• Tartalom

50/2017. (XII. 21.) NFM rendelet

50/2017. (XII. 21.) NFM rendelet

a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 2. alpontjában,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló
37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

1. §2

2. § Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §3

2. Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosítása

4. § Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 4. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 50/2017. (XII. 21.) NFM rendelethez

A

B

C

D

E

F

G

H

Megye jogosultság megnevezése

Gyorsforgalmi út száma

Útszakasz kezdete

Útszakasz vége

Szelvényszám

Csomópont száma

Csomópont neve

Szelvényszám

Csomópont száma

Csomópont neve

1

Bács-Kiskun

M5

52+680

53

Örkényi csomópont

139+300

140

Kisteleki csomópont

2

Baranya

M6

161+967

163

Bátaszéki csomópont

189+867

191

Mohácsi (M6-
M60 elválás) csomópont

3

Baranya

M60

0+000

191 (M6)

Mohácsi (M6-
M60 elválás) csomópont

29+174

30

Pécsi (58. sz. főút) csomópont

4

Borsod-

M3

113+350

114

Füzesabonyi csomópont

174+850

175

Polgári csomópont

Abaúj-

Zemplén

5

Borsod-

M30

1+550

151 (M3)

M3-M30 elválási csomópont

23+390

24

Miskolci (304. sz. főút) csomópont

Abaúj-

2 (M30)

Zemplén

 

6

Csongrád

M5

113+500

114

Kiskunfélegyházi csomópont

173+894

-

Röszke országhatár

7

Csongrád

M43

0+800

159 (M5)

Szeged-észak csomópont

57+727

-

Csanádpalota országhatár

8

Fejér

M1

26+400

27

Herceghalmi csomópont

55+975

56

Tatabánya-
Óvárosi csomópont

9

Fejér

M6

24+000

25

Százhalombatta-
észak csomópont

97+300

98

Paks-észak csomópont

10

Fejér

M7

23+000

23

Pusztazámori csomópont

90+000

90

Balatonvilágosi csomópont

11

Győr-

M1

93+580

94

Bábolnai csomópont

171+1406

-

Hegyeshalom országhatár

Moson-

Sopron

12

Győr-

M15

0+708

166 (M1)

M1-M15 elválási csomópont

14+505

-

Rajka országhatár

Moson-

Sopron

13

Győr-

M19

0+000

107 (M1)

Győr-keleti csomópont

9+761

-

M19-1. sz. főút csomópont

Moson-

Sopron

14

Győr-

M85

0+000

129 (M1)

Győr-nyugat csomópont

31+390

31

Csorna-nyugat csomópont

Moson-

Sopron

15

Győr-

M86

115+554

116

Répcelaki csomópont

148+481

-

M86-86. sz. főút összekötő ág (Csorna észak)

Moson-

Sopron

16

Hajdú-

M3

164+250

164

Hejőkürti csomópont

220+937

221

M3-338. sz. főút (Nyíregyháza-
nyugat) csomópont

Bihar

 

17

Hajdú-

M35

0+550

187 (M3)

M3-M35 elválási csomópont

48+562

49

481. sz. főúti csomópont

Bihar

18

Heves

M3

38+950

39

Bagi csomópont

127+750

128

Mezőkövesdi csomópont

19

Komárom-

M1

38+625

39

Bicskei csomópont

111+692

112

Győrszentiváni csomópont

Esztergom

20

Komárom-

M19

0+000

107 (M1)

Győr-keleti csomópont

5+381

-

Győrszentiváni csomópont

Esztergom

21

Pest

M0

30+779

31

M0-M5 csomópont (Gyál)

41+155

42

M0-M4 (4. sz. főút) csomópont

22

Pest

M0

68+193

69

M0-M3 csomópont

74+050

75

M0-2. sz. főút csomópont

23

Pest

M1

7+680

7

Budapest, Egérúti csomópont

38+625

39

Bicskei csomópont

24

Pest

M2

17+300

71 (M0)

M0-M2 csomópont

47+477

-

M2-2. sz. főút csomópont

17 (M2)

25

Pest

M3

10+121

11

Budapest, Szentmihályi úti csomópont

54+540

55

Hatvani csomópont

26

Pest

M4 (jelenleg 4. sz. főút)

20+518

-

Liszt Ferenc 2 repülőtérre vezető úti csomópont

29+160

-

Üllői (Gyömrői) csomópont

27

Pest

M5

13+000

-

M5 Szentlőrinci úti csomópont

67+260

67

Lajosmizsei csomópont

28

Pest

M51

25+300

-

Dabasi (5. sz. főút) csomópont

28+607

-

M5-M51 csomópont

29

Pest

M6

14+000

11 (M0)

M0-M6 Barackos úti csomópont

33+500

34

Ráckeresztúri csomópont

15 (M6)

30

Pest

M7

7+680

7

Budapest, Egérúti csomópont

30+000

30

Martonvásári csomópont

31

Somogy

M7

90+000

90

Balatonvilágosi csomópont

190+200

191

Zalakomári csomópont

32

Szabolcs-

M3

203+000

203

Hajdúnánási csomópont

279+823

-

M3-41. sz. főút csomópont

Szatmár-

Bereg

33

Tolna

M6

74+750

75

M6-M8 csomópont (Dunaújváros-
dél)

172+552

173

Pécsváradi csomópont

34

Vas

M86

80+950

81

Szombathelyi csomópont

123+582

124

Beledi csomópont

35

Veszprém

M7

80+000

80

Polgárdi csomópont

97+500

98

Siófok-kelet csomópont

36

Zala

M7

182+805

183

Sávolyi csomópont

234+264

-

Letenye országhatár

37

Zala

M70

0+200

232 (M7)

M7-M70 elválási csomópont

21+264

-

Tornyiszentmiklós országhatár

1 (M70)

2. melléklet az 50/2017. (XII. 21.) NFM rendelethez

1. Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 181. sora helyébe a következő sor lép és a táblázat a következő 181/A. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

F

G

H

 

Díjfize-
tési kötele-
zett-
séggel érintett út száma

ED ID

Díjfizetési kötele-
zett-
séggel érintett díjköteles elemi útszakasz kezdő szelvénye

Díjfizetési kötelezett-
séggel érintett díjköteles elemi útszakasz végszel-
vénye

ED szakasz hossz (m)

Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magába foglaló infrastruktúra díj alapja a J2 díjkategó-
riában (Ft)

Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magába foglaló infrastruktúra díj alapja a J3 díjkategó-
riában (Ft)

Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magába foglaló infrastruktúra díj alapja a J4 díjkategó-
riában (Ft)]

„181

M35

M35u39k700m

39+700

43+866

4442

232,76

326,58

505,5

181/A

M35

M35u43k866m

43+866

48+562

4696

246,07

345,25

534,4”

2. Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 205/A. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

F

G

H

 

Díjfize-
tési kötele-
zett-
séggel érintett út száma

ED ID

Díjfizetési kötelezett-
séggel érintett díjköteles elemi útszakasz kezdő szelvénye

Díjfizetési kötelezett-
séggel érintett díjköteles elemi útszakasz végszel-
vénye

ED szakasz hossz (m)

Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magába foglaló infrastruktúra díj alapja a J2 díjkategó-
riában (Ft)

Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magába foglaló infrastruktúra díj alapja a J3 díjkategó-
riában (Ft)

Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magába foglaló infrastruktúra díj alapja a J4 díjkategó-
riában (Ft)]

„205/A

M85

M85u26k800m

26+800

31+390

4590

240,52

337,46

522,34”

3. Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 1251. sora helyébe a következő sor lép és a táblázat a következő 1251/A. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

F

G

H

 

Díjfize-
tési kötele-
zett-
séggel érintett út száma

ED ID

Díjfizetési kötelezett-
séggel érintett díjköteles elemi útszakasz kezdő szelvénye

Díjfizetési kötelezett-
séggel érintett díjköteles elemi útszakasz végszel-
vénye

ED szakasz hossz (m)

Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magába foglaló infrastruktúra díj alapja a J2 díjkategó-
riában (Ft)

Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magába foglaló infrastruktúra díj alapja a J3 díjkategó-
riában (Ft)

Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magába foglaló infrastruktúra díj alapja a J4 díjkategó-
riában (Ft)]

„1251

47

47u5k192m

5+192

7+719

2540

133,1

98,02

180,29

1251/A

47

47u7k719m

7+719

8+466

751

16,74

28,98

53,31”

4. Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 2292/A. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

F

G

H

 

Díjfize-
tési kötele-
zett-
séggel érintett út száma

ED ID

Díjfizetési kötele-
zett-
séggel érintett díjköteles elemi útsza-
kasz kezdő szelvénye

Díjfizetési kötelezett-
séggel érintett díjköteles elemi útszakasz végszel-
vénye

ED szakasz hossz (m)

Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magába foglaló infrastruktúra díj alapja a J2 díjkategó-
riában (Ft)

Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magába foglaló infrastruktúra díj alapja a J3 díjkategó-
riában (Ft)

Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magába foglaló infrastruktúra díj alapja a J4 díjkategó-
riában (Ft)]

„2292/A

481

481u0k0m

0+000

5+482

5482

122,19

211,55

389,11”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére