• Tartalom
Oldalmenü

5/2017. (II. 23.) MNB rendelet

az „Árpád-házi Szent Margit” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2017.02.24.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Árpád-házi Szent Margit születésének 775. évfordulója alkalmából – „Árpád-házi Szent Margit” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2017. február 24.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 4,2 gramm, átmérője 22 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Margit-szigeti Domonkos-rendi apácakolostor romjai részletének ábrázolása látható. Az ábrázolás fölött, középen a „Magyarország” felirat, alatta – két vízszintes sorban – a „2000” értékjelzés és a „forint” felirat olvasható. Az ábrázolás jobb oldali részénél, a faltöredék fölött a „2017” verési évszám, alatta a „BP.” verdejel látható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Árpád-házi Szent Margit félalakos – Simeone Martini festőművésznek az Assisi Szent Ferenc-bazilikában található freskója alapján készült – ábrázolása látható, körülötte oszlopokkal. Az emlékérme bal szélén, félköriratban a „SZENT MARGIT”, az ábrázolás alatt az „1242–1270” felirat olvasható. Az emlékérme jobb oldalán, az oszlopok mellett Szöllőssy Enikő tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2017. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2017. (II. 23.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 5/2017. (II. 23.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: