• Tartalom

2017. évi LIV. törvény

2017. évi LIV. törvény

egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról1

2018.01.02.

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

3. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

7. §8

8. §9

4. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

9. §10

10. §11

11. §12

5. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

12. §13

13. §14

6. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

14. §15

15. §16

7. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

8. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

9. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. §47

47. §48

48. §49

49. § (1)50

(2)–(3)51

50. §52

51. §53

52. §54

53. §55

54. §56

55. §57

56. §58

57. § (1)59

(2)60

58. §61

59. §62

60. §63

61. §64

62. §65

63. §66

64. §67

65. §68

66. §69

67. §70

68. §71

69. §72

10. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

70. §73

71. §74

11. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvénnyel összefüggő módosítás

72. § (1) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. melléklete nem lép hatályba.

(2)75

12. Záró rendelkezések

73. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2017. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 72. § (2) bekezdése és a 3. melléklet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Az 49. § (1) bekezdése 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 57. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi LIV. törvényhez76

2. melléklet a 2017. évi LIV. törvényhez77

3. melléklet a 2017. évi LIV. törvényhez78

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. május 26. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 47. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 16–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 20–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 20–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 49. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 50–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 50–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 50–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 50–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 50–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 50–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 50–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 57. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 57. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 58–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 58–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 58–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 58–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 58–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 58–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 58–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 58–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 58–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 58–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 58–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 58–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 70–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 70–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 72. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére