• Tartalom
Oldalmenü

52/2017. (X. 13.) FM rendelet

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról1

2017.10.23.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet] 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a minőség-ellenőrzési vizsgálatok eredményei alapján a készítmény megfelel az engedélyokirat előírásainak, a megvizsgált tétel további 1 évig hozható forgalomba. A tétel tulajdonosa vagy a forgalmazó köteles a vizsgálattal kapcsolatos dokumentumokat kérésre a vevő vagy a hatósági ellenőrzés során a járási hivatal rendelkezésére bocsátani. A készítmény csomagolását kiegészítő címkével kell ellátni, a márkanév, a gyártási szám és a meghosszabbított eltarthatósági idő feltüntetésével.”

2. § A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 18. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 15. § (2) bekezdése, az 1. számú melléklet 15.14. pontja, a 2. számú melléklet 1.6., 2.2., 2.4., 2.6., 2.6.1., 3.4., 4.4., 4.6., 4.6.1., 5.6., 5.6.1., 6.2., 6.4., 6.6., 6.6.1., 7.5., 8.3.4., 8.4., 8.5.1., 8.5.2.2., 8.6., 8.6.1., 8.11., 8.12., 9.6., 9.6.1., 10.5., 10.5.1. pontja és a 3. számú melléklet 1.1., 4.1., 7.1., 8.1. pontja, 9.1. pontban foglalt táblázat C:2, D:2, D:3, E:4, E:5, E:6 mezője és 10.1. pontja, valamint 1.2., 2.1., 2.2., 2.6., 4.6., 5.6., 6.4., 7.2., 8.2., 8.6., 9.6., 10.2. és 10.5. pontjának a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról szóló 52/2017. (X. 13.) FM rendelettel módosított rendelkezése tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

módosul.

a) 3. számú melléklet 1.2. pontjában a „tápoldatok” szövegrész helyébe az „oldatok”,

b) 3. számú melléklet 2.1. pontjában a „Hatóanyagokra vonatkozó előírások” szövegrész helyébe „A hatóanyagokra vonatkozó előírások [A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értéknek (oldatok esetében az öntözővizekre vonatkozó vizsgálati módszerek is alkalmazhatók)]”,

c) 3. számú melléklet 2.2. pontjában, 7.2. pontjában, 8.2. pontjában és 10.2. pontjában az „A toxikus elemekre vonatkozó előírások” szövegrész helyébe az „A toxikus elemekre vonatkozó előírások (oldatok esetében az öntözővizekre vonatkozó vizsgálati módszerek is alkalmazhatók)”,

d) 3. számú melléklet 2.6. pont harmadik franciabekezdésében, 4.6. pont harmadik franciabekezdésében, 5.6. pont harmadik franciabekezdésében, 6.4. pont harmadik franciabekezdésében, 8.6. pont harmadik franciabekezdésében, 9.6. pont harmadik franciabekezdésében és 10.5. pont harmadik franciabekezdésében a „Pseudomonas Aeruginosa” szövegrész helyébe a „Pseudomonas aeruginosa”,

e) 3. számú melléklet 2.6. pont negyedik franciabekezdésében, 4.6. pont negyedik franciabekezdésében, 5.6. pont negyedik franciabekezdésében, 6.4. pont negyedik franciabekezdésében, 8.6. pont negyedik franciabekezdésében, 9.6. pont negyedik franciabekezdésében és 10.5. pont negyedik franciabekezdésében a „Salmonella sp.” szövegrész helyébe a „Salmonella sp.”

szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 9.1. pontjában foglalt táblázat F oszlopa.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.

7. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet az 52/2017. (X. 13.) FM rendelethez

A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 1. számú melléklet 15. pontja a következő 15.14. alponttal egészül ki:
(A kérelemhez mellékelt dokumentumok:)
„15.14. A kísérleti engedély másolata.”

2. melléklet az 52/2017. (X. 13.) FM rendelethez

„1.6. A készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, óvintézkedésekre (P-mondat) és figyelmeztetésre (H-mondat) utaló mondatok.”
„2.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 × 1 kg mintából:
– As, Cd, Cr, Co, Hg, Ni, Pb, Se.”
„2.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás vizsgálata 4 × 3 kg mintából.”
„2.6. A készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, óvintézkedésekre (P-mondat) és figyelmeztetésre (H-mondat) utaló mondatok.”
„2.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 × 0,5 kg mintából:
– Fekál coliform szám meghatározása,
– Fekál streptococcus szám meghatározása,
Pseudomonas aeruginosa szám meghatározása,
Salmonella sp. kimutatása,
– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.”
„3.4. A készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, óvintézkedésekre (P-mondat) és figyelmeztetésre (H-mondat) utaló mondatok.”
„4.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás vizsgálata 4 × 3 kg mintából.”
„4.6. A készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, óvintézkedésekre (P-mondat) és figyelmeztetésre (H-mondat) utaló mondatok.”
„4.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 × 0,5 kg mintából:
– Fekál coliform szám meghatározása,
Pseudomonas aeruginosa szám meghatározása,
– Fekál streptococcus szám meghatározása,
Salmonella sp. kimutatása,
– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.”
„5.6. A készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, óvintézkedésekre (P-mondat) és figyelmeztetésre (H-mondat) utaló mondatok.”
„5.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 × 0,5 kg mintából:
– Fekál coliform szám meghatározása,
Pseudomonas aeruginosa szám meghatározása,
– Fekál streptococcus szám meghatározása,
Salmonella sp. kimutatása,
– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.”
„6.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 × 1 kg mintából:
– szervesanyag-tartalmú talajjavító anyagok (tőzeg, lápföld, lignit, lápi mész, meszes lápföld, alginit): As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.”
„6.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás vizsgálata 4 × 3 kg mintából: szervesanyag-tartalmú talajjavító anyagoknál.”
„6.6. A készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, óvintézkedésekre (P-mondat) és figyelmeztetésre (H-mondat) utaló mondatok.”
„6.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat szerves eredetű talajjavító anyagoknál 3 × 0,5 kg mintából:
– Fekál coliform szám meghatározása,
Pseudomonas aeruginosa szám meghatározása,
– Fekál streptococcus szám meghatározása,
Salmonella sp. kimutatása,
– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.”
„7.5. A készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, óvintézkedésekre (P-mondat) és figyelmeztetésre (H-mondat) utaló mondatok.”
17. A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 2. számú melléklete a következő 8.3.4. ponttal egészül ki:
„8.3.4. eltarthatósági vizsgálat (gomba, baktérium, alga).”
„8.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás vizsgálata 4 × 1 kg vagy liter mintából.”
„8.5.1. Szimbionta mikroorganizmusok: magkezeléses felhordás esetén 1 üvegházi vizsgálat (Roux-csöves vizsgálat, steril növénykísérlet).”
„8.5.2.2. Tarlókezelési célra: 1 üvegházi vizsgálat kétféle talajon (tarlóbontó aktivitás mérése):
– szén transzformációs teszt és
– cellulózbontó aktivitás.”
„8.6. A készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, óvintézkedésekre (P-mondat) és figyelmeztetésre (H-mondat) utaló mondatok.”
„8.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 × 0,5 kg mintából:
– Fekál coliform szám meghatározása,
Pseudomonas aeruginosa szám meghatározása,
– Fekál streptococcus szám meghatározása,
Salmonella sp. kimutatása,
– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.”
23. A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 2. számú melléklete a következő 8.11. és 8.12. ponttal egészül ki:
„8.11. Az egyes mikroorganizmusok kimutatásához szükséges módszer és a táptalaj, tápoldat összetétele.
8.12. A piacfelügyeleti ellenőrzésekhez az egyes mikroorganizmus törzsek leadása archiválási célból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság (a továbbiakban: NÉBIH-NTAI) Pécsi Talajbiológiai Laboratóriumba (baktériumok, gombák), illetve a NÉBIH-NTAI Vízélettani Laboratóriumába (algák).”
„9.6. A készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, óvintézkedésekre (P-mondat) és figyelmeztetésre (H-mondat) utaló mondatok.”
„9.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 × 0,5 kg mintából:
– Fekál coliform szám meghatározása,
Pseudomonas aeruginosa szám meghatározása,
– Fekál streptococcus szám meghatározása,
Salmonella sp. kimutatása,
– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.”
„10.5. A készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, óvintézkedésekre (P-mondat) és figyelmeztetésre (H-mondat) utaló mondatok.”
„10.5.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 × 0,5 kg mintából:
– Fekál coliform szám meghatározása,
Pseudomonas aeruginosa szám meghatározása,
– Fekál streptococcus szám meghatározása,
Salmonella sp. kimutatása,
– Humán parazita bélféreg peteszám meghatározása.”

3. melléklet az 52/2017. (X. 13.) FM rendelethez

1.    A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 1.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.1. A hatóanyagokra vonatkozó előírások (oldatok esetében az öntözővizekre vonatkozó vizsgálati módszerek alkalmazandók)
A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.”
2.    A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 4.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„4.1. Hatóanyagokra vonatkozó előírások
4.1.1. pH (10%-os vizes szuszpenzióban)        6,5–9,5
4.1.2. térfogattömeg (kg/dm3)    legfeljebb    0,9
4.1.3. szárazanyag-tartalom (m/m%)    legalább    50,0
4.1.4. szervesanyag-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    25,0*
4.1.5. vízben oldható összes sótartalom (m/m%) sz.a.    legfeljebb    4,0
4.1.6. szalma eredetű struktúra anyag szemcseméret eloszlás 25,0 mm alatt    legalább    80,0%
4.1.7. szalma eredetű struktúra anyag szemcseméret eloszlás 25,0 mm – 50,0 mm között    legfeljebb    20%
4.1.8. N-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    1,0
4.1.9. gombakomposztok esetében    legalább    20 m/m%
4.1.10. P2O5-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    0,5
4.1.11. K2O-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    0,5
4.1.12. Ca-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    1,2
4.1.13. Mg-tartalom (m/m%) sz.a.    legalább    0,5
4.1.14. kizárólag zöldhulladékból készült komposztok N-tartalma (m/m%) sz.a.    legalább    0,5”
3.    A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 7.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„7.1. A hatóanyagokra vonatkozó előírások (oldatok esetében az öntözővizekre vonatkozó vizsgálati módszerek is alkalmazhatók)
A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.”
4.    A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 8.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„8.1. A hatóanyagokra vonatkozó előírások (oldatok esetében az öntözővizekre vonatkozó vizsgálati módszerek is alkalmazhatók)
8.1.1. a baktériumok száma legalább 106 CFU/g sz.a. vagy CFU/cm3,
8.1.2. a gombaszám legalább 105 CFU/g sz.a. vagy CFU/cm3,
8.1.3. az algaszám legalább 106 sejt/cm3 legyen,
8.1.4. készre hígított készítmények esetében a mikroorganizmusok száma a 8.1.1–8.1.3. pontban leírt értékeket n-nek tekintve legalább 10n–2 /g sz.a. vagy 10n–2 /cm3 legyen.
A hatóanyag-tartalom megengedett eltérése 10n–1, ahol n az engedélyokiratban megadott értéknek felel meg.
CFU = Colony Forming Unit (telepképző egységek)
sz.a. = szárazanyag.”
5.    A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 9.1. pontjában foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[Magas szervesanyag tartalmú virágföld és palántaföld]

 

[szárazanyag tartalom (m/m%)]

35

6.    A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 9.1. pontjában foglalt táblázat D:2 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[Közepes szervesanyag tartalmú virágföld]

 

[szárazanyag tartalom (m/m%)]

40

7.    A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 9.1. pontjában foglalt táblázat D:3 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[Közepes szervesanyag tartalmú virágföld]

 

[szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.]

40

8.    A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 9.1. pontjában foglalt táblázat E:4 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[termesztő föld]

 

[N tartalom (m/m%) sz.a.]

0,3

9.    A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 9.1. pontjában foglalt táblázat E:5 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[termesztő föld]

 

[P2O5 tartalom (m/m%) sz.a.]

0,1

10.    A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 9.1. pontjában foglalt táblázat E:6 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

[termesztő föld]

 

[K2O tartalom (m/m%) sz.a.]

0,1

11.    A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 10.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„10.1. A hatóanyagokra vonatkozó előírások (oldatok esetében az öntözővizekre vonatkozó vizsgálati módszerek is alkalmazhatók)
A hatóanyag-tartalom a tolerancia határon belül feleljen meg a gyártó által megadott értékeknek.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. október 24. napjával.