• Tartalom

460/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

határvízen történő közlekedés engedélyezéséről

2018.01.01.

A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a rendelet hatálya a schengeni külső határon található határvízi közlekedés engedélyezésére terjed ki.

2. § (1) Az államhatárról szóló törvényben meghatározott engedély iránti kérelmet a határvízen történő közlekedés megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani az útvonal szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságnál (a továbbiakban: megyei rendőr-főkapitányság).

(2) A kérelem tartalmazza:

a) a kérelmező természetes személy nevét, lakcímét, egyéb esetben a kérelmező képviselőjének nevét, lakcímét,

b) vízitúra során történő határvízi közlekedéshez szükséges engedély esetén a túravezető nevét, lakcímét,

c) a résztvevők számát,

d) a közlekedés megkezdésének, valamint várható befejezésének időpontját,

e) a vízi jármű típusát és ha van, akkor a nyilvántartási számát,

f) a határvízen való közlekedés útvonalát,

g) a tervezett kikötési helyek felsorolását.

3. § (1) A szomszédos állam illetékes szerveinek engedélyét a megyei rendőr-főkapitányság szerzi be. A határvízen történő közlekedés engedélyezésére irányuló eljárásban a kapcsolódó eljárásra vonatkozó szabályokat alkalmazni nem lehet.

(2) A megyei rendőr-főkapitányság a benyújtott kérelmet a határőrizet és az államhatár rendjének betartásával kapcsolatos szabályok, valamint a szomszédos állam illetékes szerveinek engedélye alapján bírálja el.

4. § (1) A megyei rendőr-főkapitányság által hozott határozathoz tájékoztatás céljából mellékelni kell a határrend betartására vonatkozó, jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott előírásokat is.

(2) A határozatot hozó megyei rendőr-főkapitányság a határozatot közli a határvízen való közlekedés útvonala szerint illetékes megyei rendőr-főkapitánysággal.

(3) A határozatban tájékoztatni kell az ügyfelet, hogy a határvízen történő közlekedéssel összefüggésben az államhatáron való áttévedés, átsodródás vagy más határrendsértés esetén haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget.

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére