• Tartalom

457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

2018.09.02.

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 4. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 6. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény 7. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 9. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 15. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím és a 3. melléklet tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény 14. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d), m), n), q), r) és z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), h), i), l) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 39. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 25. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 27. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 29. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 30. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 31. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 33. alcím és a 4–6. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 34. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 35. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 36. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 37. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 38. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés b)–d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 39. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 40. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 41. alcím tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 42. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 43. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 44. alcím és a 7. melléklet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 45. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 46. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 47. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében, valamint a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 48. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés a), b), f), h), k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 49. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 50. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 51. alcím és a 8. melléklet tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CCXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CXXII. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 52. alcím tekintetében a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 53. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.1. és 12.3–12.7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 54. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 55. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 56. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 57. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 58. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az 59. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 60. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 61. alcím és a 9. melléklet tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. és 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 62. alcím és a 10. melléklet tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 29. és 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 63. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 64. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 65. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 66. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 67. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 68. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 69. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 70. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 71. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 72. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 73. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 12. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 74. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 75. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 76. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 77. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 78. alcím és a 11–15. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 79. alcím és a 16. melléklet tekintetében az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 80. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 81. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 82. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 83. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 84. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 85. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 86. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 87. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 88. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 89. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 90. alcím és a 17. melléklet tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 91. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 92. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 93. alcím és a 18–20. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 2. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 94. alcím, valamint a 21. és 22. melléklet tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 95. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 96. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 97. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 98. alcím és a 23. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 99. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 100. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 101. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 102. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 103. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 104. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 105. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a 106. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 107. alcím tekintetében a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény 3. § (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 108. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 109. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 110. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. és 17. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 111. alcím, valamint a 24. és 25. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 2. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 112. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 113. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 114. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 115. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 116. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 117. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 118. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés c) pontjában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 119. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 120. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 121. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pont 13.2. és 13.4. alpontjában kapott felhatalmazása alapján,
a 122. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.1–12.5. alpontjában kapott felhatalmazása alapján,
a 123. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazása alapján,
a 124. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 125. alcím és a 26. melléklet tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 126. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 127. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 19., 32. és 33. pontjában, valamint a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 128. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § a) és d) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 129. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 130. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 10. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 131. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 132. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 133. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 25. alpontjában, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73/A. §-ában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés l) pontjában, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 134. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 135. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 136. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés o) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 137. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 138. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 139. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 140. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 141. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 142. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j), o) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 143. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 144. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 145. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 146. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 147. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 6. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 148. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 149. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 150. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 151. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 152. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 153. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 154. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 155. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 156. alcím és a 27. melléklet tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 157. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 158. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 159. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 160. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 161. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 26. és 27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 162. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 163. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 164. alcím tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 165. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 166. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)–h), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 167. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § a), b), c), d), i), m), n) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 168. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 169. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 170. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 171. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 172. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában, valamint a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 173. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 12. pontjában, valamint a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 174. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 175. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)–c) és g) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 176. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 177. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 22. pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 178. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 179. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) és i) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 180. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 181. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 182. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 183. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 13. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 184. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 185. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 186. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 187. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 188. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 189. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pont b), e) és k) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 190. alcím tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 191. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h), j) és u) pontjában, valamint (4c)–(4d) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 192. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 193. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pont a) alpontjában és 17. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 194. alcím és a 28–30. melléklet tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 10. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 195. alcím és a 31. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.3., 12.4. alpontjában, 17. és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 196. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 9. és 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 197. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22., 23. és 24. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 198. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 199. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 200. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a), b) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 201. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 202. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 203. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 10. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 204. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 205. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 206. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 207. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 208. alcím és a 32. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 209. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 210. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)–i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 211. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés l) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 212. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 213. alcím tekintetében a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 214. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 215. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés k)–r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 216. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 217. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 218. alcím és a 33. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f), s) és w) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), u) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 219. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés z) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 220. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 221. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 222. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés a), b), e), f) és l) pontjában, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 223. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 224. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés y) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 225. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 226. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 227. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a), d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 228. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 229. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és g) pontjában, valamint 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 230. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 231. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 17. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 232. alcím és a 34–36. melléklet tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 233. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 234. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés w) és x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 235. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 21. és 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 236. alcím tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 237. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 238. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 239. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 240. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 241. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 242. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 93. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 243. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 244. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 245. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 246. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 247. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c)–d) pontjában, továbbá a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 248. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 249. alcím tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 250. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában, és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés k)–p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 251. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 252. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 253. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 254. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. pontjában, 4. pont a) alpontjában, 6. pontjában és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 255. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 256. alcím tekintetében a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 65. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 257. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (2) bekezdésében és 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 258. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 259. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 260. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 261. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 262. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 14. és 41. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 263. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 264. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 265. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés i) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 266. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 267. alcím tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés a), b), d), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 268. alcím tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 269. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 270. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 271. alcím tekintetében a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (1) és (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 272. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 273. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 274. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 275. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a), b), c), n), x) és y) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 276. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 277. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 278. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 279. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 280. alcím és a 37. melléklet tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 11. pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 281. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 282. alcím tekintetében a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 157. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 283. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 284. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 285. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 286. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 287. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 288. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 289. alcím és a 38. melléklet tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 290. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 291. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 292. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 293. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 294. alcím tekintetében az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés n) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 295. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a), e) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 296. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 297. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 298. alcím és a 39–40. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 299. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 300. alcím tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 301. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 302. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében, valamint a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosítása

1–2. §1

2. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

3–5. §2

3. Az 1938–1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

6. §3

4. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló
104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

7–8. §4

5. A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

9. §5

6. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában
az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

10. §6

7. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló
1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

11–12. §7

8. Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

13. §8

9. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

14–16. §9

10. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

17–19. §10

11. A Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

20–21. §11

12. Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

22–23. §12

13. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

24–25. §13

14. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló
173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

26. §14

15. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

27–28. §15

16. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

29–30. §16

17. A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló
33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

31. §17

18. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

32–33. §18

19. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

34–36. §19

20. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

37–39. §20

21. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

40–42. §21

22. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

43–45. §22

23. A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

46–48. §23

24. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

49–50. §24

25. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

51. §25

26. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22) Korm. rendelet módosítása

52. §26

27. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

53–54. §27

28. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

55–56. §28

29. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint
a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

57. §29

30. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

58–60. §30

31. A központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet módosítása

61. §31

32. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

62–64. §32

33. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

65. §33

66. §34

67–68. §35

69. §36

70. §37

71. §38

34. A légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

72. §39

35. A büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

73. §40

36. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

74. §41

37. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

75–77. §42

38. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

78–80. §43

39. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

81–83. §44

40. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

84–86. §45

41. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

87–88. §46

42. Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

89. §47

43. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

90–91. §48

44. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

92–95. §49

45. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

96–97. §50

46. A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

98–99. §51

47. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

100–101. §52

48. A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló
282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

102–103. §53

49. A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

104–105. §54

50. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

106–107. §55

51. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

108–110. §56

52. A Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

111. §57

53. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló
40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

112–114. §58

54. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

115. §59

55. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

116–117. §60

56. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

118–119. §61

57. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

120–121. §62

58. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

122–124. §63

59. Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

125–127. §64

60. A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

128–129. §65

61. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

130–133. §66

62. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

134–136. §67

63. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

137–138. §68

64. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

139–140. §69

65. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

141. §70

66. A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

142. §71

67. A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló
369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

143. §72

68. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

144–146. §73

69. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

147. §74

70. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

148. §75

71. Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

149–151. §76

72. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

152–154. §77

73. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

155–157. §78

74. A vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet módosítása

158. §79

75. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

159–161. §80

76. Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

162–163. §81

77. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

164. §82

78. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

165. §83

166. §84

167. §85

a)–c)86

d)87

e)–k)88

168. §89

a)–j)90

k)91

79. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

169–171. §92

80. A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló
95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása

172–174. §93

81. A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

175. §94

82. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

176–178. §95

83. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

179. §96

84. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

180–182. §97

85. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

183–185. §98

86. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

186. §99

87. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet módosítása

187. §100

88. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

188–189. §101

89. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

190. §102

90. A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

191–193. §103

91. A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

194. §104

92. A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló
271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

195. §105

93. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

196–199. §106

94. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

200–203. §107

95. A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

204. §108

96. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

205–207. §109

97. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

208–210. §110

98. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

211–214. §111

99. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

215. §112

100. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről,
az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

216–217. §113

101. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

218–219. §114

102. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

220–222. §115

103. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

223–224. §116

104. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

225. §117

105. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

226. §118

106. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

227. §119

107. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló
292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

228. §120

108. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

229. §121

109. A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

230. §122

110. A közúti járművek típusjóváhagyásával kapcsolatos egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságokról szóló 345/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

231–232. §123

111. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

233–236. §124

112. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

237–239. §125

113. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

240–241. §126

114. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

242–244. §127

115. Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

245. §128

116. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló
132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

246–248. §129

117. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

249–250. §130

118. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

251–252. §131

119. A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

253–254. §132

120. A közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

255. §133

121. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

256–258. §134

122. A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

259–261. §135

123. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

262. §136

124. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

263. §137

125. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

210/2009. ( IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

264–267. §138

126. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

268–269. §139

127. A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló
265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

270. §140

128. Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló
301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

271–272. §141

129. A vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

273–275. §142

130. A típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 303/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

276–278. §143

131. A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló
304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

279–281. §144

132. A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

282. §145

133. A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

283–284. §146

134. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

285. §147

135. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

286. §148

136. A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

287–288. §149

137. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

289–290. §150

138. Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

291. §151

139. A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

292–294. §152

140. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

295–296. §153

141. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedésekről szóló 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

297. §154

142. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

298–300. §155

143. A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

301–302. §156

144. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

303–305. §157

145. Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

306–307. §158

146. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

308. §159

147. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

309–310. §160

148. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

311–312. §161

149. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

313–314. §162

150. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

315–317. §163

151. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló
13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

318. §164

152. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

319–321. §165

153. Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló
65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet módosítása

322–323. §166

154. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

324–326. §167

155. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

327–328. §168

156. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

329–331. §169

157. A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

332–333. §170

158. A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre
vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló
141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

334. §171

159. A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

335–336. §172

160. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

337–339. §173

161. A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

340–341. §174

162. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

342–343. §175

163. Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

344–345. §176

164. A biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

346. §177

165. A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása

347–349. §178

166. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

350–352. §179

167. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

353–354. §180

168. A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló
246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

355. §181

169. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

356–358. §182

170. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló
261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

359–360. §183

171. A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

361. §184

172. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

362–363. §185

173. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

364–366. §186

174. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

367–369. §187

175. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

370–371. §188

176. A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló
373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

372. §189

177. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

373–374. §190

178. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

375–376. §191

179. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

377–378. §192

180. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

379–381. §193

181. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

382. §194

182. Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

383–384. §195

183. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

385–387. §196

184. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

388–389. §197

185. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

390–391. §198

186. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

392–394. §199

187. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása

395. §200

188. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

396. §201

189. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

397–399. §202

190. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

400. §203

191. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

401–403. §204

192. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

404–405. §205

193. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

406. §206

194. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

407–409. §207

195. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

410–413. §208

196. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

414–415. §209

197. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

416. §210

198. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

417–419. §211

199. A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről szóló 399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

420. §212

200. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

421–422. §213

201. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

423–425. §214

202. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

426. §215

203. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

427. §216

204. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

428. §217

205. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

429. §218

206. A bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 21/2013. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

430. §219

207. Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

431. §220

208. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

432–435. §221

209. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

436–438. §222

210. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

439–440. §223

211. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

441–443. §224

212. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

444–446. §225

213. Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

447–449. §226

214. Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

450. §227

215. A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló
2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

451. §228

216. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

452. §229

217. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

453–454. §230

218. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

455–458. §231

219. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló
392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

459–461. §232

220. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

462–464. §233

221. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

465–466. §234

222. A fémkereskedelemi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

467–468. §235

223. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló
445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

469–471. §236

224. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

472–473. §237

225. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló
474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

474. §238

226. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

475–477. §239

227. Az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló
512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

478. §240

228. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

479. §241

229. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

480–482. §242

230. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet módosítása

483. §243

231. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

484–486. §244

232. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

487–490. §245

233. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

491. §246

234. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

492. §247

235. A kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

493–494. §248

236. Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

495. §249

237. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

496–498. §250

238. A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

499–500. §251

239. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló
191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

501–502. §252

240. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása

503. §253

241. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

504–505. §254

242. A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

506–507. §255

243. A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól szóló 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

508–509. §256

244. A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről szóló
306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

510. §257

245. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

511. §258

246. A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

512–514. §259

247. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

515–517. §260

248. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

518–519. §261

249. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

520–521. §262

250. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

522–524. §263

251. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

525. §264

252. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló
28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

526–527. §265

253. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

528–530. §266

254. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

531–533. §267

255. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól szóló 129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet módosítása

534. §268

256. A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló
155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

535. §269

257. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

536. §270

258. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

537–538. §271

259. Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

539. §272

260. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

540. §273

261. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

541–542. §274

262. A földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

543–545. §275

263. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

546–547. §276

264. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

548. §277

265. Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

549. §278

266. A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

550. §279

267. A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

551. §280

268. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

552–553. §281

269. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

554–555. §282

270. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

556–557. §283

271. A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló
424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

558–560. §284

272. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

561–563. §285

273. A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló
438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

564. §286

274. Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

565. §287

275. Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

566. §288

276. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

567–568. §289

277. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

569–571. §290

278. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

572. §291

279. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló
99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

573. §292

280. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló
121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

574–576. §293

281. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

577. §294

282. A közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló
216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet módosítása

578. §295

283. A közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

579–580. §296

284. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló
362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

581–582. §297

285. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

583–585. §298

286. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

586. § Nem lép hatályba a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 292. § (2) bekezdése.

287. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

587–588. §299

288. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

589–591. §300

289. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

592–595. §301

290. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

596–597. §302

291. A katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

598. §303

292. Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

599. §304

293. A nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása

600. §305

294. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló
428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

601. §306

295. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

602–603. §307

296. A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

604. §308

297. A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

605. §309

298. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

606–608. §310

299. A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló
181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

609. § (1) A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A kérelmező szervezetnek igazolnia kell, hogy megfelelő pénzügyi helyzettel rendelkezik.”

(2) A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

5. § A kérelem tartalmazza:
a) a kérelmező szervezetnél rendelkezésre álló technikai eszközökre és az alkalmazni kívánt műszaki vizsgabiztosokra vonatkozó adatokat a 2. melléklet szerint,
b) a telephelyvezetőre, kapcsolattartásra jogosult és az ügyintéző személyekre vonatkozó adatokat a 3. melléklet szerint,
c) az alkalmazni kívánt műszaki vizsgabiztosoknak, a telephelyvezetőnek, a kapcsolattartásra jogosult és az ügyintéző személyeknek a személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulását a 4. melléklet szerint,
d) annak igazolását, hogy a kérelmező szervezet rendelkezik akkreditált státusszal, vagy nem akkreditált státusz esetén a telephelye a személyi és tárgyi feltételeknek megfelel,
e) a kérelmező szervezet által írásban meghatározott műszaki vizsgálattal kapcsolatos ügyviteli eljárást, amely tartalmazza az ügyfélpanasz kezelését, továbbá a jótállási igény rendezésének leírását is.”

(3) A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 6. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

6. § (1) A közlekedési hatóság az engedélyezési eljárás során – a kérelmező szervezetnek a kérelemben megjelölt telephelyén – szükség szerint auditot tarthat. Audit esetén az engedélyezési eljárás díja tartalmazza az eljárás részét képező auditálási díjat is.
(2) Audit esetén az auditra a szükséges tárgyi és személyi feltételeket a telephely biztosítja.
(3) Audit esetén a kérelmező a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben foglalt vizsgálati technológiákra alapozottan elkészített vizsgálati technológiai eljárásrendjét bemutatja a közlekedési hatóságnak.
(4) Ha a közlekedési hatóság auditot tart, annak keretében a bemutatott műszaki vizsgálati technológiai eljárási rend alapján határozza meg a vizsgálóállomás engedélyének a feltételeit a vizsgálható járműkategória és műszaki vizsgálatok fajtái vonatkozásában.”

(4) A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

8. § Az engedély – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti határozatban foglaltakon túl – tartalmazza:
a) a vizsgálóállomás üzemeltetőjének megnevezését, székhelyét, a kérelemben megjelölt telephelyének címét, adószámát, cégjegyzékszámát, pénzforgalmi számlájának számát és a számláját vezető pénzügyi intézmény megnevezését, elektronikus levélcímét, valamint képviselőjének nevét,
b) annak a járműkategóriának és a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben nevesített eljárásnak a megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmező szervezet vizsgálóállomásként kíván közreműködni a közlekedési hatóság eljárásában,
c) az auditálás során megállapított feltételeket.”

(5)311

610. § A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze az „igazolható” szövegrész helyett az „igazolható különösen” szöveggel lép hatályba.

300. A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

612–613. §312

301. A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló
220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

614–615. §313

302. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény és az ügyvédi tevékenységről szóló
2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

616. § Nem lép hatályba a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

303. Záró rendelkezések

617. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–65. §, a 67. és 68. §, a 70. §, a 72–165. §, a 167. § a)–c) és e)–k) pontja, a 168. § a)–j) pontja, a 169–203. §, a 205–585. §, az 587–615. §, a 618. és 619. §, valamint az 1–3., a 6–10. és a 16–40. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 204. § 2018. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 66. §, a 69. §, a 71. §, a 166. §, a 167. § d) pontja, a 168. § k) pontja, valamint a 4., az 5. és a 11–15. melléklet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

618. § Az 1–616. §-sal módosított kormányrendeletek e rendelettel megállapított szabályait a módosító rendelkezés hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

619. § (1) A 253–254. §, a 264–267. §, a 423–426. § és a 467–468. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 444–446. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének való megfelelést szolgálja.

(3) A 546–547. § a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1–3. melléklet a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez314

4–5. melléklet a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez315

6–10. melléklet a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez316

11–15. melléklet a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez317

16–40. melléklet a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez318

1

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 14–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 17–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 21–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 22–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 24–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 27–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 29–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 32–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 34–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 37–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 40–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 43–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 46–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

Az 53–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 55–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 58–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 62–64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 67–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 75–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 78–80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 81–83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 84–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 87–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 90–91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 92–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 96–97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 98–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 100–101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 102–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 104–105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 106–107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 108–110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 112–114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 116–117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 118–119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 120–121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 122–124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 125–127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 128–129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 130–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 134–136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 137–138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 139–140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 144–146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 149–151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 152–154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 155–157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 159–161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 162–163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 167. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 167. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 167. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 167. § e)–k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 168. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 168. § a)–j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 168. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 169–171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 172–174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 176–178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 180–182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 183–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 188–189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 191–193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 196–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 200–203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 205–207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 208–210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 211–214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 216–217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 218–219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 220–222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 223–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 228. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 229. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 231–232. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 233–236. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 237–239. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 240–241. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 242–244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 245. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 246–248. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 249–250. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 251–252. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 253–254. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 255. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 256–258. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 259–261. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 262. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 263. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 264–267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 268–269. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 270. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 271–272. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 273–275. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 276–278. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 279–281. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 282. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 283–284. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 285. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 286. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 287–288. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 289–290. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 291. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 292–294. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 295–296. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 297. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 298–300. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 301–302. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 303–305. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 306–307. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 308. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 309–310. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 311–312. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 313–314. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 315–317. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 318. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 319–321. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 322–323. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 324–326. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 327–328. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 329–331. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 332–333. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 334. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 335–336. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 337–339. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 340–341. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 342–343. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 344–345. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 346. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 347–349. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 350–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 353–354. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 355. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 356–358. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 359–360. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 361. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 362–363. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 364–366. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 367–369. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 370–371. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 372. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 373–374. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 375–376. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 377–378. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 379–381. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 382. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 383–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 385–387. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 388–389. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 390–391. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 392–394. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 395. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 396. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 397–399. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 400. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 401–403. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 404–405. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 406. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 407–409. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 410–413. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 414–415. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 416. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 417–419. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 420. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 421–422. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 423–425. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 426. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 427. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 428. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 429. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 430. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 431. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 432–435. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 436–438. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 439–440. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 441–443. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 444–446. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 447–449. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 450. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 451. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 452. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 453–454. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 455–458. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 459–461. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 462–464. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 465–466. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 467–468. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 469–471. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 472–473. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 474. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 475–477. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 478. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 479. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 480–482. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 483. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 484–486. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 487–490. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 491. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 492. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 493–494. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 495. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 496–468. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 499–500. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

Az 501–502. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

Az 503. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

Az 504–505. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

Az 506–507. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

Az 508–509. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

Az 510. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

Az 511. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

Az 512–514. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

Az 515–517. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

Az 518–519. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

Az 520–521. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

Az 522–524. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

Az 525. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

Az 526–527. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

Az 528–530. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

Az 531–533. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

Az 534. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

Az 535. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

Az 536. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

Az 537–538. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

Az 539. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

Az 540. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

Az 541–542. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

Az 543–545. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

Az 546–547. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

Az 548. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

Az 549. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

Az 550. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

Az 551. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

Az 552–553. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

Az 554–555. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

Az 556–557. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

Az 558–560. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

Az 561–563. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

Az 564. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

Az 565. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

Az 566. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

Az 567–568. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

Az 569–571. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

Az 572. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

Az 573. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

293

Az 574–576. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

Az 577. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

295

Az 578. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

296

Az 579–580. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

297

Az 581–582. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

298

Az 583–585. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

299

Az 587–588. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

300

Az 589–591. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

301

Az 592–595. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

302

Az 596–597. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

303

Az 598. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

304

Az 599. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

305

A 600. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

306

A 601. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

307

A 602–603. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

308

A 604. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

309

A 605. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

310

A 606–608. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

311

A 609. § (5) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

312

A 612–613. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

313

A 614–615. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

314

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

315

A 4–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

316

A 6–10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

317

A 11–15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

318

A 16–40. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére