szövegrész helyébe a „jogosultja, az erdészeti szakszemélyzet vagy a jogosult erdészeti szakszemélyzet” szöveg,

g) 4. § (4) bekezdés a) pontjában az „5,0 EJA” szövegrész helyébe a „0,5 EJA” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés e) pontjában az „ , az Evt. 73. § (2), az Evt. 74. § (4) bekezdésében foglalt előírásokat megsértése esetén hektáronként 2,0 EJA” szövegrész,

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére