• Tartalom

496/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

496/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági engedélyek kiadásához szükséges rendőrségi szakhatósági hozzájárulás szempontjairól

2018.01.01.

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. melléklet 34. sor szerinti szakkérdés vizsgálata érdekében a hatóság a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. melléklet 2. pontjában meghatározott Fizikai Védelmi Tervet a szakhatóság rendelkezésére bocsátja.

(2) Az Atv. 2. melléklet 35. sor szerinti szakkérdés vizsgálata érdekében a hatóság a Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontjában meghatározott Fizikai Védelmi Tervet a szakhatóság rendelkezésére bocsátja.

2. § (1) A szakhatósági állásfoglalás kialakításakor az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által vizsgálandó szakkérdés eldöntése során a rendőrségnek az engedélyes által benyújtott Fizikai Védelmi Tervnek a Korm. rendelet hatályos előírásainak való megfelelését kell vizsgálnia.

(2) A Korm. rendelet 6–30. §-ában foglalt követelmények teljesítése esetén a Korm. rendelet 2., 3. és 6. mellékletében meghatározott követelményektől való eltérés lehetősége vonatkozásában a rendőrség az általa vizsgálandó szakkérdést abból a szempontból vizsgálja, hogy az eltérés rendészeti vonatkozásában milyen feltételek alapján engedélyezhető.

(3) Ha a Korm. rendelet 37. § (5) bekezdésében meghatározott esetben az OAH az eljárásába a rendőrséget szakhatóságként bevonja, a rendőrség rendészeti szempontból azt vizsgálja, hogy a fizikai védelmi rendszernek az OAH által meghatározott időpontig történő teljes kiépüléséig, a megvalósulás ütemezésének megfelelően az engedélyesnek milyen átmeneti intézkedéseket kell teljesítenie.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére