• Tartalom
Oldalmenü

6/2017. (III. 2.) MNB rendelet

az „Arany János” arany emlékérme kibocsátásáról

2017.03.03.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából – „Arany János” megnevezéssel 5000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2017. március 3.

2. § (1) Az emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 0,5 gramm, átmérője 11 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben az aranymetszésű Fibonacci spirál ábrázolása látható, körülötte enyhe hullámvonalban Arany János néhány művének – „PÁZMÁN LOVAG”, „HÍD-AVATÁS”, „BOLOND ISTÓK”, „TETEMRE HÍVÁS”, „VÖRÖS RÉBÉK”, „A BAJUSZ”, „A FÜLEMILE”, „CSALÁDI KÖR”, „TENGERI-HÁNTÁS”, „TOLDI-TRILÓGIA”, „A NAGYIDAI CIGÁNYOK”, „A WALESI BÁRDOK”, „SZONDI KÉT APRÓDJA”, „MÁTYÁS ANYJA”, „ÁGNES ASSZONY” – címével. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban Arany János: Toldi című művéből vett idézet – „ „REPÜL A NEHÉZ KŐ: KI TUDJA, HOL ÁLL MEG?” ” – olvasható. Az alsó körirat fölötti ívben az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot jobb oldalon, két egymás alatti sorban a „BP.” verdejel, és a „2017” verési évszám választja el egymástól. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a bal oldali mezőben Arany János félalakos – Barabás Miklós: Arany János portréja című festménye alapján készült – ábrázolása látható. Az ábrázolástól balra, két egymás alatti sorban az „1817” és az „1882” felirat olvasható, jobbra, lent Király Vilmos tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme jobb szélén, félköriratban az „ARANY JÁNOS” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof-like – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2017. március 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2017. (III. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 6/2017. (III. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: