• Tartalom

45/2017. (XII. 4.) NFM rendelet

45/2017. (XII. 4.) NFM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról1

2017.12.07.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az NLKM gondoskodik az e rendeletben meghatározott légterek működésének legalább ötévente történő felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat során meg kell vizsgálni azon feltételek fennállását, amelyek a légtér kijelölését indokolták, valamint, hogy a légtér az e rendeletben meghatározottak szerint működött.”

2. § Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet a 45/2017. (XII. 4.) NFM rendelethez

ELLENŐRZÖTT, NEM ELLENŐRZÖTT
ÉS IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK
I. ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK
1. Polgári irányítói körzet

 

A

B

C

1.

Légtér azonosítója / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

2.

Budapest CTA

FL660 (20 100 m STD) / 9500’
(2900 m) AMSL

(ICAO „C”)

 

Magyarország
országhatára jelen rendelet 2. és 3. számú mellékleteiben meghatározott légtereken kívül


2. Közelkörzet

 

A

B

C

1.

Légtér azonosítója / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

2.

Budapest TMA 1

FL195 (5950 m STD) / 7500’
(2300 m) AMSL

(ICAO „C”)

 

474419N

0181530E

 

473521N

0181527E

 

471331N

0181507E

 

470908N

0184432E

 

473503N

0182754E

 

474551N

0182754E

 

Országhatár

 

474419N

0181530E

3.

Budapest TMA 2

FL195 (5950 m STD) / 6500’
(2000 m) AMSL

(ICAO „C”)

 

474551N

0182754E

 

473503N

0182754E

 

470908N

0184432E

 

470806N

0185112E

 

472516N

0185346E

 

473233N

0184156E

 

474527N

0183705E

 

Országhatár

 

474551N

0182754E

4.

Budapest TMA 3

FL195 (5950 m STD) / 3500’
(1050 m) AMSL

(ICAO „C”)

 

474527N

0183705E

 

473233N

0184156E

 

472516N

0185346E

 

470806N

0185112E

 

470403N

0191630E

 

470606N

0192729E

 

472525N

0185940E

 

473055N

0190118E

 

473220N

0185858E

 

473500N

0185300E

 

473720N

0185425E

 

474643N

0190652E

 

474750N

0184351E

 

Országhatár

 

474527N

0183705E

5.

Budapest TMA 4

FL195 (5950 m STD) / 2500’ (750 m) AMSL

(ICAO „C”)

 

474643N

0190652E

 

473720N

0185425E

 

473500N

0185300E

 

473220N

0185858E

 

473055N

0190118E

 

473054N

0190159E

 

473612N

0190412E

 

474615N

0191631E

 

474643N

0190652E

6.

Budapest TMA 5

FL195 (5950 m STD) / 6500’
(2000 m) AMSL

(ICAO „C”)

 

474750N

0184351E

 

474503N

0194053E

 

475224N

0193441E

 

480513N

0192330E

 

Országhatár

 

474750N

0184351E

7.

Budapest TMA 6

FL195 (5950 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „C”)

 

474615N

0191631E

 

473612N

0190412E

 

473054N

0190159E

 

473055N

0190118E

 

472525N

0185940E

 

470606N

0192729E

 

471203N

0195953E

 

474503N

0194053E

 

474615N

0191631E

8.

Budapest TMA 7

FL195 (5950 m STD) / 5500’
(1700 m) AMSL

(ICAO „C”)

 

474503N

0194053E

 

471203N

0195953E

 

472351N

0201040E

 

473529N

0200354E

 

474503N

0194053E

9.

Budapest TMA 8

FL195 (5950 m STD) / 9500’
(2900 m) AMSL

(ICAO „C”)

 

480513N

0192330E

 

475224N

0193441E

 

480944N

0195400E

 

Országhatár

 

480513N

0192330E

10.

Budapest TMA 9

FL195 (5950 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „C”) Az állami célú repülések időszakában a légtér meghatározott részében az ATS ellátásának átruházását a Budapest APP és Kecskemét közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

 

471203N

0195953E

 

470606N

0192729E

 

470403N

0191630E

 

470240N

0200428E

 

471203N

0195953E


3. Polgári repülőtéri körzetek

 

A

B

C

1.

Légtér azonosítója / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

2.

Budapest CTR

2000’ (600 m) AMSL / GND

(ICAO „D”)

 

473546N

0190523E

 

473358N

0191018E

 

473128N

0191427E

 

473230N

0191930E

 

472400N

0193400E

 

471500N

0192130E

 

472400N

0190730E

 

472700N

0190630E

 

472808N

0190426E

 

472939N

0190336E

 

473022N

0190325E

 

473546N

0190523E

3.

Sármellék CTR

2000’ (600 m) AMSL / GND

(ICAO „D”) közzétett üzemidő szerint csak Sármellék CTA légtérrel együtt működhet.

 

465232N

0170443E

 

465233N

0171252E

 

464035N

0171331E

 

463224N

0171903E

 

462847N

0171750E

 

462659N

0170752E

 

463919N

0170630E

 

465010N

0165907E

 

465232N

0170443E

4.

Sármellék CTA

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „D”) közzétett üzemidő szerint csak Sármellék CTR légtérrel együtt működhet.

 

465211N

0164912E

 

465233N

0171252E

 

463423N

0171944E

 

462847N

0171750E

 

462539N

0170031E

 

465211N

0164912E

5.

Debrecen CTR

2000’ (600 m) AMSL / GND

(ICAO „D”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen CTA1 és CTA2 légterekkel együtt működhet.

 

473908N

0214744E

 

473338N

0215503E

 

471843N

0213038E

 

472433N

0212252E

 

473908N

0214744E

6.

Debrecen CTA1

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „D”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen CTR és CTA2
légterekkel együtt
működhet.

 

474127N

0215009E

 

473102N

0220059E

 

471020N

0214329E

 

471154N

0212611E

 

472402N

0211743E

 

473243N

0213243E

 

474127N

0215009E

7.

Debrecen CTA2

9500’ (2900 m) AMSL / 5000’
(1500 m) AMSL

(ICAO „D”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen CTR és CTA1 légterekkel együtt működhet.

 

474718N

0213722E

 

474127N

0215009E

 

473243N

0213243E

 

474559N

0213339E

 

474718N

0213722E


4. Katonai körzetek

 

A

B

C

1.

Légtér azonosítója / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

2.

Szolnok MTMA

9500’ (2900 m) AMSL/ 2000’ (600 m) AMSL

 

 

472212N

0200910E

 

472038N

0201743E

 

471829N

0202929E

 

471045N

0202532E

 

470008N

0202008E

 

465401N

0201703E

 

465559N

0200729E

 

470241N

0200428E

 

471203N

0195953E

 

472212N

0200910E

3.

Szolnok MCTR

4000’ (1200 m) AMSL / GND

 

 

472038N

0201743E

 

471829N

0202929E

 

470008N

0202008E

 

470241N

0200428E

 

472038N

0201743E

4.

Pápa MTMA

9500’ (2900 m) AMSL / 2000’
(600 m) AMSL

 

 

473559N

0171554E

 

473559N

0173554E

 

472959N

0174154E

 

472959N

0175015E

 

471259N

0175900E

 

465959N

0172640E

 

470229N

0171654E

 

472854N

0170304E

 

473559N

0171554E

5.

Pápa MCTR

4000’ (1200 m) AMSL / GND

Oldalhatára a repülőtér vonatkozási pont (ARP: 472150N 0173002E) körüli 10 km (5 NM)
sugarú kör, valamint a koordináták által megadott terület.

 

473539N

0172854E

 

471029N

0174254E

 

470738N

0173124E

 

473259N

0171754E

 

473539N

0172854E

6.

Kecskemét MTMA1

FL125 (3800 m STD) / 2000’ (600 m) AMSL

 

 

470403N

0191630E

 

470241N

0200428E

 

465559N

0200729E

 

465142N

0202813E

 

463622N

0201429E

 

464938N

0192954E

 

470403N

0191630E

7.

Kecskemét MTMA2

FL125 (3800 m STD) / 5000’
(1500 m) AMSL

 

 

465142N

0202813E

 

464943N

0203740E

 

463203N

0202335E

 

463959N

0192954E

 

464938N

0192954E

 

463622N

0201429E

 

465142N

0202813E

8.

Kecskemét MCTR

4000’ (1200 m) AMSL / GND

Oldalhatárai a repülőtér vonatkozási pont (ARP 465504N 0194503E) körüli 10 km (5 NM)
sugarú kör, valamint a koordináták által megadott terület.

 

470342N

0192954E

 

470304N

0195208E

 

465559N

0200729E

 

464529N

0195854E

 

465329N

0193659E

 

465329N

0192954E

 

470342N

0192954E

 


5. További szabályok:
5.1. Az MTMA-k és MCTR-ek a munkaszüneti napokon, valamint 20.00 LT-08.00 LT között csak külön bejelentésre, illtetve igényre működnek.
5.2. Polgári repülések az MCTR-ek üzemidején kívül is csak repülési terv alapján hajthatók végre:
5.2.1. Pápa és Kecskemét repülőterek esetében a repülőtér vonatkozási pontjától R=10 km sugarú körön belül 3000 láb (900 m) AGL alatt;
5.2.2. Szolnok repülőtér esetében a repülőtér vonatkozási pontjától (ARP: 470722N 0201407E) R=5 km sugarú körön belül – Szolnok város és a Rákóczifalva úttól nyugatra eső rész kivételével – 2000 láb (600 m) AGL alatt.

II. ATS ÁTRUHÁZÁS
1. Budapest ACC és Wien ATCC között:
1.1. Egyszerűsített szektorhatár
1.1.1. Budapest ACC és Wien ATCC közötti egyszerűsített szektorhatár azon fontos pontok kijelölésére szolgál, ahol az IFR forgalomért való irányítási felelősség átadása/átvétele történik a szomszédos irányító egységek között.
1.1.2. Az egyszerűsített szektorhatárt az alábbi koordinátákat összekötő egyenes szakaszok jelölik ki: 480024N 0170939E – 474227N 0170500E – 473244N 0164214E – 465952N 0161329E – 465046N 0162019E.
1.1.3. A közös államhatár és az egyszerűsített szektorhatár közötti légtérben a szektorhatártól nyugatra 10 000 láb (3050 m) budapesti QNH szerinti AMSL magasságtól FL660 (20 100 m STD) magasságig Wien ATCC (Irányító Központ), míg a szektorhatártól keletre FL120 (3650 m STD) és FL660 (20 100 m STD) között Budapest ACC látja el a légiforgalmi szolgálatokat a két központ közötti együttműködési megállapodás alapján (lásd még: LESMO AREA).
1.1.4. Az érintett ATS egységek felelősek a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért, míg a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése a FIR határokon belül az illetékes nemzeti hatóságok feladata.
1.2. LESMO AREA
1.2.1. A 480024N 0170939E – (Magyar/Szlovák) országhatár – 474906N 0173651E – 474449N 0173000E – 473559N 0172918E – 473559N 0171554E – 473555N 0164005E – (Magyar/Osztrák) országhatár – 480024N 0170939E földrajzi koordináták által bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 5500 láb (1700 m) AMSL magasságtól FL245 (7450 m) magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért WIEN ATCC a felelős.
1.2.2. A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes magyar hatóságok feladata.
1.2.3. Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatározott engedély birtokában vehetik igénybe.
2. Budapest ACC, Budapest APP és Bratislava ACC, Kosice APP, Stefánik APP között:
2.1. Kosice TMA2
2.1.1. A 482346N 0202459E – 481110N 0210551E – 481703N 0214953E – 482000N 0214901E földrajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület (Kosice TMA2) D osztályú ellenőrzött légtérnek minősül 1000 láb (300 m) AGL magasságtól 9500 láb (2900 m) AMSL magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Kosice Approach a felelős. A légijárműveknek fedélzeti válaszjeladóval kell rendelkezniük.
2.1.2. A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes magyar hatóságok feladata.
2.1.3. Külföldi állami légijárművek a fentiekben meghatározott légteret csak az Lt. 7. §-ában meghatározott engedély birtokában vehetik igénybe.
2.2. RUTOL Box
2.2.1. A 480217N 0184930E – 475729N 0183036E – 475117N 0182910E – 474551N 0182754E földrajzi koordináták és Budapest FIR határa által bezárt terület C osztályú ellenőrzött légtérnek minősül FL090 (2750 m STD) magasságtól FL195 (5950 m STD) magasságig, ahol a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a riasztó szolgálat ellátásáért Budapest ATS központ a felelős.
2.2.2. A fentiekben meghatározott légtéren belül a kutató- és mentőtevékenység koordinálása és végzése az illetékes szlovák hatóságok feladata.
3. Közös felhasználású légterek
3.1. Előzetes koordinációs légterek

 

A

B

C

D

1.

Légtér azonosítója

Neve / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

2.

LHEPCA01

LIMA WEST

FL245
(7450 m STD)/10000’ (3050 m STD) AMSL

 

465105N

0162126E

 

463352N

0180006E

 

460854N

0180425E

 

460445N

0172645E

 

462256N

0170114E

 

462930N

0163702E

 

464101N

0162522E

 

465105N

0162126E

3.

LHEPCA02

LIMA SOUTH

FL 245
(7450 m STD)/10000’ (3050 m STD) AMSL

 

470342N

0192349E

 

470241N

0200428E

 

465559N

0200729E

 

464943N

0203740E

 

463203N

0202335E

 

463728N

0194717E

 

470342N

0192349E

4.

LHEPCA03

LIMA SOUTH-EAST

FL 245
(7450 m STD)/10000’ (3050 m STD) AMSL

 

464943N

0203740E

 

463943N

0211234E

 

462319N

0210540E

 

462140N

0205519E

 

462648N

0195641E

 

463728N

0194717E

 

463203N

0202335E

 

464943N

0203740E

5.

LHEPCA04

LIMA EAST

FL 245
(7450 m STD)/10000’ (3050 m STD) AMSL

 

481115N

0202525E

 

474559N

0213339E

 

472201N

0214313E

 

471210N

0213301E

 

470506N

0212808E

 

472943N

0201605E

 

475800N

0195615E

 

481115N

0202525E

3.2. Csökkentett koordinációs légterek

 

A

B

C

D

1.

LHERCA01

UNIFORM SOUTH-WEST

UNL / FL 245
(7450 m STD)

463352N

0180006E

462829N

0184129E

460259N

0190529E

460259N

0184005E

455737N

0182351E

455529N

0175254E

460445N

0172645E

463352N

0180006E

2.

LHERCA02

UNIFORM WEST

UNL / FL 245
(7450 m STD)

464210N

0164659E

463352N

0180006E

460445N

0172645E

463605N

0164210E

464210N

0164659E

3.

LHERCA03

UNIFORM EAST

UNL / FL245
(7450 m STD)

475756N

0210710E

471911N

0214017E

471210N

0213301E

465050N

0211821E

471548N

0203051E

472943N

0201605E

474125N

0200756E

475756N

0210710E

 

 

3.3. További szabályok:
A közös felhasználású légterek működésének idejét és rendjét Budapest ATS központ és a légvédelmi irányító szolgálat biztosításáért felelős katonai szervezet vezetője együttműködési megállapodásban rögzíti.
III. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK
1.    TIZ légterek

 

A

B

C

1.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés

2.

Békéscsaba TIZ

4000’ (1200 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

465341N

0212325E

464613N

0212426E

463747N

0212055E

Országhatár

462849N

0211712E

462629N

0211307E

462529N

0205740E

463510N

0205309E

465233N

0210554E

465341N

0212325E

3.

Börgönd TIZ1

2000’ (600 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Börgönd TIZ2 és TIZ3 légterekkel együtt működhet.

471301N

0181832E

471833N

0182354E

471842N

0183545E

465707N

0183721E

465448N

0182729E

465523N

0181838E

470933N

0181924E

471301N

0181832E

4.

Börgönd TIZ2

7500’ (2300 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Börgönd TIZ1 és TIZ3 légterekkel együtt működhet.

471301N

0181832E

472148N

0181621E

472147N

0183628E

470908N

0184432E

471301N

0181832E

5.

Börgönd TIZ3

9500’ (2900 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Börgönd TIZ1 és TIZ2 légterekkel együtt működhet.

471301N

0181832E

470908N

0184432E

470623N

0184817E

465611N

0185125E

465054N

0183452E

465115N

0182246E

465523N

0181838E

470933N

0181924E

471301N

0181832E

6.

Debrecen TIZ1

2000’ (600 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen TIZ2 és TIZ3 légtérrel együtt működhet.

473908N

0214744E

473338N

0215503E

471843N

0213038E

472433N

0212252E

473908N

0214744E

7.

Debrecen TIZ2

9500’ (2900 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen TIZ1 és TIZ3 légtérrel együtt működhet.

474127N

0215009E

473102N

0220059E

471020N

0214329E

471154N

0212611E

472402N

0211743E

473243N

0213243E

474127N

0215009E

8.

Debrecen TIZ3

9500’ (2900 m) AMSL/5000’
(1500 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Debrecen TIZ1 és TIZ2 légtérrel együtt működhet.

474718N

0213722E

474127N

0215009E

473243N

0213243E

474559N

0213339E

474718N

0213722E

9.

Fertőszentmiklós TIZ

4000’ (1200 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

5 km (2,7 NM) sugarú kör a 473500N 0165040E középpont körül

10.

Nyíregyháza TIZ

4000’ (1200 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

10 km sugarú kör a 475856N 0214100E középpont körül

11.

Pécs-Pogány TIZ

9500’ (2900 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

454614N

0181508E

455106N

0182820E

461304N

0182154E

461402N

0181906E

460854N

0180424E

455347N

0175950E

454614N

0181508E

12.

Pér TIZ

9500’ (2900 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

474906N

0173651E

474449N

0173000E

473559N

0172918E

473559N

0173554E

472959N

0174154E

472959N

0180954E

473521N

0181527E

474419N

0181530E

Országhatár

474906N

0173651E

13.

Sármellék TIZ1

2000’ (600 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Sármellék TIZ2 légtérrel együtt működhet.

465232N

0170443E

465233N

0171252E

464035N

0171331E

463224N

0171903E

462847N

0171750E

462659N

0170752E

463919N

0170630E

465010N

0165907E

465232N

0170443E

14.

Sármellék TIZ2

9500’ (2900 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint csak Sármellék TIZ1 légtérrel együtt működhet.

465211N

0164912E

465233N

0171252E

463423N

0171944E

462847N

0171750E

462539N

0170031E

465211N

0164912E

15.

Szeged TIZ

4000’ (1200 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

462300N

0200000E

462300N

0201300E

461500N

0201300E

461217N

0200526E

461500N

0200000E

462300N

0200000E

16.

Tököl TIZ

3500’ (1050 m) AMSL/GND

(ICAO „F”) Közzétett üzemidő szerint.

472257N

0185724E

472140N

0190505E

471556N

0185907E

472014N

0185339E

472257N

0185724E

2.    Műrepülő légterek

 

A

B

C

1.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés

2.

LHSA1

6000’ (1850 m) AMSL/3000’
(900 m) AMSL

Csak műrepülés céljára.
A légteret munkanapokon
09.00 óra (LT) és 18.00 óra (LT) között, pihenő- és munkaszüneti napokon
09.00 óra (LT) és 12.00 óra (LT) között, valamint 15.00 óra (LT) és 18.00 óra (LT) között lehet igénybe venni
a Repüléstájékoztató Központ hozzájárulásával.

472633N

0184454E

472403N

0184854E

472703N

0184754E

472703N

0184624E

472633N

0184454E

3.    Vitorlázó- és siklórepülések céljára kijelölt légterek

 

A

B

C

1.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés

2.

LHSG1

2500’ (750 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
3500’ (1050 m) AMSL/2500’
(750 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető. Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473720N

0185425E

473302N

0185909E

473220N

0185858E

473500N

0185300E

473720N

0185425E

3.

LHSG2/S

3500’ (1050 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL/3500’
(1050 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Napnyugtáig igényelhető. Elsősorban siklórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473500N

0185300E

473220N

0185858E

473002N

0185812E

472931N

0185846E

472910N

0190047E

472525N

0185940E

472519N

0185531E

472636N

0185717E

473328N

0184606E

473500N

0185300E

4.

LHSG2/V

3500’ (1050 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL/3500’
(1050 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473500N

0185300E

473220N

0185858E

473002N

0185812E

472931N

0185846E

472910N

0190047E

472525N

0185940E

472519N

0185531E

472636N

0185717E

473328N

0184606E

473500N

0185300E

5.

LHSG3

4500’ (1350 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL/4500’
(1350 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473328N

0184606E

472636N

0185717E

472519N

0185531E

472516N

0185346E

473233N

0184156E

473328N

0184606E

6.

LHSG10

4500’ (1350 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL/4500’
(1350 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474527N

0183705E

473722N

0184005E

474723N

0185152E

474750N

0184351E

Országhatár

474527N

0183705E

7.

LHSG20

2000’ (600 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
3000’ (900 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

473900N

0190300E

473800N

0192100E

473600N

0191030E

473700N

0190400E

473900N

0190300E

8.

LHSG20A

Koordinált légtér:
4000’ (1200 m) AMSL/2000’
(600 m) AMSL

Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

2 km sugarú kör
a 473704N 0190836E
középpont körül

9.

LHSG21

2500’ (750 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
5000’ (1500 m) AMSL/2500’
(750 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474100N

0190430E

473948N

0194515E

473800N

0192100E

473900N

0190300E

474100N

0190430E

10.

LHSG22

3000’ (900 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
6500’ (2000 m) AMSL/3000’
(900 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474636N

0190905E

474503N

0194053E

473948N

0194515E

474100N

0190430E

474636N

0190905E

11.

LHSG23

6500’ (2000 m) AMSL/GND

Koordinált légtér:
7500’ (2300 m) AMSL/6500’
(2000 m) AMSL

(ICAO „G” a koordinált légtér kivételével) Csak VFR repülések számára.
Koordinált légtér:
Elsősorban vitorlázórepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

475547N

0193148E

474503N

0194053E

474636N

0190905E

475547N

0193148E

12.

LHSG24 (Hullám légtér)

Koordinált légtér:
FL285 (8700 m STD)/GND

Koordinált légtér:
Hullámrepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

474946N

0185738E

474340N

0191445E

473900N

0190300E

474946N

0185738E

13.

LHSG25 (Hullám légtér)

Koordinált légtér:
FL285 (8700 m STD)/GND

Koordinált légtér:
Hullámrepülés céljára. A kezdés, befejezés időpontját és az igénybe vehető magasságot a Budapest ATS Központ határozza meg.

480000N

0190800E

474340N

0191445E

474946N

0185738E

475300N

0185600E

480000N

0190800E

14.

LHSG30 (Hullám légtér)

FL285 (8700 m STD)/GND

(ICAO „G”) Szeptember 15. és május 15. között napkeltétől napnyugtáig, csak VFR repülések számára. Hullámrepülés céljára. Budapest ATS Központ engedélyével vehető igénybe.

475730N

0194200E

475700N

0200120E

475000N

0200700E

474430N

0194600E

474930N

0193830E

475730N

0194200E

4.    Drop Zone légterek

 

A

B

C

1.

Légtér azonosítója/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Megjegyzés

2.

LHSDZLHSK/Kiliti Skydive Balaton

FL155 (4700 m STD)/GND

11,11 km (6 NM) sugarú kör
a 465119N 0180551E
középpont körül

3.

LHSDZLHDV/Dunaújváros

FL135 (4100 m STD)/GND

5 km (2,7 NM) sugarú kör a
465318N 0185438E
középpont körül

4.

LHSDZLHTL/Tököl

FL145 (4400 m STD)/3500’

Csak Tököl TIZ légtérrel együtt működhet.

LHSDZLHGD/Gödöllő légtérrel egyidejűleg nem működhet.

3,15 km (1,7 NM)
sugarú kör a
472037N 0185909E
középpont körül

5.

LHSDZLHNY/Nyíregyháza

FL155 (4700 m)/4000’
(1200 m) AMSL

Csak Nyíregyháza TIZ légtérrel együtt működhet.

10 km (5,4 NM) sugarú kör a 475856N
0214100E középpont körül

6.

LHSDZLHKV/Kaposújlak

FL165 (5050 m)/GND

463100N

0173400E

463100N

0174700E

461800N

0174700E

461800N

0173400E

463100N

0173400E

7.

LHSDZLHMP/Matkópuszta

FL145 (4400 m)/GND

5,556 km (3 NM) sugarú kör a 464758N 0194102E középpont körül Kecskemét MCTR légtér átfedő részének kizárásával

8.

LHSDZLHKH/Kiskunfélegyháza

FL135 (4100 m STD)/GND

464600N

0194546E

464800N

0195100E

464558N

0195533E

464200N

0195600E

464600N

0194546E

9.

LHSDZLHBD/Börgönd

FL155 (4700 m STD)/GND

471037N

0182857E

470619N

0182317E

470145N

0182636E

470237N

0183147E

470840N

0183425E

471037N

0182857E

LHB24 Velencei tó, Dinnyés
környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér átfedő részének kizárásával

10.

LHSDZLHGD/Gödöllő

FL145 (4400 m STD)/GND

LHSDZLHTL/Tököl légtérrel egyidejűleg nem működhet.

2 km (1 NM) sugarú kör a 473425N 0191957E középpont körül

11.

LHSDZLHKA/Kalocsa

FL135 (4100 m STD)/GND

463356N

0185419E

463435N

0185817E

463118N

0190123E

463000N

0185519E

463356N

0185419E

12.

LHSDZLHBC/Békéscsaba

FL155 (4700 m STD)/4000’
(1200 m)

Csak Békéscsaba TIZ légtérrel együtt működhet.

7 km (3,8 NM) sugarú kör a 464036N 0210938E középpont körül

13.

LHSDZLHHO/Hajdúszoboszló

FL145 (4400 m STD)/GND

472810N

0212450E

472228N

0211500E

472733N

0211500E

472942N

0211839E

472810N

0212450E

14.

LHSDZLHKI/Kiskőrös

3500’ (1050 m) AMSL/GND

463939N

0191442E

463914N

0191511E

463854N

0191434E

463919N

0191403E

463939N

0191442E

15.

LHSDZLHSZ/Szentes

FL115 (3500 m STD)/GND

2 km (1 NM) sugarú kör a 463642N
0201700E középpont körül

16.

LHSDZLHPR/Pér

FL125 (3800 m STD)/9500’
(2900 m STD) AMSL

Csak Pér TIZ légtérrel együtt működhet.

7,4 km (4 NM) sugarú kör a 473738N 0174830E középpont körül

17.

LHSDZLHMC/Miskolc

FL145 (4400 m STD)/GND

5 km (2,7 NM) sugarú kör
a 480754N 0204730E középpont körül az LHB32 Bükk környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér átfedő részének kizárásával

18.

LHSDZLHBK/Balatonkeresztúr

3 km (1,6 NM) sugarú kör
464144 0172340 középpont körül

FL145 (4400 m STD)/GND

19.

LHSDZLHGR/Gyúró

4 km sugarú kör 472339N

0184518E középpont körül

6500’ (2000 m) AMSL/GND

 

IV. IDŐSZAKOSAN KORLÁTOZOTT LÉGTEREK (TRA)
1.    Időszakosan korlátozott légterek

 

A

B

C

D

1.

Légtér
azonosítója

Neve / oldalhatárai

Felső / alsó határa

Megjegyzés

2.

LHTRA11A

PAPA ALPHA

FL125
(3800 m STD) / GND

 

472959N

0175015E

472959N

0181529E

471331N

0181507E

471259N

0175900E

472959N

0175015E

3.

LHTRA11B

PAPA BRAVO

9500’ (2900 m) AMSL / 4000’
(1200 m) AMSL

 

471259N

0175900E

471331N

0181507E

470212N

0181457E

465529N

0175135E

470646N

0174335E

471259N

0175900E

4.

LHTRA11C

PAPA CHARLIE

4000’ (1200 m) AMSL / GND

 

471259N

0175900E

471331N

0181507E

470212N

0181457E

465529N

0175135E

470646N

0174335E

471259N

0175900E

5.

LHTRA12

KUNSAG

FL115
(3500 m STD) / GND

 

465945N

0190242E

470403N

0191630E

464938N

0192954E

463959N

0192954E

463957N

0192213E

465945N

0190242E

6.

LHTRA13

TISZA

FL145 (4400 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

 

472212N

0200910E

472038N

0201743E

471829N

0202929E

471045N

0202532E

470008N

0202008E

465401N

0201703E

465559N

0200729E

470241N

0200428E

471203N

0195953E

472212N

0200910E

7.

LHTRA14A

MEZO ALPHA

4500’ (1350 m) AMSL / GND

 

471829N

0202929E

471245N

0204529E

470610N

0204314E

471045N

0202532E

471829N

0202929E

8.

LHTRA14B

MEZO BRAVO

4500’ (1350 m) AMSL / GND

 

471045N

0202532E

470610N

0204314E

465613N

0203951E

470008N

0202008E

471045N

0202532E

9.

LHTRA14C

MEZO CHARLIE

4500’ (1350 m) AMSL / GND

 

470008N

0202008E

465613N

0203951E

464943N

0203740E

465401N

0201703E

470008N

0202008E

10.

LHTRA15A

SZARVAS ALPHA

9500’ (2900 m) AMSL / 4500’
(1350 m) AMSL

 

471829N

0202929E

471245N

0204529E

470610N

0204314E

471045N

0202532E

471829N

0202929E

11.

LHTRA15B

SZARVAS BRAVO

9500’ (2900 m) AMSL / 4500’
(1350 m) AMSL

 

471045N

0202532E

470610N

0204314E

465613N

0203951E

470008N

0202008E

471045N

0202532E

12.

LHTRA15C

SZARVAS CHARLIE

9500’ (2900 m) AMSL / 4500’
(1350 m) AMSL

 

470008N

0202008E

465613N

0203951E

464943N

0203740E

465401N

0201703E

470008N

0202008E

13.

LHTRA16

ARPAD

FL115 (3500 m STD) / GND

 

464943N

0203740E

464505N

0205357E

462940N

0204358E

463203N

0202335E

464943N

0203740E

14.

LHTRA21A

WEST ALPHA

FL245 (7450 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

 

465105N

0162126E

463352N

0180006E

460854N

0180425E

460445N

0172645E

462256N

0170114E

462930N

0163702E

464101N

0162522E

465105N

0162126E

15.

LHTRA21B

WEST BRAVO

FL215 (6550 m STD) / FL135
(4100 m STD)

Kizárólag az LHTRA21A és LHTRA21C légterekkel együtt vehető igénybe.

465105N

0162126E

464502N

0175809E

463352N

0180006E

465105N

0162126E

16.

LHTRA21C

WEST CHARLIE

FL175 (5350 m STD) / FL135
(4100 m STD)

Kizárólag az LHTRA21A és LHTRA21B légterekkel együtt vehető igénybe.

464502N

0175809E

463726N

0181335E

455737N

0182351E

455529N

0175254E

460445N

0172645E

460854N

0180425E

464502N

0175809E

17.

LHTRA21D

WEST DELTA

9500’ (2900 m) AMSL/ 4000’
(1200 m) AMSL

 

462658N

0172525E

461447N

0175841E

455529N

0175254E

460445N

0172645E

462256N

0170114E

462658N

0172525E

18.

LHTRA21E

WEST ECHO

4000’ (1200 m) AMSL / GND

 

462658N

0172525E

461447N

0175841E

455529N

0175254E

460445N

0172645E

462256N

0170114E

462658N

0172525E

19.

LHTRA22A

SOUTH ALPHA

FL175 (5350 m STD) / FL125
(3800 m STD)

 

470342N

0192349E

470241N

0200428E

465559N

0200729E

464943N

0203740E

463203N

0202335E

463728N

0194717E

470342N

0192349E

20.

LHTRA22B

SOUTH BRAVO

FL175 (5350 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

 

464943N

0203740E

463943N

0211234E

462319N

0210540E

462140N

0205519E

462648N

0195641E

463728N

0194717E

463203N

0202335E

464943N

0203740E

21.

LHTRA22C

SOUTH CHARLIE

FL245 (7450 m STD) / FL175
(5350 m STD)

Az LHBP érkező forgalmának védelme érdekében a légtér igénybevételének különleges eljárásait a polgári és a katonai fél együttműködési eljárásban rögzíti.

470342N

0192349E

470241N

0200428E

465559N

0200729E

464943N

0203740E

463943N

0211234E

462319N

0210540E

462140N

0205519E

462648N

0195641E

470342N

0192349E

22.

LHTRA22D

SOUTH DELTA

FL145 (4400 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

 

465945N

0190242E

462143N

0193952E

461429N

0190859E

463056N

0184947E

463337N

0185631E

463909N

0185202E

463600N

0184405E

464851N

0182835E

465945N

0190242E

23.

LHTRA22E

SOUTH ECHO

FL125 (3800 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

 

463957N

0192213E

463959N

0192954E

463728N

0194717E

462648N

0195641E

462143N

0193952E

463957N

0192213E

24.

LHTRA22F

SOUTH FOXTROT

9500’ (2900 m) AMSL / 4000’
(1200 m) AMSL

 

465046N

0191134E

462143N

0193952E

461512N

0191156E

464352N

0184811E

465046N

0191134E

25.

LHTRA23A

EAST ALPHA

FL245 (7450 m STD) / 9500’ (2900 m) AMSL

 

481115N

0202525E

474559N

0213339E

472201N

0214313E

471210N

0213301E

470506N

0212808E

472943N

0201605E

475800N

0195615E

481115N

0202525E

26.

LHTRA23B

EAST BRAVO

FL175 (5350 m STD) / FL135
(4100 m STD)

Kizárólag az LHTRA23A és LHTRA23C légterekkel együtt vehető igénybe.

472201N

0214313E

471125N

0214729E

470219N

0213649E

465152N

0213027E

471548N

0203054E

472943N

0201605E

470506N

0212808E

471210N

0213301E

472201N

0214313E

27.

LHTRA23C

EAST CHARLIE

FL175 (5350 m STD) / FL135
(4100 m STD)

Kizárólag az LHTRA23A és LHTRA23B légterekkel együtt vehető igénybe.

475800N

0195615E

480710N

0195452E

481757N

0202718E

475845N

0212810E

474559N

0213339E

481115N

0202525E

475800N

0195615E

28.

LHTRA23D

EAST DELTA

9500’ (2900 m) AMSL / 4000’
(1200 m) AMSL

 

481115N

0202525E

475018N

0212203E

472252N

0210213E

474125N

0200756E

475800N

0195615E

481115N

0202525E

29.

LHTRA23E

EAST ECHO

4000’ (1200 m) AMSL / GND

 

481115N

0202525E

475018N

0212203E

472252N

0210213E

474125N

0200756E

475800N

0195615E

481115N

0202525E

30.

LHTRA31A

UPPER WEST ALPHA

FL285 (8700 m STD) / FL245
(7450 m STD)

 

463352N

0180006E

462829N

0184129E

461000N

0190529E

460259N

0184005E

455737N

0182351E

455529N

0175254E

460445N

0172645E

463352N

0180006E

31.

LHTRA31B

UPPER WEST BRAVO

FL285 (8700 m STD) / FL245
(7450 m STD)

 

464210N

0164659E

463352N

0180006E

460445N

0172645E

463605N

0164210E

464210N

0164659E

32.

LHTRA32A

UPPER EAST ALPHA

FL305 (9300 m STD) / FL245
(7450 m STD)

1. Az LHTRA32A és LHTRA33A légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.
2. Légi utántöltés céljára FL245 (7450 m STD) és FL285 (8700 m STD) között vehető igénybe.

475756N

0210710E

471911N

0214017E

471210N

0213301E

465050N

0211821E

471548N

0203051E

472943N

0201605E

474125N

0200756E

475756N

0210710E

33.

LHTRA32B

UPPER EAST BRAVO

FL305 (9300 m STD) / FL245
(7450 m STD)

1. Az LHTRA32B és LHTRA33B légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.
2. Légi utántöltés céljára FL245 (7450 m STD) és FL285 (8700 m STD) között vehető igénybe.

480810N

0214510E

475243N

0221532E

471911N

0214017E

475756N

0210710E

480810N

0214510E

34.

LHTRA33A

TOP EAST ALPHA

FL420 (12800 m STD) / FL365
(11100 m STD)

Az LHTRA32A és LHTRA33A légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.

475756N

0210710E

471911N

0214017E

471210N

0213301E

465050N

0211821E

471548N

0203051E

472943N

0201605E

474125N

0200756E

475756N

0210710E

35.

LHTRA33B

TOP EAST BRAVO

FL420 (12800 m STD) / FL365
(11100 m STD)

Az LHTRA32B és LHTRA33B légterekben történő egyidejű működés nem engedélyezett.

480810N

0214510E

475243N

0221532E

471911N

0214017E

475756N

0210710E

480810N

0214510E

 


2. További szabályok:
2.1. A polgári légiforgalom a jelzett magasságtartományon kívüli első iránymagasságot használhatja.
2.2. Az időszakosan korlátozott légterek (TRA-k) munkanapokon legkorábban napkelte előtt 30 perccel, legkésőbb pedig helyi idő szerint 24.00 óráig, a munkaszüneti napot, illetve ünnepnapot megelőző munkanapokon legkésőbb helyi idő szerint 17.00 óráig vehetőek igénybe.
2.3. Az LHTRA 13, 14A, 14B, 14C és 15A, 15B, 15C kivételével valamennyi időszakosan korlátozott légtérben a Magyar Honvédség vagy más szövetséges fegyveres erő kijelölt katonai szervezete légvédelmi irányító szolgálatot biztosít. Az LHTRA 13, 14A, 14B, 14C és 15A, 15B, 15C légterek a szolnoki katonai légiforgalmi irányító szolgálat illetékességi körzetei.

2. melléklet a 45/2017. (XII. 4.) NFM rendelethez

TILTOTT, KORLÁTOZOTT ÉS VESZÉLYES LÉGTEREK
1.    Tiltott légterek

 

A

B

C

D

1.

Légtér
azonosítója

Neve/oldalhatárai

Felső/alsó határa

Veszély

2.

LHP1

Paks
3 km sugarú kör a 463443N 0185110E középpont körül

FL195 (5950 m STD) / GND

Atomerőmű.

3.

LHP2

Csillebérc
0,5 km sugarú kör a 472923N 0185708E középpont körül

3500’ (1050 m) AMSL / GND

Kutató atomreaktor.

2.    Korlátozott légterek

 

A

B

C

D

E

1.

Légtér azonosítója

Légtér neve/oldalhatárai

Felső/alsó határa

Korlátozás

2.

LHR1

Budapest

3500’ (1050 m) AMSL/GND

A légiközlekedési hatóság engedélyével vehető igénybe.

473059N

0185828E

473055N

0190118E

473054N

0190159E

473053N

0190237E

473038N

0190321E

473022N

0190325E

472941N

0190336E

472859N

0190147E

472910N

0190047E

472931N

0185846E

473002N

0185812E

473059N

0185828E

3.

LHR1A

Budapest

3500’ (1050 m) AMSL/GND

A légiközlekedési hatóság engedélyével vehető igénybe.

473154N

0185620E

473154N

0185756E

473121N

0185756E

473121N

0185620E

473154N

0185620E

4.

LHR4

Zalaegerszeg1 km sugarú kör
a 464816N 0163720E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

5.

LHR6

Százhalombatta2 km sugarú kör
a 471702N 0185358E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

6.

LHR8

Kazincbarcika
2,5 km sugarú kör
a 481429N 0203956E középpont körül

3500’ (1050 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

7.

LHR9

Tiszaújváros3 km sugarú kör
a 475413N 0210134E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

8.

LHR10

Hajdúszoboszló5 km sugarú kör
a 473154N 0212253E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

9.

LHR12

Sajóbábony
1,5 km sugarú kör a
481003N 0204253E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

10.

LHR14

Algyő3 km sugarú kör
a 461904N 0201246E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

11.

LHR15

Dunaújváros
2 km sugarú kör
a 465703N 0185554E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

12.

LHR16

Szolnok-Tószeg2 km sugarú kör a 470804N 0200753E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

13.

LHR22

Pét 2 km sugarú kör
a 471003N 0180824E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

14.

LHR29

Nyírtelek2,5 km sugarú kör
a 480150N 0213827E középpont körül

2500’ (750 m) AMSL/GND

Polgári légijárművek számára.

15.

LHR33

Hetényegyháza2 km sugarú kör
a 465554N 0193555E középpont körül

2500’ (750 m) AMSL/GND

Polgári légijárművek számára.

16.

LHR34

Táborfalva

3000’ (900 m) AMSL/GND

Polgári légijárművek számára.

470627N

0192534E

470317N

0192426E

470233N

0192733E

470548N

0192848E

470627N

0192534E

17.

LHR35

Pusztavacs2,5 km sugarú kör
a 470957N 0192806E középpont körül

2500’ (750 m) AMSL/GND

Polgári légijárművek számára.

18.

LHR36

Pusztaederics2,5 km sugarú kör
a 463925N 0164740E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

19.

LHR37

Zsana2,5 km sugarú kör
a 462525N 0194200E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

20.

LHR38

Kardoskút4,5 km sugarú kör
a 462854N 0204423E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL/GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

3.    Környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek

 

A

B

C

D

E

1.

Légtér azonosítója

Légtér neve/oldalhatárai

Felső határa
Alsó határa: GND

Korlátozás ideje

Korlátozás indoka

2.

LHB01

Ócsa

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

471843N

0191007E

471740N

0191339E

471451N

0191910E

471250N

0191626E

471843N

0191007E

3.

LHB02

Tószeg

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

470818N

0200133E

470625N

0200713E

470241N

0200428E

470154N

0200920E

465802N

0200304E

470304N

0195208E

470818N

0200133E

4.

LHB03

Aggtelek

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

483501N

0205041E

482446N

0204350E

482555N

0202607E

Országhatár

483427N

0205016E

5.

LHB04

Zempléni-hg.
13 km sugarú kör a
482530N 0212451E
középpont körül.

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

6.

LHB05

Hevesi füves puszták I.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

(Tisza-tó)

474156N

0204928E

473325N

0204342E

473531N

0203543E

474155N

0204322E

474156N

0204928E

7.

LHB06A

Hevesi füves puszták II.

1500’ (450 m) AGL

Március 1. – július 31. között

természetvédelem

474826N

0210041E

474158N

0205911E

472841N

0203520E

472648N

0202534E

8.

LHB06B

472723N

0201344E

1000’ (300 m) AGL

Augusztus 1. –
március 1. között

természetvédelem

474430N

0201528E

474504N

0203314E

475318N

0204737E

474826N

0210041E

9.

LHB07

Hortobágy

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

474718N

0210751E

474200N

0212540E

471839N

0210656E

472500N

0204402E

474718N

0210751E

10.

LHB08

Bihari-sík I.

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

471154N

0212611E

471037N

0214022E

471827N

0213052E

471831N

0212135E

471154N

0212611E

11.

LHB09

Bihari-sík II.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

471834N

0211342E

470119N

0211405E

470043N

0213135E

470922N

0214153E

471037N

0214022E

471154N

0212611E

471831N

0212135E

471834N

0211342E

12.

LHB10

Alsó-Tisza-völgy

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

464459N

0195832E

464131N

0201302E

462310N

0201739E

462338N

0195959E

463723N

0195943E

463254N

0195304E

463547N

0195107E

464459N

0195832E

13.

LHB11

Csanádi puszták
2 km sugarú kör a
462043N 0203820E
középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

14.

LHB12

Kardoskút
4 km sugarú kör a
462824N 0203744E
középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

15.

LHB13

Gemenc

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

462317N

0184615E

462015N

0185620E

461526N

0185503E

460945N

0185637E

460205N

0184456E

460316N

0184306E

461854N

0185033E

462202N

0184439E

462317N

0184615E

16.

LHB14

Tapolcai-medence
1,5 km sugarú kör a
464853N 0172410E
középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

17.

LHB15

Tihany

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

465530N

0175103E

465546N

0175218E

465521N

0175341E

465418N

0175421E

465337N

0175236E

465425N

0175132E

465530N

0175103E

18.

LHB16

Őrség

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

465824N

0161618E

465952N

0163907E

464323N

0163210E

464252N

0162223E

Országhatár

465824N

0161618E

19.

LHB17

Sárvíz-völgye

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

470149N

0183222E

464813N

0184116E

464653N

0183553E

470059N

0182606E

470149N

0183222E

20.

LHB18

Fertő

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

a 474052N 0164600E középpont körüli
7,6 km sugarú kör és
az országhatár által bezárt terület

21.

LHB19A

Gerecse

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

474419N

0181530E

474338N

0181731E

474358N

0183115E

473415N

0183129E

473409N

0182237E

474000N

0181920E

474000N

0181703E

474146N

0181530E

474419N

0181530E

LHB19B

Tatai Öreg-tó

1500’ (450 m) AGL

október 1.–
március 31. között

természetvédelem

473647N

0182109E

473727N

0181857E

474000N

0181703E

474000N

0181920E

473647N

0182109E

22.

LHB20

Dél-Hanság

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

474235N

0170529E

474235N

0170530E

474307N

0171343E

474210N

0171342E

474006N

0170952E

473933N

0170818E

473847N

0170555E

473849N

0170149E

474204N

0170112E

474216N

0170226E

474230N

0170535E

474235N

0170529E

23.

LHB21

Fehér-tó, Barbacsi-tó

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

474300N

0172019E

474221N

0172425E

473624N

0172149E

473730N

0171641E

474300N

0172019E

24.

LHB22

Kőszegi-hg.
6 km sugarú, 472154N 0162856E középpontú kör magyar légtérbe eső területe.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

25.

LHB23

Kis-Balaton

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

464303N

0171326E

464236N

0171748E

463820N

0171503E

464034N

0171335E

464303N

0171326E

26.

LHB24

Velencei-tó, Dinnyés

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

471340N

0183522E

470704N

0183623E

470723N

0183139E

470948N

0183228E

471049N

0183137E

471308N

0183139E

471340N

0183522E

27.

LHB25

Vértes

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

472942N

0183126E

472042N

0183044E

471840N

0181458E

472435N

0181329E

472907N

0182201E

472942N

0183126E

28.

LHB26

Dunazug-hg., Börzsöny

1500’ (450 m) AGL

A Duna vonalában
(víztest felett):
november 1.–
június 30. között.
A Duna vonalán kívül:
március 1.–
november 1. között.

természetvédelem

480401N

0190608E

474833N

0190657E

473858N

0190406E

474036N

0184353E

474723N

0185152E

474937N

0185122E

Országhatár

480401N

0190608E

29.

LHB27

Kiskunság - észak I.

1000’ (300 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

471155N

0190402E

471135N

0190402E

471022N

0190536E

470928N

0190739E

470616N

0190231E

470403N

0191630E

470354N

0192224E

471150N

0192150E

471155N

0190402E

30.

LHB28

Kiskunság - észak II.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

470616N

0190231E

465519N

0190144E

465604N

0192257E

470354N

0192224E

470403N

0191630E

470616N

0190231E

31.

LHB29

Kiskunság - dél

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

465342N

0190808E

465004N

0192716E

463639N

0191858E

464022N

0191351E

463334N

0191413E

463435N

0185817E

465342N

0190808E

32.

LHB30

Kelet-Cserhát

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

480336N

0194155E

475943N

0194848E

475132N

0193516E

475540N

0192835E

480336N

0194155E

33.

LHB31

Tarnavidék
9 km sugarú kör a
480713N 0200833E
középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

34.

LHB32

Bükk

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

481629N

0202402E

480608N

0204702E

475325N

0204119E

475631N

0201651E

481629N

0202402E

35.

LHB33

Kesznyéten
7 km sugarú kör a
475953N 0210601E
középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

36.

LHB34

Kecskeri-puszták
10 km sugarú kör a
471606N 0205122E
középpont körül.

1500’ (450 m) AGL

Egész évben

természetvédelem

37.

LHB35A

Béda-Karapancsa

1500’ (450 m) AGL

Március 2. –
június 30. között

természetvédelem

460316N

0184306E

460144N

0184055E

455507N

0183939E

LHB35B

Országhatár

1000’ (300 m) AGL

Július 1. –
március 1. között

természetvédelem

455606N

0185427E

460945N

0185637E

460205N

0184456E

460316N

0184306E

4.    Veszélyes légterek

 

A

B

C

D

1.

Veszélyes légterek

2.

Légtér azonosítója

Neve/Oldalhatárai

Felső/alsó határa

Veszély/korlátozás

3.

LHD2A

Hajmáskér

FL 245 (7450 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

470903N

0175624E

470903N

0180054E

471003N

0180354E

471233N

0180654E

471503N

0180154E

471133N

0175554E

470903N

0175624E

4.

LHD2B

Várpalota

FL 300 (9150 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

471623N

0181254E

471533N

0180324E

471233N

0180654E

471233N

0181454E

471503N

0181654E

471623N

0181254E

5.

LHD3

Tatárszentgyörgy

FL 300 (9150 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

471200N

0191246E

471101N

0191132E

470924N

0191132E

470909N

0191145E

470427N

0192615E

470456N

0192701E

470735N

0192306E

471200N

0191246E

6.

LHD11

Dóc

7500’ (2300 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

462804N

0200554E

462704N

0200624E

462804N

0201024E

462924N

0200934E

462804N

0200554E

7.

LHD14

Hajdúhadház

FL 105 (3200 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

474104N

0214053E

474004N

0214623E

474304N

0214553E

474304N

0214223E

474104N

0214053E

8.

LHD16

Izbég

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

474233N

0190024E

474233N

0185654E

474033N

0185824E

474233N

0190024E

9.

LHD17

Győrszentiván

3800’ (1150 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

474304N

0174554E

474103N

0174554E

474203N

0175154E

474343N

0174854E

474304N

0174554E

10.

LHD21

Szomód

FL 105 (3200 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

474103N

0182154E

473803N

0182554E

474203N

0182624E

474233N

0182254E

474103N

0182154E

11.

LHD24

Sántos

3800’ (1150 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

462134N

0175055E

461804N

0174955E

461834N

0175225E

462034N

0175225E

462134N

0175055E

12.

LHD29

Püspökszilágy

3800’ (1150 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

474533N

0192054E

474803N

0191454E

474703N

0191254E

474533N

0192054E

13.

LHD33

Állampuszta

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

464204N

0190124E

463904N

0190424E

464104N

0190954E

464434N

0190624E

464204N

0190124E

14.

LHD34

Márianosztra

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

475603N

0184954E

475302N

0184554E

475203N

0185154E

475303N

0185554E

475603N

0185354E

475603N

0184954E

15.

LHD36A

Hajmáskér

FL 145 (4400 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

470743N

0174825E

470903N

0175624E

471103N

0180654E

471503N

0180154E

471633N

0175754E

471403N

0174654E

470743N

0174825E

16.

LHD36B

Várpalota

FL 145 (4400 m STD)/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

471003N

0180354E

470933N

0181924E

471933N

0181654E

471833N

0175954E

471003N

0180354E

17.

LHD37

Simontornya

3800’ (1150 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

464503N

0183224E

464203N

0183054E

464333N

0183354E

464503N

0183224E

18.

LHD50

Harka

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

2 km sugarú kör a
473903N 0163355E
középpont körül

19.

LHD52

Kőszeg

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

2 km sugarú kör a
472333N 0163455E
középpont körül

20.

LHD53

Nádasd

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

2 km sugarú kör a
465903N 0163455E
középpont körül

21.

LHD55

Szügy

2300’ (700 m) AMSL/GND

Lőtér.
Működés NOTAM szerint.

2 km sugarú kör a
480403N 0191953E
középpont körül

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére