• Tartalom

500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának kijelöléséről, valamint a honvédelmi foglalkoztatók esetében a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásáról1

2018.01.02.

A Kormány a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § és a 4. § a) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdése szerinti honvédelmi foglalkoztatók (a továbbiakban: honvédelmi foglalkoztató) vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

2. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumok helyett a honvédelmi foglalkoztató esetében a rendezett munkaügyi kapcsolatok megállapításának alapjául a honvédelemért felelős miniszter által kiállított igazolás szolgál.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. §2

1

A rendeletet a 117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2021. március 11. napjával.

2

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére