• Tartalom

49/2017. (XII. 21.) NFM rendelet

49/2017. (XII. 21.) NFM rendelet

a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről1

2017.12.23.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – 2026. december 31-ig a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert jelölöm ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §2

1

A rendeletet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 5. § 17. pontja hatályon kívül helyezte 2018. június 26. napjával.

2

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére