• Tartalom
Oldalmenü

5/2017. (XII. 20.) MBFSZ utasítás

a földtani szakértői engedélyek kiadmányozásáról, nyilvántartásáról és a földtani szakértői engedéllyel rendelkező szakemberek tevékenysége gyakorlásához szükséges szakmai minősítési pontok megszerzéséről

2017.12.22.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a földtani szakértői engedélyek kiadmányozásáról, nyilvántartásról és földtani szakértői engedéllyel rendelkező szakemberek tevékenysége gyakorlásához szükséges szakmai minősítési pontok megszerzésével kapcsolatban a következő utasítást adom:
1. A szakértői engedélyt a Bányászati és Gázipari Főosztály (a továbbiakban: BGFO) ügyintézésével és előkészítésével a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) elnöke adja ki.
2. A BGFO közhitelű nyilvántartást vezet a szakértői engedélyekről, amely szakterületenkénti bontásban az alábbi közérdekű adatokat tartalmazza:
a) a szakértő nevét,
b) az engedély érvényessége lejártának időpontját,
c) a szakértő elérhetőségét (a szakértő által rendelkezésre bocsátott adatok alapján).
3. A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (6) bekezdése szerinti hozzájáruló nyilatkozat megküldése esetén a földtani szakértő 2. pontban meghatározott adatait közzé kell tenni az MBFSZ honlapján. A közzétételt a BGFO kezdeményezi a honlap kezeléséért felelős szervezeti egységnél.
4. Az R. 2. melléklete szerinti minősítési pontrendszer 2–5. sorában szereplő, a szakértő által beküldött szakmai publikációkat, valamint a nem közismert külföldi és hazai szakmai folyóiratok, szakkönyvek megfelelőségét a BGFO az Országos Földtani Könyvtárral és a szakmai szervezetekkel egyeztetve fogadja el. A jóváhagyott hazai szakmai folyóiratok listáját az 1. melléklet tartalmazza.
5. Az R. 2. melléklete szerinti minősítési pontrendszer 6–7. sorában szereplő szakmai minősítési pontok elfogadásáról a BGFO a szakértő által beküldött előadáskivonatok alapján dönt.
6. Az R. 2. melléklete szerinti minősítési pontrendszer 8–9. sorában szereplő szakmai minősítési pontok elfogadásához a szakértő által benyújtott, az oktatási intézmény illetékes vezetőjétől származó igazolás szükséges.
7. Az R. 2. melléklete szerinti minősítési pontrendszer 10. sorában szereplő szakmai minősítési pontok abban az esetben ítélhetők oda, ha a szakértő benyújtotta a részvétel igazolását a szakmai konferencia szervezőjétől.
8. Az R. 2. melléklete szerinti minősítési pontrendszer 11–12. sorában szereplő feltételek igazolásához a BGFO-nak ellenőriznie kell, hogy a dokumentumokat a szakértő megküldte-e az MBFSZ Adattári Főosztálya részére és csak ennek teljesülése esetén írhatók jóvá a szakmai minősítési pontok.
9. Az R. 2. melléklete szerinti minősítési pontrendszer 13. sorában szereplő feltétel igazolásához a BGFO-nak be kell kérnie a szakértőtől a továbbképzésen kiadott diploma/oklevél fénymásolatát és ennek ismeretében dönt a szakmai minősítési pontok elfogadásáról.
10. Amennyiben a BGFO úgy ítéli meg, hogy a szakértő által a szakmai minősítési pontok megszerzése céljából benyújtott dokumentumok nem fogadhatók el, azokat indokolással vissza kell küldenie a kérelmezőnek.
11. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
12.1

1. melléklet az 5/2017. (XII. 20.) MBFSZ utasításhoz

1. A jóváhagyott szakmai folyóiratok listája:

1.1. Acta Geodetica et Geophysica Hungarica

1.2. Acta Geographica Debrecina

1.3. Acta Geographica Szegediensis

1.4. Acta Geologica Hungarica

1.5. Acta Mineralogica Petrographica (Acta Universitatis Szegediensis)

1.6. Általános Földtani Szemle

1.7. Annales Universitatis Scientiarium Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Geologica

1.8. Bányászat és Geotechnika

1.9. Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat

1.10. Bányászati és Kohászati Lapok - Kőolaj és Földgáz

1.11. Central European Geology (Acta Geologica Hungarica utódja 2007. 01. 01-től)

1.12. ELGI Éves Jelentés

1.13. ELGI Évkönyv

1.14. Energiagazdálkodás

1.15. Építőanyag

1.16. Földrajzi Értesítő

1.17. Földrajzi Közlemények

1.18. Földtani Közlöny

1.19. Földtani Kutatás

1.20. Földtudományi Szemle

1.21. Fragmenta Mineralogica et Palaeontologica (Fragmenta Palaeontologica Hungarica)

1.22. Geofizikai Közlemények

1.23. Geologica Hungarica. Series Geologica

1.24. Geologica Hungarica. Series Palaeontologica

1.25. Geomatikai Közlemények

1.26. Hantkeniana

1.27. Hidrogeológiai Közlöny

1.28. Hidrológiai Közlöny

1.29. Hidrológiai Tájékoztató

1.30. Karszt és Barlang

1.31. Karsztfejlődés

1.32. MÁFI Éves Jelentés

1.33. MÁFI Évkönyv

1.34. Magyar Energetika

1.35. Magyar Épületgépészet

1.36. Magyar Geofizika

1.37. Magyar Tudomány

1.38. Mérnök Újság

1.39. Mérnökgeológiai Szemle

1.40. MOL Szakmai Tudományos Közlemények

1.41. Műszaki Szemle

1.42. Publications of the University of Miskolc. Ser. A. Mining

1.43. Vízrajzi Évkönyv

1.44. Vízügyi Közlemények

1

A 12. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.