• Tartalom

493/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szabad vízen való tartózkodás engedélyezésének eljárási szabályairól

2018.01.01.

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A vízirendezvények megtartására vonatkozó engedélyezési eljárásban az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vízirendészeti rendőri szervei járnak el.

(2) A vízirendezvények megtartására irányuló engedély kiadása iránti kérelmet – a rendezvény jellegénél fogva eseményenként külön-külön – a rendezvény megtartása előtt legalább 30 nappal kell az engedélyező hatósághoz benyújtani.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a rendezvény megtartásának helyét és időpontját, valamint annak jellegét,

b) a rendezvény részletes programját, leírását,

c) a rendezéssel megbízott személy személyi igazolványának számát,

d) a rendezvényen részt vevő személyek és vízi járművek számát, a vízi járművek típusát,

e) vízi sportversenyek esetében a versenykiírás adatait.

(4) A vízen tartózkodás biztonságának biztosítása és az emberi élet megóvása érdekében a kérelmező egy áttekintő, megfelelő méretarányos helyszínrajzon – a méretarány és aránymérték feltüntetésével – bemutatja azt a területet, amelyen a rendezvény megtartásra kerül, megjelölve a tervezett jelzések kihelyezését, a rendezvény területének határait.

(5) A jelek, jelzések elhelyezése és eltávolítása a kérelmező feladata.

(6) A rendezvényért felelős személy köteles gondoskodni a rendezvény megtartására kiadott rendőrhatósági engedélyben előírt feltételek betartásáról.

2. § (1) A rendezvényt engedélyező hatóság a rendezvényt engedélyező határozatot közli Budapest Főváros Kormányhivatalával.

(2) A rendezvényről hajózási hatóságként eljárva Budapest Főváros Kormányhivatala szükség esetén „Hajósoknak szóló hirdetmény” útján tájékoztatja az érdekelteket.

3. § Az engedélyező hatóság a kiadott engedélyben meghatározza azon fokozott biztonsági előírásokat, amelyek I. fokú viharjelzés, illetve meteorológiai veszélyjelzés esetén biztosítják a résztvevők biztonságát.

4. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére