• Tartalom

51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.01.01.

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 10. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. és 6. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és az 1. melléklet tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont ds) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,

a 9. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont di) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,

a 10. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 284. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 29. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 17. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. és 29. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18., 19. és 23. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 21. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 22. alcím tekintetében a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 24. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 25. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 26. alcím tekintetében a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 27. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 28. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 4. pontjában, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1a) bekezdésében, továbbá a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 30. alcím tekintetében a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 31. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (2) bekezdés e) pontjában, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 438. § e) pontjában és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

1. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló
69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló 69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 8–9. §-a.

II. Fejezet

FELNŐTTKÉPZÉSI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

2. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló
56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet módosítása

2. § (1) A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: 56/2013. NGM rendelet) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A díjat a kérelmezőnek a kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 számú számlájára az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy – a technikai feltételek megléte esetén – az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.”

(2) Az 56/2013. NGM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A díj az eljárást lefolytató szerv bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A díj 2. § (1) bekezdése szerint megállapított mértékébe beszámít az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti szakértői díj.”

(3) Hatályát veszti az 56/2013. NGM rendelet

b) 3. §-a,

c) 6. § nyitó szövegrészében az „és jogorvoslati díjak” szövegrész.

3. A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosítása

3. § (1) A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: 58/2013. NGM rendelet) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Fktv. 14. § (2) bekezdésében előírt külső értékelés során az értékelést végző azt vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a minőségbiztosítási rendszerében foglaltaknak megfelelően végzi-e a tevékenységét. A külső értékelésről az értékelést végző aláírt véleményt ad át az intézménynek.”

(2) Az 58/2013. NGM rendelet 3. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

„3. A külső értékelésről szóló vizsgálat, valamint az előzetes minősítés és a külső értékelés díja”

(3) Az 58/2013. NGM rendelet a 11. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„4. Záró rendelkezések”

a) 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 5. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 10. § (2) bekezdésében az „FSZB” szövegrész helyébe az „NSZFH” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében az „FSZB-hez” szövegrész helyébe az „NSZFH-hoz” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében az „FSZB” szövegrészek helyébe az „NSZFH” szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti az 58/2013. NGM rendelet

4. A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló
59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosítása

4. § (1) A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: 59/2013. NGM rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[A bizottság a szakmai programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a továbbiakban: javaslat) az Fktv. 18. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről dönt, ha a javaslatban]

k) a szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalma esetén indokolásra kerül a képzés e jogokkal történő megvalósításának szükségessége.”

(2) Az 59/2013. NGM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „c)–d) és f)” szövegrész helyébe a „b)–f)” szöveg lép.

5. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet módosítása

5. § (1) A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: 14/2014. NGM rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzést és vizsgát a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) szervezi.”

(2) A 14/2014. NGM rendelet 4. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A szakértő továbbképzéséhez szükséges, húsz óra időtartamú továbbképzési programot a Mellékletben foglalt témakörök alapján az NSZFH állítja össze.
(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési programot úgy kell összeállítani, hogy az tartalmazzon legalább nyolc, legfeljebb tíz óra időtartamú komplex szakértői gyakorlatot. A továbbképzés a továbbképzési program elméleti képzési részét érintő óraszámban távoktatási formában is megvalósítható.”

(3) A 14/2014. NGM rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hatóság a szakértői tevékenység folytatását legfeljebb öt év időtartamra megtiltja és ezzel egyidejűleg a szakértőt törli a nyilvántartásból, ha]

a) a szakértő a tevékenysége végzésére vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban szereplő előírásokat ismételten megszegte,”

(4) A 14/2014. NGM rendelet Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

a) 4. § (4) bekezdésében az „A továbbképzést” szövegrész helyébe az „A továbbképzést csoportos képzési forma esetén” szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében az „a továbbképzés (1) bekezdésben meghatározott óraszámának legalább nyolcvan százalékán” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdésben meghatározott óraszámú szakértői gyakorlaton” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „hiteles másolatát” szövegrészek helyébe a „másolatát” szöveg,

d) 5. § (3) bekezdés b) pontjában az „okiratot vagy annak hiteles másolatát,” szövegrész helyébe az „okirat másolatát,” szöveg,

e) 9. § (2) bekezdésében a „határozatban rendeli el” szövegrész helyébe az „elrendeli” szöveg,

f) 9. § (4) bekezdésében a „jogerőssé” szövegrész helyébe a „véglegessé” szöveg

lép.

6. A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló
16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet módosítása

6. § (1) A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: 16/2014. NGM rendelet) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kormányhivatal – a javaslat benyújtását követő három napon belül – a 2. § (1)–(5) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatára felnőttképzési szakértőt kérhet fel.”

(2) A 16/2014. NGM rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ha a kormányhivatal a 4. § (3) bekezdése szerinti eljárás során megállapítja, hogy a javaslat nem felel meg a 2. §-ban foglalt feltételeknek, a javaslat benyújtóját a megállapított hiányosságok tíz napon belül történő pótlására szólítja fel. Az eljárási határidőbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő.
(2) A kormányhivatal a javaslat nyilvántartásba vételéről dönt, ha az megfelel a 2. §-ban foglalt követelményeknek. A kormányhivatal a hiánypótlás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a javaslat nyilvántartásba vételét – az indok megjelölésével – elutasítja.”

(4) A 16/2014. NGM rendelet 6. § (2) bekezdésében az „(1) és (3)–(5)” szövegrész helyébe az „(1) és (3)” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti a 16/2014. NGM rendelet

III. Fejezet

FOGLALKOZTATÁSI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

7. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosítása

7. § (1) A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: 6/1996. MüM rendelet) 18. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az egyedi kormánydöntésen alapuló kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani.”

(2) A 6/1996. MüM rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontjában az „a minisztérium” szövegrész helyébe az „a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 6/1996. MüM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében és 3. § (1) bekezdésében a „minden évben” szövegrész,

c) 9. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „(3) bekezdésben meghatározott” szövegrész,

d) 21/A. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „a létszámcsökkentéssel érintett telephelye (telephelyei) szerint illetékes járási hivatalhoz” szövegrész,

8. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

8. § A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 1. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

9. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

9. § (1) A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: 26/2000. EüM rendelet) 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkáltató minden év január 10-éig a munkavédelmi hatóságnak bejelenti)

a) a 3. számú melléklet 1., 2. és 3. pontjának megfelelően a rákkeltővel végzett tevékenységeket, a tevékenység végzése során használt anyagokat, keveréket, illetve eljárást, valamint az exponált munkavállalók adatait,”

(2) Hatályát veszti a 26/2000. EüM rendelet

b) „Hatósági ellenőrzés” című alcíme.

10. A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló
2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosítása

10. § (1) A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet (a továbbiakban: 2/2004. FMM rendelet) 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Minisztérium a kollektív szerződés nyilvántartásba vétele során:)

d) a feleket a nyilvántartásba vételről – a nyilvántartási szám közlésével – írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja.”

a) 1. § (1) bekezdésében a „bejelenteni” szövegrész helyébe az „írásbelinek nem minősülő elektronikus úton bejelenteni” szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében a „be kell jelenteni” szövegrész helyébe az „írásbelinek nem minősülő elektronikus úton be kell jelenteni” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében az „elektronikus úton” szövegrész helyébe az „írásbelinek nem minősülő elektronikus úton” szöveg,

d) 2/A. §-ában az „elektronikusan tájékoztatja” szövegrész helyébe az „írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja” szöveg,

e) 5. §-ában a „tájékoztatja” szövegrész helyébe az „írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja” szöveg,

f) 1. melléklet 2. pontjában az „alkalmazásával kötött” szövegrész helyébe az „alkalmazásával, illetve egyéb jogszabályi felhatalmazással rendelkező államigazgatási szerv által kötött” szöveg

lép.

11. Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet módosítása

11. § (1) Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet (a továbbiakban: 22/2009. SZMM rendelet) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az ÁRMB határozata az ÁPB-ben tag érdekképviseletek adatainak összehasonlítása alapján hozható meg, az ÁRMB az (1)–(3) bekezdés alkalmazásával vizsgálja az ügyfélnek nem minősülő érintett érdekképviseletek adatait is.”

(2) A 22/2009. SZMM rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az ÁRMB az eljárása során vizsgálja
a) az ágazatba tartozó munkáltatók éves nettó árbevételét, szakágazati TEÁOR '08 kódjával kapcsolatos adatait,
b) a kollektív szerződéses lefedettséggel kapcsolatos adatokat,
c) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók adatait,
d) költségvetési szervként működő szociális foglalkoztatókkal kapcsolatos adatokat,
e) az üzemi tanács választáson elért eredményekkel kapcsolatos adatokat.”

(3) A 22/2009. SZMM rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az adat tulajdonosának kérelmére az ÁRMB 30 napon belül írásban tájékoztatást ad arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.”

a) 4. § (3) bekezdésében a „nyomtatványon kell benyújtani” szövegrész helyébe a „nyomtatványon, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton kell benyújtani” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdés e) pontjában a „nyilatkozatot,” szövegrész helyébe az „írásbeli nyilatkozatot,” szöveg,

c) 4. § (4) bekezdés f) pontjában a „nyilatkozatát” szövegrész helyébe az „igazolást” szöveg,

d) 5. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 8. § (3) bekezdésében az „elektronikus úton” szövegrész helyébe az „írásbelinek nem minősülő elektronikus úton” szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti a 22/2009. SZMM rendelet

12. Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet módosítása

12. § Hatályát veszti az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet

13. A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló
31/2012. (X. 16.) NGM rendelet módosítása

13. § A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 31/2012. (X. 16.) NGM rendelet

a) 1. § nyitó szövegrészében az „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (2) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe az „A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 2. § (2) bekezdés b) pontja” szöveg,

b) 1. § a) pontjában az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 3. pontjában” szöveg

lép.

IV. Fejezet

IPARI ÉS KERESKEDELMI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

14. A mérőedényként használt palackok forgalomba hozataláról szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet módosítása

14. § (1) A mérőedényként használt palackok forgalomba hozataláról szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet (a továbbiakban: 8/1997. IKIM rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A palackok ellenőrzését végző hatóság az eredmények kiértékelését a 2. számú mellékletben meghatározott vagy azzal egyenértékű módszerrel végzi.”

15. A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosítása

15. § Hatályát veszti a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 1. §-a.

16. A mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet módosítása

16. § Hatályát veszti a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet

f) „Egyedi mérőeszköz hitelesítése” című alcíme és „Ellenőrzés” című alcíme.

17. A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybaléptetéséről szóló
8/2001. (III. 30.) GM rendelet módosítása

17. § (1) A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybaléptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet (a továbbiakban: 8/2001. GM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet hatálya a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamosművekre terjed ki.”

18. A háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet hatályon kívül helyezése

18. § Hatályát veszti a háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet.

19. A fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről szóló
55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet hatályon kívül helyezése

19. § Hatályát veszti a fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről szóló 55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet.

20. A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól szóló 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet módosítása

20. § (1) A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól szóló 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: 91/2006. GKM rendelet) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a gyártó az összesített megfelelőségi nyilatkozat nélkül vagy valótlan tartalmú összesített megfelelőségi nyilatkozattal hozza forgalomba a csomagolt terméket, az illetékes ellenőrző hatóság a kijelölt szervezet által kiállított megfelelőségi tanúsítvány alapján összesített megfelelőségi nyilatkozat elkészítésére kötelezi a termék teljes csomagolására vonatkozóan.”

(2) A 91/2006. GKM rendelet 3. § (4) bekezdésében az „az 5. § szerint” szövegrész helyébe az „a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 91/2006. GKM rendelet

a) 3. § (9) bekezdésben az „és – kérésre – a 6. § (1) bekezdése szerinti ellenőrző hatóságnak átadni” szövegrész,

b) „Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése” című alcíme,

21. Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet módosítása

21. § (1) Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet (a továbbiakban: 13/2008. NFGM–FVM együttes rendelet) 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A csomagolónak az ellenőrző hatóság által elfogadott eljárások alkalmazásával gyártási ellenőrzéseket kell végrehajtania.”

(2) A 13/2008. NFGM–FVM együttes rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ellenőrző hatóság a 3. mellékletben meghatározott módszerrel végzi az eredmények kiértékelését a csomagoló, az importőr vagy az importőr képviselője telephelyén. Alkalmazható más módszer is, ha az kielégíti az 5. mellékletben foglalt összehasonlíthatósági feltételeket.”

22. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosítása

22. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet (a továbbiakban: 6/2010. NFGM rendelet) 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának]

j) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése alkalmazása”

(esetén van helye.)

(2) A 6/2010. NFGM rendelet 1. § nyitó szövegrészében az „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe az „A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 2. § (2) bekezdés b) pontja” szöveg lép.

23. A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosítása

23. § A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 20. § (10) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg lép.

24. A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosítása

24. § A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet

a) 4. § a) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,

b) 4. § b) pontjában a „jogerős” szövegrészek helyébe a „végleges” szöveg,

c) 12. § e) pontjában a „repülőmodellezés, horgászat” szövegrész helyébe a „repülőmodellezés – ideértve a drónhasználatot is –, horgászat” szöveg

lép.

25. Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló
34/2014. (X. 30.) NGM rendelet módosítása

25. § Hatályát veszti az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet

a) 8. §-a,

26. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

26. § A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az akkreditált szervezet és természetes személy (a továbbiakban együtt: kérelmező) az akkreditálási eljárás akkreditálási díját, a felügyeleti vizsgálati díjat és az akkreditált státusz területének bővítése iránti eljárás akkreditálási díját a Hatóság 10032000-00335962-00000000 számú fizetési számlájára történő készpénzfizetés (a továbbiakban: készpénz átutalási megbízás) vagy a fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás) útján kell megfizetni.
(2) A kérelmezőnek a külföldi akkreditált státusz elismerésére irányuló akkreditálási díjat a Hatóság (1) bekezdésben meghatározott fizetési számlájára készpénz átutalási megbízással vagy átutalási megbízással kell megfizetni.”

27. A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosítása

27. § (1) A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet (a továbbiakban: 54/2016. NGM rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ügyfélnek – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a díjat a kérelem benyújtásakor kell megfizetnie, és az 1. § (1) bekezdésének vonatkozó alpontját és a saját nevét az átutalási megbízás, illetve a készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetnie.”

(2) Az 54/2016. NGM rendelet 3. §-ában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg lép.

28. A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

28. § (1) A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: 61/2016. NGM rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a vizsgálat az ügyfél mulasztásából vagy egyéb neki felróható okból meghiúsul.”

(2) Hatályát veszti a 61/2016. NGM rendelet

29. A mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök méréstechnikai követelményeiről szóló 22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet módosítása

29. § Hatályát veszti a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök méréstechnikai követelményeiről szóló 22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet

V. Fejezet

KÖNYVVIZSGÁLATI KÖZFELÜGYELETI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

30. A kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet módosítása

30. § Hatályát veszti a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet 1. § (4) bekezdése.

VI. Fejezet

PÉNZÜGYI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

31. A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

31. § A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 12. § (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg lép.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelethezA szakértői továbbképzés témakörei

I.        Felnőttképzési szakértő – felnőttképzési igazgatás szakterület
    1.    Szabályozási ismeretek
1.1.    Az általános közigazgatási rendtartás területén:
1.1.1.    Az általános közigazgatási rendtartás alapelvei, a törvény hatálya és alapvető rendelkezései
1.1.2.    Az ügyfél, a hatóság és a hatósági ügy fogalma
1.1.3.    Hatásköri és illetékességi szabályok, az eljárási kötelezettség, a kizárás, kapcsolattartás általános szabályai
1.1.4.    A kérelemre induló hatósági eljárás
1.1.5.    A kérelem tartalma, az eljárás fajtái
1.1.6.    A tényállás tisztázása
1.1.7.    A hatóság által felhasználható bizonyítékok
1.1.8.    A szakértő kirendelése, a szakértői vizsgálatra vonatkozó általános szabályok, a szakértői vélemény, a szakértő jogai és kötelezettségei
1.1.9.    A hatóság döntése, a döntés formái és közlése
1.1.10.    A hatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályok
1.1.11.    A hatósági ellenőrzés
1.1.12.    A hivatalbóli eljárás
1.1.13.    Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati eljárások
1.2.    A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1.    A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély feltételei
1.2.2.    A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás
1.2.3.    A felnőttképzési szakértői rendszer
1.2.4.    Vagyoni biztosíték
1.2.5.    Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.6.    A felnőttképzési információs rendszer
1.2.7.    A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.8.    A felnőttképzést folytató intézmények tájékoztatási kötelezettsége
1.2.9.    A képzési program tartalma
1.2.10.    Felnőttképzési programkövetelmények
1.2.11.    A felnőttképzést folytató intézményekben kezelt személyes és különleges adatok
1.2.12.    A felnőttképzés támogatásának forrásai
1.3.    A szakképzés szabályozása területén:
1.3.1.    Az állam által elismert szakképesítések (Országos Képzési Jegyzék)
1.3.2.    A szakképzés kimeneti követelményei (szakmai és vizsgakövetelmények, modulokról szóló kormányrendelet)
1.3.3.    A szakképzési kerettantervek
1.3.4.    A komplex szakmai vizsga, a modulzáró vizsga
1.4.    A minőségbiztosítás területén:
1.4.1.    A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja (a képzés minőségét befolyásoló folyamatleírások)
1.4.2.    A minőségirányítási rendszer jogszabályi követelményei
1.4.3.    A minőségpolitika és a tárgyévi minőségcélok tartalma, összefüggései
1.4.4.    Az önértékelési rendszer és az önértékelés alapján készített helyesbítő tevékenységek menetét tartalmazó dokumentum
1.5.    A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:
1.5.1.    A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása során

    2.    Az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályok
2.1.    A szakértői tevékenység normái
2.2.    Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3.    Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4.    A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5.    A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai
    3.    Komplex szakértői gyakorlatok
3.1.    Egyéni feladatként kapott esettanulmány feldolgozása
3.2.    A tényszerű megállapítások gyakorlása ellenőrzési szituációs feladatokon keresztül
3.3.    Kommunikációs tréning
3.4.    Konfliktuskezelés

II.        Felnőttképzési szakértő – nyelvi szakterület
    1.    Szabályozási ismeretek
1.1.    Az általános közigazgatási rendtartás területén:
1.1.1.    Az általános közigazgatási rendtartás alapelvei, a törvény hatálya és alapvető rendelkezései
1.1.2.    Az ügyfél, a hatóság és a hatósági ügy fogalma
1.1.3.    Hatásköri és illetékességi szabályok, az eljárási kötelezettség, a kizárás, kapcsolattartás általános szabályai
1.1.4.    A kérelemre induló hatósági eljárás
1.1.5.    A kérelem tartalma, az eljárás fajtái
1.1.6.    A tényállás tisztázása
1.1.7.    A hatóság által felhasználható bizonyítékok
1.1.8.    A szakértő kirendelése, a szakértői vizsgálatra vonatkozó általános szabályok, a szakértői vélemény, a szakértő jogai és kötelezettségei
1.1.9.    A hatóság döntése, a döntés formái és közlése
1.1.10.    A hatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályok
1.1.11.    A hatósági ellenőrzés
1.1.12.    A hivatalbóli eljárás
1.1.13.    Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati eljárások
1.2.    A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1.    A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély feltételei
1.2.2.    Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.3.    A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.4.    A nyelvi képzési program tartalma
1.2.5.    Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények
1.2.6.    A képzési program előzetes minősítése
1.3.    A minőségbiztosítás területén:
1.3.1.    A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja
1.4.    A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:
1.4.1.    A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása során
    2.    Az összeférhetetlenségi, és etikai-fegyelmi szabályok
2.1.    A szakértői tevékenység normái
2.2.    Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3.    Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4.    A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5.    A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai
    3.    Módszertani ismeretek
3.1.    A nyelvi követelmények leírási formái
3.2.    A nyelvi programkövetelmény tartalma, részei, koherenciája
3.3.    A téma kiválasztása, alkalmazkodás a célcsoporthoz és a résztvevőhöz
3.4.    A tanórán alkalmazható módszerek, a tanári magatartás formái
3.5.    Szóbeli és írásbeli nyelvi gyakorlatok arányának megítélése
3.6.    Kommunikáció a tanórán
3.7.    A résztvevő előrehaladásának mérése és visszacsatolása
    4.    Komplex szakértői gyakorlatok
4.1.    Egyéni feladatként kapott esettanulmány feldolgozása
4.2.    A tényszerű megállapítások gyakorlása ellenőrzési szituációs feladatokon keresztül
4.3.    Kommunikációs tréning
4.4.    Konfliktuskezelés

III.        Felnőttképzési programszakértők
    1.    Szabályozási ismeretek
1.1.    Az általános közigazgatási rendtartás területén:
1.1.1.    Az általános közigazgatási rendtartás alapelvei, a törvény hatálya és alapvető rendelkezései
1.1.2.    Az ügyfél, a hatóság és a hatósági ügy fogalma
1.1.3.    Hatásköri és illetékességi szabályok, az eljárási kötelezettség, a kizárás, kapcsolattartás általános szabályai
1.1.4.    A kérelemre induló hatósági eljárás
1.1.5.    A kérelem tartalma, az eljárás fajtái
1.1.6.    A tényállás tisztázása
1.1.7.    A hatóság által felhasználható bizonyítékok
1.1.8.    A szakértő kirendelése, a szakértői vizsgálatra vonatkozó általános szabályok, a szakértői vélemény, a szakértő jogai és kötelezettségei
1.1.9.    A hatóság döntése, a döntés formái és közlése
1.1.10.    A hatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályok
1.1.11.    A hatósági ellenőrzés
1.1.12.    A hivatalbóli eljárás
1.1.13.    Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati eljárások
1.2.    A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1.    A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély feltételei
1.2.2.    A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás
1.2.3.    Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.4.    A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.5.    A képzési program tartalma
1.2.6.    Felnőttképzési programkövetelmények
1.2.7.    A képzési program előzetes minősítése
1.3.    A szakképzés szabályozása területén:
1.3.1.    Az állam által elismert szakképesítések (Országos Képzési Jegyzék)
1.3.2.    A szakképzés kimeneti követelményei (szakmai és vizsgakövetelmények, modulokról szóló kormányrendelet)
1.3.3.    A szakképzési kerettantervek
1.3.4.    A komplex szakmai vizsga, a modulzáró vizsga
1.4.    A minőségbiztosítás területén:
1.4.1.    A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja
1.5.    A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:
1.5.1.    A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása során
    2.    Az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályok
2.1.    A szakértői tevékenység normái
2.2.    Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3.    Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4.    A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5.    A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai

    3.    Módszertani ismeretek
3.1.    A szakmai követelmények leírási formái
3.2.    A szakmai követelmények koherenciája a munkáltatói elvárások tükrében
3.3.    A programszakértői vélemény felépítése, elvárt tartalma
3.4.    Az elméleti képzés tananyagának kiválasztása, alkalmazkodás a célcsoporthoz
3.5.    A szakmai elméleti órán alkalmazható módszerek, a tanári magatartás formái
3.6.    Szemléltetés és szemléletesség
3.7.    A szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati képzés tartalmának közös súlypontú kiválasztása, tananyag-elrendezése és szemlélete (tantárgyi koncentráció)
3.8.    A résztvevő előrehaladásának mérése és visszacsatolása
3.9.    Az előzetes tudás felmérésének módszerei
3.10.    A gyakorlati képzés megvalósítása
3.11.    Kommunikáció a résztvevővel
    4.    Komplex szakértői gyakorlatok
4.1.    Egyéni feladatként kapott esettanulmány, programkövetelmény feldolgozása
4.2.    A tényszerű megállapítások gyakorlása véleményezési feladatokon keresztül
4.3.    Kommunikációs tréning
4.4.    Konfliktuskezelés

2. melléklet az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez


7K39909_0

Száma: ……/……év

TANÚSÍTVÁNY

…………………………………………
részére,

(anyja születési neve: ………………………………… születési helye: ………………………)

aki a …………… számon nyilvántartott
…………………………………………………… felnőttképzést folytató intézményben
………………………………………………………………… megnevezésű,
…………… azonosító számú, a Pest Megyei Kormányhivatal által nyilvántartott
felnőttképzési nyelvi programkövetelmény alapján szervezett,

……………………………………………………

megnevezésű nyelvi képzésen részt vett,
és a képzés követelményeit sikeresen teljesítette.

A tanúsítvány a felnőttképzési nyelvi programkövetelmény szerinti
…………… nyelvi képzettségi szint megszerzését igazolja.

Kelt: …………………………, 20…… év ………………… hó …… napján

P. H.

……………………………………………………
a felnőttképzést folytató intézmény vezetője


1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére