• Tartalom

2017. évi LVI. törvény

2017. évi LVI. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról1

2022.01.01.

1. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

1–23. §2

24. § (1)3

(2)4

25–64. §5

65–66. §6

67–70. §7

71. § (1)8

(2)9

72–77. §10

78. §11

„(10) A miniszter az e törvényben foglalt hatósági nyilvántartásokhoz kapcsolódóan az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltakkal összhangban hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszert (a továbbiakban: Erdészeti Szakigazgatási Információs és Ügyintézési Rendszer) működtet.
(11) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely eljárás lefolytatására vonatkozóan az Erdészeti Szakigazgatási Információs és Ügyintézési Rendszer használatát írja elő, akkor az eljárásban
a) az ügyfél a kérelmet elektronikus úton nyújtja be,
b) a hatóság és a szakhatóság az eljárást és annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében folytatja le, továbbá
c) az ügyfél és a szakhatóság az érintett hatósági nyilvántartás számára nyilvános adataiba elektronikus úton betekinthet.”

80–81. §12

82. §13

83–85. §14

86. § (1)15

(2)16

(3)–(5)17

(6)18

(7)–(14)19

87–88. §20

89. § Az Evt.

1–8.21

9.22

10–15.23

16.24

17–42.25

43–45.26

46.27

47.28

48–65.29

66.30

lép.

90. § Hatályát veszti az Evt.

1–13.31

14–15.32

16–28.33

29–32.34

33–49.35

2. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról

91–96. §36

3. Záró rendelkezések

97. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3)37 A 79. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. május 26. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2022. január 2. napjával.

2

Az 1–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 24. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 24. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 25–64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 65–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 67–70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 71. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 71. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 72–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 80–81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 83–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 86. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 86. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 86. § (3)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 86. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 86. § (7)–(14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 87–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 89. § 1–8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 89. § 9. pontja a 2017: CCV. törvény 169. §-a alapján nem lép hatályba.

23

A 89. § 10–15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 89. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 89. § 17–42. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 89. § 43–45. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 89. § 46. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 89. § 47. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 89. § 48–65. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 89. § 66. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 90. § 1–13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 90. § 14–15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 90. § 16–28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 90. § 29–32. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 90. § 33–49. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 91–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 79. § (3) bekezdése a 2018: CXI. törvény 134. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére