• Tartalom

57/2017. (XII. 14.) FM rendelet

57/2017. (XII. 14.) FM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról1

2017.12.17.

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 59. § (2) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

u) a Bizottság 2016/2109/EU bizottsági végrehajtási irányelve (2016. december 1.) az új fajok, valamint a Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról.”

(2) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 59. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ez a rendelet
a) a 2002/56/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból származó vetőburgonya egyenértékűségére vonatkozó határozatok időbeli hatályának kiterjesztésére a tagállamoknak engedélyezett, a 21. cikk (3) bekezdésében megállapított határidő tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. december 7-i 2011/820/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,
b) bizonyos tagállamoknak egyes fajok tekintetében a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok, az erdészeti szaporítóanyagok, a répavetőmagok, a zöldségvetőmagok, illetőleg az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti kötelezettségek alól történő mentesítéséről és a 2010/680/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 16-i 2017/478/EU bizottsági végrehajtási határozatnak
való megfelelést szolgálja.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. § E rendelet az új fajok, valamint a Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2016. október 31-i, 2016/2109/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek, valamint bizonyos tagállamoknak egyes fajok tekintetében a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok, az erdészeti szaporítóanyagok, a répavetőmagok, a zöldségvetőmagok, illetőleg az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 66/401/EGK,
66/402/EGK, 68/193/EGK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti kötelezettségek alól történő mentesítéséről és a 2010/680/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 16-i 2017/478/EU bizottsági végrehajtási határozatnak való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 57/2017. (XII. 14.) FM rendelethez

1.    A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. rész 1. pont 1.2. alpontjában az „A mintaterek száma” című sort követő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

 

A

B

C

D

E

F

1.

A vizsgálat tárgya

Egység

SE szaporítási fok

Elit szaporítási fok

I. szaporítási
fok

II. szaporítási
fok

2.

1. Elválasztó sáv, legalább

méter

2

3.

2. Izolációs távolság

 

 

 

 

4.

2.1. Rozs esetén más rozs fajtától

500

300

250

5.

2.2. Idegentermékenyülő tritikálé esetén más idegentermékenyülő tritikálé fajtától

500

300

250

200

6.

2.3. Csupasz árpa esetén más árpa fajtától; csupasz zab estén más zab vagy csupasz zab fajtától

100

7.

2.4. Öntermékenyülő tritikálé esetén más tritikálé fajtától

100

50

20

20

8.

3. Gyomosság, legfeljebb

minősítő szám

2

9.

4. Fejlettség, legalább

értékszám

3

10.

5. Kiegyenlítettség, legalább

értékszám

3

11.

6. Kultúrállapot, legalább

értékszám

3

12.

7. Idegen fajú kalászos kultúrnövény a mintaterek átlagában, legfeljebb

növény, db

0

0

2

4

13.

8. Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebb

1

2

4

10

14.

9. Gyomnövények a mintaterek átlagában, legfeljebb

 

 

 

 

15.

9.1. Galaj fajok (Galium spp.)

0

0,3

3

5

16.

9.2. Vadzab fajok (Avena spp.)

0

0,3

2

5

17.

9.3. Szédítő vadóc (Lolium temulentum)

0

0,3

2

5

18.

9.4. Rozs esetén gabona rozsnok (Bromus secalinus)

2

5

10

19.

10. Gyomnövények a mintaterek átlagában, legfeljebb

 

 

 

 

20.

10.1. Repcsényretek (Raphanus raphanistrum)

5

10

20

20

21.

10.2. Csormolyafélék (Melampyrum spp.)

5

10

20

20

22.

10.3. Konkoly (Agrostemma githago)

5

10

20

20

23.

10.4. Apró szulák (Convolvulus arvensis)

5

10

20

20

24.

11. Gombabetegségek a mintaterek átlagában, legfeljebb

 

 

25.

11.1. Fuzárium (Fusarium spp.)

kalász %

15

26.

11.2. Szárrozsda (Puccinia graminis)

minősítő szám

2

27.

11.3. Anyarozs (Claviceps purpurea)

kalász, db

5

7

10

20

28.

11.4. Búza esetében:

 

 

 

 

29.

11.4.1. Kő- és törpeüszög (Tilletia foetida, t. contraversa) összesen

0

0

1

2

30.

11.4.2. Porüszög (Ustilago tritici)

3

3

5

10

31.

11.5. Árpa és zab esetében:

 

 

 

 

32.

11.5.1. Porüszög (Ustilago nuda, u. avence)

20

20

50

50

33.

11.5.2. Fedett üszög (Ustilago hordei, u. levis)

0

0

1

2

34.

12. Kártevők a mintaterek átlagában, legfeljebb golyóüszög (búzafonálféreg) (Anguina tritici)

0

„2.6.1.2. a gyomnövényekre, gombabetegségekre és kártevőkre vonatkozó követelményeket a B. rész 1.2. pontjában lévő, a nem hibrid fajtákra vonatkozó táblázat tartalmazza.”

2. melléklet az 57/2017. (XII. 14.) FM rendelethez

1.    A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet A. részében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

 

A

B

1.

Faj

Engedélyezett szaporítási fok

2.

Fűfélék

3.

Alaszkai rozsnok (Bromus sitchensis Trin.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

4.

Angolperje (Lolium perenne L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

5.

Aranyzab (Trisetum flavescens /L./ P. Beauv.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

6.

Cérnatippan (Agrostis capillaris L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

7.

Csenkesz-perje fajhibrid (x Festulolium Asch. & Graebn.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

8.

Csillagpázsit (Cynodon dactylon L. Pers.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok, kereskedelmi

9.

Csomós ebír (Dactylis glomerata L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

10.

Ebtippan (Agrostis canina L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

11.

Egynyári perje (Poa annua L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

12.

Francia perje (Arrhenatherum elatius /L./ P. Beauv. ex J. Presl. &
C. Presl.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok, kereskedelmi

13.

Fonalas csenkesz (Festuca filiformis Pourr)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

14.

Hibrid perje (Lolium x hybridum Hausskn)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

15.

Juhcsenkesz (Festuca ovina L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

16.

Kanáriköles (Phalaris aquatica L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

17.

Keménylevelű csenkesz (Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

18.

Kis komócsin (Phleum nodosum L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok, kereskedelmi

19.

Ligeti perje (Poa nemoralis L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

20.

Mocsári perje (Poa palustris L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

21.

Nádképű csenkesz (Festuca arundinacea Schreber)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

22.

Olaszperje, hollandiperje (Lolium multiflorum Lam.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

23.

Óriás tippan (Agrostis gigantea Roth)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

24.

Réti csenkesz (Festuca pratensis Huds.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

25.

Réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

26.

Réti (mezei) komócsin (Phleum pratense L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

27.

Réti perje (Poa pratensis L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

28.

Sovány perje (Poa trivialis L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

29.

Sudár rozsnok (Bromus catharticus Vahl)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

30.

Tarackos tippan (Agrostis stolonifera L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

31.

Vörös csenkesz (Festuca rubra L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

32.

Pillangósok

33.

Alexandriai here (Trifolium alexandrinum L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

34.

Baltacim (Onobrychis viciifolia Scop.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok, kereskedelmi

35.

Bíborhere (Trifolium incarnatum L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

36.

Eperhere (Trifolium fragiferum L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

37.

Fehérhere (Trifolium repens L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

38.

Fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albus L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok

39.

Görögszéna (Trigonella foenum-graecum L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok, kereskedelmi

40.

Keleti kecskeruta (Galega orientalis Lam.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok

41.

Keskenylevelű csillagfürt (Lupinus angustifolius L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok, kereskedelmi

42.

Komlós lucerna (Medicago lupulina L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

43.

Korcshere (Svédhere) (Trifolium hybridum L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

44.

Lóbab (Vicia faba L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok

45.

Lucerna (Kékvirágú lucerna) (Medicago sativa L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok

46.

Pannon bükköny (Vicia pannonica Crantz)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok, kereskedelmi

47.

Perzsahere (Trifolium resupinatum L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

48.

Sárga szeradella (Ornithopus compressus L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok

49.

Sárgavirágú csillagfürt (Lupinus luteus L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok

50.

Szarvaskerep (Lotus corniculatus L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

51.

Szegletes lednek (Csicseri lednek) (Lathyrus cicera L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok, kereskedelmi

52.

Szeradella (Ornithopus sativus Brot.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok

53.

Szöszös bükköny (Vicia villosa Roth)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok

54.

(Takarmány)borsó (Pisum sativum L. (partim))

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok

55.

Tarkavirágú lucerna (Medicago × varia T. Martyn Sand)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok

56.

Tavaszi bükköny (Vicia sativa L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok

57.

Terpedt here (Trifolium squarrosum L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok

58.

Vöröshere (Trifolium pratense L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

59.

Egyéb fajok

60.

Karórépa (Brassica napus L. var. napobrassica L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

61.

Lándzsás útifű / keskenylevelű útifű (Plantago lanceolata L.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok

62.

Mézontófű (Phacelia tanacetifolia Benth.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

63.

Takarmánykáposzta (Brassica oleracea L. convar. acephala var. medullosa var. viridis)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

64.

Takarmányretek (olajretek) (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.)

Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok

2.    A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet B. rész 1. pontjának címe és a címet követő, az „Ellenőrzések száma magtermő évben” című sort megelőző táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„1. Herefélék (a táblázat szerint)
Sárga szeradella (Ornithopus compressus L.)
Szeradella (Ornithopus sativus Brot.)

 

A

B

1.

Faj

Tudományos név

2.

Alexandriai here

Trifolium alexandrinum L.

3.

Baltacim

Onobrychis viciifolia Scop.

4.

Bíborhere

Trifolium incarnatum L.

5.

Eperhere

Trifolium fragiferum L.

6.

Fehérhere

Trifolium repens L.

7.

Görögszéna

Trigonella foenum-graecum L.

8.

Komlós lucerna

Medicago lupulina L.

9.

Lucerna (Kékvirágú lucerna)

Medicago sativa L.

10.

Perzsahere

Trifolium resupinatum L.

11.

Svédhere (Korcshere)

Trifolium hybridum L.

12.

Szarvaskerep

Lotus corniculatus L.

13.

Szegletes lednek (Csicseri lednek)

Lathyrus cicera L.

14.

Tarkavirágú lucerna

Medicago varia T. Martyn

15.

Terpedt here

Trifolium squarrosum L.

16.

Vöröshere

Trifolium pratense L.

3.    A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet B. rész 9. pontjának címe helyébe a következő cím lép:
„9. Keleti kecskeruta (Galega orientalis Lam.)
Lándzsás útifű / keskenylevelű útifű (Plantago lanceolata L.)”
„I. Mintavétel

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Faj

Egy tétel legnagyobb tömege
(tonna)

Kiszerelt csomagolási egységek tömege legfeljebb
(kg)

Alapminta legalább
(kg)

Laboratóriumi minta legalább
(g)

Tisztaság vizsgálati minta legalább
(g)

Idegen magvizsgálati minta
(g)

2.

Fűfélék

3.

Alaszkai rozsnok (Bromus sitchensis)

10

5

5

200

20

200

4.

Angolperje (Lolium perenne)

10

5

5

200

6

60

5.

Aranyzab (Trisetum flavescens)

10

5

2

50

0,5

5

6.

Cérnatippan (Agrostis capillaris)

10

5

2

50

0,25

5

7.

Csenkesz-perje fajhibrid
(x Festulolium)

10

5

5

200

6

60

8.

Csillagpázsit (Cynodon dactylon)

10

5

2

50

1

5

9.

Csomós ebír (Dactylis glomerata)

10

5

5

100

3

30

10.

Ebtippan (Agrostis canina)

10

5

2

50

0,25

5

11.

Egynyári perje (Poa annua)

10

5

2

50

1

10

12.

Francia perje (Arrhenatherum elatius)

10

5

5

200

8

80

13.

Fonalas csenkesz (Festuca filiformis)

10

5

2

100

2,5

30

14.

Hibrid perje (Lolium x hybridum Hausskn)

10

5

5

200

6

60

15.

Juhcsenkesz (Festuca ovina)

10

5

2

100

2,5

30

16.

Kanáriköles (Phalaris aquatica)

10

5

5

100

4

50

17.

Keménylevelű csenkesz (Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina)

10

5

2

100

3

30

18.

Kis komócsin (Phleum nodosum)

10

5

2

50

1

10

19.

Ligeti perje (Poa nemoralis)

10

5

2

50

0,5

5

20.

Mocsári perje (Poa palustris)

10

5

2

50

0,5

5

21.

Nádképű csenkesz (Festuca arundinacea)

10

5

5

100

5

50

22.

Olaszperje, hollandiperje (Lolium multiflorum)

10

5

5

200

6

60

23.

Óriás tippan (Agrostis gigantea)

10

5

2

50

0,25

5

24.

Réti csenkesz (Festuca pratensis)

10

5

5

100

5

50

25.

Réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis)

10

5

2

100

3

30

26.

Réti (mezei) komócsin (Phleum pratense)

10

5

2

50

1

10

27.

Réti perje (Poa pratensis)

10

5

2

50

1

5

28.

Sovány perje (Poa trivialis)

10

5

2

50

1

5

29.

Sudár rozsnok (Bromus catharticus)

10

5

5

200

20

200

30.

Tarackos tippan (Agrostis stolonifera)

10

5

2

50

0,25

5

31.

Vörös csenkesz (Festuca rubra)

10

5

2

100

3

30

32.

Pillangósok

33.

Alexandriai here (Trifolium alexandrinum)

10

5

10

400

6

60

34.

Baltacim (Onobrychis viciifolia) termés
mag


10


5


5

600
400

60
40

600
400

35.

Bíborhere (Trifolium incarnatum)

10

5

10

500

8

80

36.

Borsó (Pisum sativum)

30

10

10

1000

900

1000

37.

Eperhere (Trifolium fragiferum)

10

 

 

40

 

4

38.

Fehérhere (Trifolium repens)

10

5

5

200

20

20

39.

Fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albus)

30

10

10

1000

450

1000

40.

Görögszéna (Trigonella foenum-graecum)

10

5

5

500

45

450

41.

Keleti kecskeruta (Galega orientalis)

10

5

5

250

20

200

42.

Keskenylevelű csillagfürt (Lupinus angustifolius)

30

10

10

1000

45

1000

43.

Komlós lucerna (Medicago lupulina)

10

5

5

300

5

50

44.

Lóbab (Vicia faba)

30

5

10

1000

1000

1000

45.

Lucerna (Kékvirágú lucerna) (Medicago sativa)

10

5

10

300

5

50

46.

Pannon bükköny (Vicia pannonica)

30

5

10

1000

120

1000

47.

Perzsahere (Trifolium resupinatum)

10

5

5

200

2

20

48.

Sárga szeradella (Ornithopus compressus)

10

 

 

120

 

12

49.

Sárgavirágú csillagfürt (Lupinus luteus)

30

10

10

1000

450

1000

50.

Svédhere (Korcshere) (Trifolium hybridum)

10

5

5

200

2

20

51.

Szeradella (Ornithopus sativus)

10

 

 

90

 

9

52.

Szarvaskerep (Lotus corniculatus)

10

5

5

200

3

30

53.

Szegletes lednek (Csicseri lednek)
(Lathyrus cicera)

25

 

 

1000

 

140

54.

Szöszös bükköny (Vicia villosa)

30

5

10

1000

100

1000

55.

Tarkavirágú lucerna (Medicago varia)

10

5

10

300

5

50

56.

Tavaszi bükköny (Vicia sativa)

30

5

10

1000

140

1000

57.

Terpedt here (Trifolium squarrosum)

10

 

 

150

 

15

58.

Vöröshere (Trifolium pratense)

10

5

10

300

5

50

59.

Egyéb fajok

60.

Karórépa (Brassica napus var. napobrassica)

10

5

5

200

10

100

61.

Lándzsás útifű / keskenylevelű útifű
(Plantago lanceolata)

5

 

 

20

 

2

62.

Mézontófű (Phacelia tanacetifolia)

10

5

2

300

5

40

63.

Takarmámykáposzta (Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa var. viridis)

10

5

2

200

10

100

64.

Takarmányretek (olajretek) (Raphanus sativus var. oleiformis)

10

5

2

300

30

300

A tétel maximális tömege nem haladható meg több mint 5%-kal.”
„II. Vetőmagvizsgálati követelmények és minősítési határértékek
1. A forgalomba hozott vetőmagtételeknek meg kell felelniük az alább felsorolt feltételeknek. A vetőmagvizsgálat a vonatkozó magyar módszertani szabványok szerint történik.
1.1. Szuperelit és elit vetőmag
1.1.1. A minimális fajtatisztaságot elsősorban a szántóföldi vizsgálatokkal összhangban kell megvizsgálni.
1.1.2. A vetőmagnak meg kell felelnie az 1.1.2.1–1.1.2.3. pontban foglalt feltételeknek:
1.1.2.1. Minősítési határértékek:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

1.

 

Csírázó- képesség legalább (%)

Kemény mag legfeljebb (%)

Tisztaság legalább (%)

Idegen mag összesen legfeljebb (%)

Idegen mag legfeljebb (db/minta)

Egyéb szab- ványok vagy feltételek

2.

Ebből egy faj

Elytrigia repens

Alopecurus myosu- roides

Melilotus spp.

Rapanus rapha- nistrum

Sinapis arvensis

Vadzab fajok

Cuscuta spp.

Rumex spp., kivéve Rumex acetosella és Rumex maritimus

Más színű és keserű csillagfürt

Nedves-
ségtarta-
lom
legfeljebb
(%)

3.

Fűfélék

4.

Alaszkai rozsnok (Bromus sitchensis)

75

 

97

0,4

20

5

5

 

 

 

0

0

5

 

14

5.

Angolperje (Lolium perenne)

80

 

96

0,3

20 (a)

5

5

 

 

 

0

0

2

 

14

6.

Aranyzab (Trisetum flavescens)

70

 

75

0,3

20 (c)

1

1

 

 

 

0

0

1

 

14

7.

Cérnatippan (Agrostis capillaris)

75

 

90

0,3

20

1

1

 

 

 

0

0

1

 

14

8.

Csenkesz-perje fajhibrid
(x Festulolium)

75

 

96

0,3

20 (a)

5

5

 

 

 

0

0

2

 

14

9.

Csillagpázsit (Cynodon dactylon)

70

 

90

0,3

20
(a)

1

1

 

 

 

0

0

1

 

14

 

10.

Csomós ebír (Dactylis glomerata)

80

 

90

0,3

20
(a)

5

5

 

 

 

0

0

2

 

14

11.

Ebtippan (Agrostis canina)

75

 

90

0,3

20

1

1

 

 

 

0

0

1

 

14

12.

Egynyári perje (Poa annua)

75

 

85

0,3

20
(b)

1

1

 

 

 

0

0

1

 

14

13.

Francia perje (Arrhenathrum elatius)

75

 

90

0,3

20
(a)

5

5

 

 

 

0

0

2

 

14

14.

Fonalas csenkesz (Festuca filiformis)

75

 

85

0,3

20
(a)

5

5

 

 

 

0

0

2

 

14

15.

Hibridperje (Lolium x hybridum Hausskn)

75

 

96

0,3

20
(a)

5

5

 

 

 

0

0

2

 

14

16.

Juhcsenkesz (Festuca ovina)

75

 

85

0,3

20
(a)

5

5

 

 

 

0

0

2

 

14

17.

Kanáriköles (Phalaris aquatica)

75

 

96

0,3

20

5

5

 

 

 

0

0

2

 

14

18.

Keménylevelű csenkesz (Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina)

75

 

85

0,3

20
(a)

5

5

 

 

 

0

0

2

 

14

19.

Kis komócsin (Phleum nodosum)

80

 

96

0,3

20

1

1

 

 

 

0

0

2

 

14

20.

Ligeti perje (Poa nemoralis)

75

 

85

0,3

20
(b)

1

1

 

 

 

0

0

1

 

14

21.

Mocsári perje (Poa palustris)

75

 

85

0,3

20
(b)

1

1

 

 

 

0

0

1

 

14

22.

Nádképű csenkesz (Festuca arundinacea)

80

 

95

0,3

20
(a)

5

5

 

 

 

0

0

2

 

14

23.

Olaszperje, hollandiperje (Lolium multiflorum)

75

 

96

0,3

20
(a)

5

5

 

 

 

0

0

2

 

14

24.

Óriás tippan (Agrostis gigantea)

80

 

90

0,3

20

1

1

 

 

 

0

0

1

 

14

25.

Réti csenkesz (Festuca pratensis)

80

 

95

0,3

20
(a)

5

5

 

 

 

0

0

2

 

14

26.

Réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis)

70

 

75

0,3

20
(a)

5

5

 

 

 

0

0

2

 

14

27.

Réti komócsin (Phleum pratense)

80

 

96

0,3

20

1

1

 

 

 

0

0

2

 

14

28.

Réti perje (Poa pratensis)

75

 

85

0,3

20
(b)

1

1

 

 

 

0

0

1

 

14

29.

Sovány perje (Poa trivialis)

75

 

85

0,3

20
(b)

1

1

 

 

 

0

0

1

 

14

30.

Sudár rozsnok (Bromus catharticus)

75

 

97

0,4

20

5

5

 

 

 

0

0

5

 

14

31.

Tarackos tippan (Agrostis stolonifera)

75

 

90

0,3

20

1

1

 

 

 

0

0

1

 

14

32.

Vörös csenkesz (Festuca rubra)

75

 

90

0,3

20
(a)

5

5

 

 

 

0

0

2

 

14

33.

Pillangósok

34.

Alexandriai here (Trifolium alexandrinum)

80

20

97

0,3

20

 

 

0 (e)

 

 

0

0

3

 

13

35.

Baltacim (Onobrychis viciifolia) – hüvelyes
-hüvelytelen

75

20

95

0,3

20

 

 

0 (d)

 

 

0

0

2

 


14
13

36.

Bíborhere (Trifolium incarnatum)

75

20

97

0,3

20

 

 

0 (e)

 

 

0

0

3

 

13

37.

Borsó (Pisum sativum, Pisum arvense)

80

 

98

0,3

20

 

 

0 (d)

 

 

0

0

2

 

14

38.

Eperhere
(Trifolium fragiferum)

70

 

98

0,3

20

 

 

 

 

 

0

0

5

 

 

39.

Fehérhere (Trifolium repens)

80

40

97

0,3

20

 

 

0 (e)

 

 

0

0

5

 

13

40.

Fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albus)

80

20

98

0,3

20

 

 

0 (d)

 

 

0

0

2

 

14

(f)

41.

Görögszéna (Trigonella foenum-graecum)

80

 

95

0,3

20

 

 

0 (d)

 

 

0

0

2

 

13

42.

Keleti kecskeruta (Galega orientalis)

60

40

97

0,3

20

 

 

0 (e)

 

 

 

 

5

 

14

43.

Keskenylevelű csillagfürt (Lupinus angustifolius)

75

20

98

0,3

20

 

 

0 (d)

 

 

0

0

2

 

14

(f)

44.

Komlós lucerna (Medicago lupulina)

80

20

97

0,3

20

 

 

0 (e)

 

 

0

0

5

 

13

45.

Lóbab (Vicia faba)

80

5

98

0,3

20

 

 

0 (d)

 

 

0

0

2

 

14

46.

Lucerna (Medicago sativa)

80

40

97

0,3

20

 

 

0 (e)

 

 

0

0

3

 

13

47.

Pannon bükköny (Vicia pannonica)

85

20

98

0,3

20

 

 

0 (d)

 

 

0

0

2

 

15

48.

Perzsahere (Trifolium resupinatum)

80

20

97

0,3

20

 

 

0 (e)

 

 

0

0

3

 

13

49.

Sárga szeradella
(Ornithopus compressus)

75

 

90

0,3

20

 

 

 

 

 

0

0

5

 

 

50.

Sárgavirágú csillagfürt (Lupinus luteus)

80

20

98

0,3

20

 

 

0 (d)

 

 

0

0

2

 

14

(f)

51.

Svédhere (Korcshere) (Trifolium hybridum)

80

20

97

0,3

20

 

 

0 (e)

 

 

0

0

3

 

13

52.

Szeradella
(Ornithopus sativus)

74

 

90

0,3

20

 

 

 

 

 

0

0

5

 

0

53.

Szarvaskerep (Lotus corniculatus)

75

40

95

0,3

20

 

 

0 (e)

 

 

0

0

3

 

13

54.

Szegletes lednek (csicserilednek)
(Lathyrus cicera)

80

 

95

0,3

20

 

 

5 (d)

 

 

0

0

 

 

 

55.

Szöszös bükköny (Vicia villosa)

85

20

98

0,3

20

 

 

0 (d)

 

 

0

0

2

 

15

56.

Tarkavirágú lucerna (Medicago varia)

80

40

97

0,3

20

 

 

0 (e)

 

 

0

0

3

 

13

57.

Tavaszi bükköny (Vicia sativa)

85

20

98

0,3

20

 

 

0 (d)

 

 

0

0

2

 

15

58.

Terpedt here
(Trifolium squarrosum)

75

20

97

0,3

20

 

 

 

 

 

0

0

5

 

 

59.

Vöröshere (Trifolium pratense)

80

20

97

0,3

20

 

 

0 (e)

 

 

0

0

5

 

13

60.

Egyéb fajok

61.

Karórépa (Brassica napus var. napobrassica)

80

 

98

0,3

20

 

 

 

 

 

0

0

2

 

11

62.

Lándzsás útifű
(Plantago lanceolata)

75

 

85

0,3

20

 

 

 

 

 

0

0

3

 

 

63.

Mézontófű (Phacelia tanacetifolia)

80

 

96

0,3

20

 

 

 

 

 

0

0

 

 

12

64.

Takarmánykáposzta (Brassica oleracea con. aceph. var. med. var. viridis)

75

 

98

0,3

20

 

 

 

 

 

0

0

3

 

11

65.

Takarmányretek (olajretek) (Raphanus sativus var. oleiformis)

80

 

97

0,3

20

 

 

 

 

 

0

0

2

 

10

1.1.2.2. Egyéb szabványok vagy feltételek:
a)    Az összesen legfeljebb 80 darab Poa spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek.
b)    A 3. oszlopban megállapított feltétel nem vonatkozik a Poa spp. vetőmagjaira. A nem a megvizsgálandó fajhoz tartozó Poa spp. vetőmagjának maximális aránya egy 500 magot tartalmazó mintában összesen nem haladhatja meg az 1 darabot.
c)    Az összesen legfeljebb 20 darab Poa spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek.
d)    A Melilotus spp. vetőmagjai számának megállapítása csak abban az esetben szükséges, ha kétség merül fel azt illetően, hogy teljesülnek-e a 7. oszlopban megállapított feltételek.
e)    Az előírt tömegű mintában található egy darab Melilotus spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha a második minta, amelynek tömege az előírt tömeg kétszerese, mentes a Melilotus spp. vetőmagjától.
f)    A Lupinuis spp.-hez tartozó fajtákban a keserű magok százalékban kifejezett számaránya nem haladhatja meg a 1%-ot.
1.1.2.3. További feltételek:
1.1.2.3.1. A herefélék vetőmagjának aranka tartalmát a teljes alapmintából külön is meg kell vizsgálni.
1.1.2.3.2. A borsó és a bükkönyök magvait élő zsizsikre is meg kell vizsgálni. A vizsgálatot a teljes laboratóriumi mintából kell elvégezni. Élő zsizsiket a fémzárolt tétel nem tartalmazhat.
1.1.2.3.3. A Vicia sativa, Vicia villosa és Vicia pannonica vetőmagjának csírázóképességi vizsgálata során megállapított keményhéjú és duzzadt magvakat db/100 db-ban kell megadni.
1.1.2.3.4. Csillagfürt fajok esetében a címkén és a vetőmagminősítő bizonyítványon is jelölni kell, hogy a fajta édes vagy keserű.
1.1.2.3.5. A Keleti kecskeruta (Galega orientalis) tekintetében valamennyi olyan friss és egészséges vetőmagot, amely az előkezelést követően nem csírázik ki, kicsírázott magnak kell tekinteni. A feltüntetett maximális mennyiségig a kemény magokat csírázásra képes magoknak kell tekinteni.
1.1.2.3.6. A Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba és a Poa pratensis fajták vetőmagjának meg kell felelniük az alábbi feltételnek: minimális fajtatisztaság: 99,7%.
1.2. I. és II. szaporítási fok
1.2.1. A vetőmagnak megfelelő fajtaazonossággal és fajtatisztasággal kell rendelkeznie.
1.2.1.1. Poa pratensis fajták, a Brassica napus var. napobrassica és Brassica oleracea convar. acephala esetében a fajtatisztaság 98%.
1.2.1.2. Pisum sativum, Vicia faba, Trifolium subterraneum, Medicago spp. – kivéve M. lupulina, M. sativa, M. varia – esetében a fajtatisztaság:
1.2.1.2.1. elit vetőmag előállításra szánt: 99,5%,
1.2.1.2.2. továbbszaporítási célú, minősített vetőmag előállításra szánt: 98%,
1.2.1.2.3. minősített vetőmag előállításra szánt: 95%,
1.2.1.2.3.1. minősített vetőmag, 1. generáció: 99%,
1.2.1.2.3.2. minősített vetőmag, 2. generáció: 98%.
1.2.1.3. A minimális fajtatisztaságot elsősorban a szántóföldi vizsgálatokkal összhangban kell megvizsgálni.
1.2.2. A vetőmagnak a 1.2.2.1. pontban foglalt táblázatban, valamint az 1.2.2.2–1.2.2.6. pont szerinti egyéb feltételeknek és szabványoknak kell megfelelniük a csírázóképesség, az analitikai tisztaság és a más növényfajokból – beleértve a keserű magok jelenlétét a Lupinus spp. édes fajtáiban – származó magtartalom tekintetében:
1.2.2.1. Táblázat:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

1.

 

Csírázó- képesség legalább
(%)

Kemény mag legfeljebb
(%)

Tisztaság legalább
(%)

Idegen mag összesen legfeljebb
(%)

Idegen mag legfeljebb

2.

Ebből egy faj (tömeg %)

Elytrigia repens (tömeg %)

Alope- curus myosu- roides (tömeg %)

Meli lotus spp.
(tömeg %)

Rapha nus rapha nistrum (tömeg %)

Sinapis arvensis (tömeg %)

Vadzab fajok
(db/minta)

Cuscuta spp.
(db/minta)

Rumex spp kivéve Rumex.acetosella és Rumex maritimus
(db/minta)

Más színű és keserű csillagfürt

Nedves- ség- tartalom legfeljebb (%)

3.

Fűfélék

 

4.

Alaszkai rozsnok (Bromus sitchensis)

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

14

5.

Angolperje (Lolium perenne)

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

14

6.

Aranyzab (Trisetum flavescens)

70 (a)

 

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 

14

7.

Cérnatippan (Agrostis capillaris)

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

14

8.

Csenkesz-perje fajhibrid
(x Festulolium)

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

14

9.

Csillagpázsit (Cynodon dactylon)

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2

 

14

10.

Csomós ebír (Dactylis glomerata)

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

14

11.

Ebtippan (Agrostis canina)

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

14

12.

Egynyári perje (Poa annua)

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (a)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

14

13.

Francia perje (Arrhenatherum elatius)

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

14

14.

Fonalas csenkesz (Festuca filiformis)

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

14

15.

Hibridperje (Lolium x hybridum Hausskn)

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

14

16.

Juhcsenkesz (Festuca ovina)

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

14

17.

Kanáriköles (Phalaris aquatica)

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5

 

14

18.

Keménylevelű csenkesz (Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina)

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

14

19.

Kis komócsin (Phleum nodosum)

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

14

20.

Ligeti perje (Poa nemoralis)

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

14

21.

Mocsári perje (Poa palustris)

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

14

22.

Nádképű csenkesz (Festuca arundinacea)

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

14

23.

Olaszperje, hollandiperje (Lolium multiflorum)

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

14

24.

Oriás tippan (Agrostis gigantea)

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

14

25.

Réti csenkesz (Festuca pratensis)

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

14

26.

Réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis)

70 (a)

 

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

14

27.

Réti komócsin (Phleum pratense)

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

14

28.

Réti perje (Poa pratensis)

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

14

29.

Sovány perje (Poa trivialis)

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

14

30.

Sudár rozsnok (Bromus catharticus)

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

14

31.

Tarackos tippan (Agrostis stolonifera)

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

14

32.

Vörös csenkesz (Festuca rubra)

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

14

33.

Pillangósok

 

34.

Alexandriai here (Trifolium alexandrinum)

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

13

35.

Baltacim (Onobrychis viciifolia) – hüvelyes
-hüvelytelen

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 


14
13

36.

Bíborhere (Trifolium incarnatum)

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

13

37.

Borsó (Pisum sativum, Pisum arvense)

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

14

38.

Eperhere
(Trifolium fragiferum)

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

 

39.

Fehérhere (Trifolium repens)

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

13

40.

Fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albus)

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

14

41.

Görögszéna (Trigonella foenum-graecum)

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

13

42.

Keleti kecskeruta (Galega orientalis)

60 (a) (b)

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10 (n) (m)

 

14

43.

Keskenylevelű csillagfürt (Lupinus angustifolius)

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

14

44.

Komlós lucerna (Medicago lupulina)

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

13

45.

Lóbab (Vicia faba)

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

14

46.

Lucerna (Medicago sativa)

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

13

47.

Pannon bükköny (Vicia pannonica)

85 (a) (b)

20

98

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

15

48.

Perzsahere (Trifolium resupinatum)

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

13

49.

Sárga szeradella
(Ornithopus compressus)

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

 

50.

Sárgavirágú csillagfürt (Lupinus luteus)

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

14

51.

Svédhere (Korcshere) (Trifolium hybridum)

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

13

52.

Szeradella
(Ornithopus sativus)

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

 

53.

Szarvaskerep (Lotus corniculatus)

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

13

54.

Szegletes lednek (csicserilednek)
(Lathyrus cicera)

80

 

95

1

0,5

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

20

 

 

55.

Szöszös bükköny (Vicia villosa)

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

15

56.

Tarkavirágú lucerna (Medicago varia)

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

13

57.

Tavaszi bükköny (Vicia sativa)

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

15

58.

Terpedt here
(Trifolium squarrosum)

75 (b)

20

97

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

 

59.

Vöröshere (Trifolium pratense)

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

13

60.

Egyéb fajok

 

61.

Karórépa (Brassica napus var. napobrassica)

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5

 

11

62.

Lándzsás útifű
(Plantago lanceolata)

75

 

85

1,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

 

63.

Mézontófű (Phacelia tanacetifolia)

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 (j) (k)

 

 

12

64.

Takarmánykáposzta (Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa var. viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10

 

11

65.

Takarmányretek (olajretek) (Raphanus sativus var. oleiformis)

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j)

5

 

10

1.2.2.2. Egyéb feltételek:
a)    Valamennyi olyan friss és egészséges vetőmagot, amely az előkezelést követően nem csírázik ki, kicsírázott magnak kell tekinteni.
b)    A feltüntetett maximális mennyiségig a kemény magokat csírázásra képes magoknak kell tekinteni.
c)    Az egyéb Poa fajokról származó vetőmagok összesen legfeljebb 0,8 tömeg %-os aránya nem minősül szennyezettségnek.
d)    A Trifolium pratense vetőmagjának legfeljebb 1 tömeg %-os aránya nem minősül szennyezettségnek.
e)    A Lupinus albus, a Lupinus angustifolius, a Lupinus luteus, a Pisum sativum, a Vicia faba, a Vicia spp. vetőmagjának valamely más megfelelő faj vetőmagjában található összesen legfeljebb 0,5 tömeg %-os aránya nem minősül szennyezettségnek.
f)    Az egyetlen faj vetőmagjára előírt maximális tömegszázalék nem alkalmazható a Poa spp. vetőmagjára.
g)    Az előírt tömegű mintában található összesen legfeljebb két darab Avena fatua és Avena sterilis vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha az ugyanolyan tömegű második minta mentes e fajok vetőmagjától.
h)    Az előírt tömegű mintában található egy darab Avena fatua és Avena sterilis vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha a második minta, amelynek tömege az előírt tömeg kétszerese, mentes e fajok vetőmagjától.
i)    Az Avena fatua és az Avena sterilis vetőmagjai számának megállapítása csak abban az esetben szükséges, ha kétség merül fel azt illetően, hogy teljesülnek-e az „L” oszlopban megállapított feltételek.
j)    Cuscuta spp. vetőmagjai számának megállapítása csak abban az esetben szükséges, ha kétség merül fel azt illetően, hogy teljesülnek-e az „M” oszlopban megállapított feltételek.
k)    Az előírt tömegű mintában található egy darab Cuscuta spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha az ugyanolyan tömegű második minta mentes a Cuscuta spp. vetőmagjától.
l)    A Cuscuta spp. vetőmagjai számának megállapításához használt minta tömege kétszerese a 3. számú melléklet C. rész I. pontja szerinti táblázat „G” oszlopában a megfelelő fajra vonatkozóan meghatározott tömegnek.
m)    Az előírt tömegű mintában található egy darab Cuscuta spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha a második minta, amelynek tömege az előírt tömeg kétszerese, mentes a Cuscuta spp. vetőmagjától.
n)    A Rumex acetosella és Rumex maritimus kivételével a Rumex spp. magjainak darabszám szerinti meghatározását csak abban az esetben kell elvégezni, ha kétség merül fel azt illetően, hogy a tétel eleget tesz-e az „N” oszlopban meghatározott feltételeknek.
o)    Az eltérő színű Lupinus spp. vetőmagjának százalékban kifejezett számaránya nem haladhatja meg a következő értéket:
–    a keserű csillagfürtben: 2%
–    a keserű csillagfürttől eltérő Lupin spp.-ben: 1%
p)    A Lupinuis spp.-hez tartozó fajtákban a keserű magok százalékban kifejezett számaránya nem haladhatja meg a 2,5%-ot.
1.2.2.3. A borsó és a bükkönyök magvait élő zsizsikre is meg kell vizsgálni. A vizsgálatot a teljes laboratóriumi mintából kell elvégezni. Élő zsizsiket a fémzárolt tétel nem tartalmazhat.
1.2.2.4. A Vicia sativa, Vicia villosa és Vicia pannonica vetőmagjának csírázóképességi vizsgálata során megállapított keményhéjú és duzzadt magvakat db/100 db-ban kell megadni.
1.2.2.5. Csillagfürt fajok esetében a címkén és a vetőmagminősítő bizonyítványon is jelölni kell, hogy a fajta édes vagy keserű.
1.2.2.6. A Keleti kecskeruta (Galega orientalis) tekintetében valamennyi olyan friss és egészséges vetőmagot, amely az előkezelést követően nem csírázik ki, kicsírázott magnak kell tekinteni. A feltüntetett maximális mennyiségig a kemény magokat csírázásra képes magoknak kell tekinteni.
1.2.3. A vetőmag hasznosítását csökkentő károsító szervezetek szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie.
1.3. Kereskedelmi vetőmag
1.3.1. A kereskedelmi vetőmagra e melléklet 1.2.2.1. pontjában foglalt táblázat és az 1.2.3. pontjában foglaltak az irányadóak az alábbi eltérésekkel:
1.3.1.1. Az e melléklet 1.2.2.1. pontjában foglalt táblázat „E” és „F” oszlopában megállapított tömegszázalék 1%-kal nő.
1.3.1.2. A Poa annua-ban az egyéb Poa fajok vetőmagjának összesen legfeljebb 10 tömeg %-os aránya nem minősül szennyezettségnek.
1.3.1.3. A Poa annua kivételével más Poa spp.-ben az egyéb Poa fajok összesen legfeljebb 3 tömeg %-os aránya nem minősül szennyezettségnek.
1.3.1.4. A Lotus corniculatus-ra nem alkalmazható az e melléklet 1.2.2.2. pontjában megállapított d) feltétel.
1.3.1.5. A Lupinus spp.-ben:
a)    a minimális analitikai tisztaság 97 tömeg %;
b)    az eltérő színű Lupinus spp. vetőmagjának százalékban kifejezett számaránya nem haladhatja meg a következő értéket:
–    a keserű csillagfürtben 4%
–    a keserű csillagfürttől különböző Luppin spp.-ben 2%
1.3.1.6. A Vicia spp.-ben a Vicia pannonica, a Vicia villosa, illetve a rokon termesztett fajok vetőmagjának összesen legfeljebb 6 tömeg %-os aránya valamely más Vicia fajon belül nem minősül szennyezettségnek.
1.3.1.7. A Vicia pannonica, a Vicia sativa és a Vicia villosa esetében a minimális analitikai tisztaság 97,0 tömeg %.
1.3.1.8. A Lathyrus cicera tekintetében a minimális analitikai tisztaság 90 tömeg %. A rokon és termesztett fajok vetőmagjának összesen legfeljebb 5 tömeg %-os aránya nem minősül szennyezettségnek.
1.3.2. További feltételek:
1.3.2.1. A borsó és a bükkönyök magvait élő zsizsikre is meg kell vizsgálni. A vizsgálatot a teljes laboratóriumi mintából kell elvégezni. Élő zsizsiket a fémzárolt tétel nem tartalmazhat.
1.3.2.2. A Vicia sativa, Vicia villosa és Vicia pannonica vetőmagjának csírázóképességi vizsgálata során megállapított keményhéjú és duzzadt magvakat db/100 db-ban kell megadni.
1.3.2.3. Csillagfürt fajok esetében a címkén és a vetőmagminősítő bizonyítványon is jelölni kell, hogy a fajta édes vagy keserű.
1.3.2.4. A Keleti kecskeruta (Galega orientalis) tekintetében valamennyi olyan friss és egészséges vetőmagot, amely az előkezelést követően nem csírázik ki, kicsírázott magnak kell tekinteni. A feltüntetett maximális mennyiségig a kemény magokat csírázásra képes magoknak kell tekinteni.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére