• Tartalom

454/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

454/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2017.12.28.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzetközi kiállításokra vonatkozó, Párizsban, az 1928. évi november hó 22. napján kelt egyezmény módosításáról szóló, Párizsban, az 1972. évi november hó 30. napján kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 21/1982. (V. 24.) MT rendelet módosítása

1. § A nemzetközi kiállításokra vonatkozó, Párizsban, az 1928. évi november hó 22. napján kelt egyezmény módosításáról szóló, Párizsban, az 1972. évi november hó 30. napján kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 21/1982. (V. 24.) MT rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet végrehajtásáról a turizmusért felelős miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter gondoskodik.”

2. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló
61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A turisztikai ügynökség:)

„26. közreműködik a világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatok kidolgozásában, gondoskodik a világkiállításokon való magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokról, valamint a turizmusért felelős miniszter delegálása alapján ellátja a Kiállítások Nemzetközi Irodája (Bureau International des Expositions, BIE) nemzetközi szervezetben az ország képviseletét,”

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére