• Tartalom

6/2017. (V. 5.) NGM rendelet

6/2017. (V. 5.) NGM rendelet

egyes műszaki biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2017.05.25.

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–c) pontjában,

a 1. alcím és az 1. melléklet tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 13. § a)–c) pontja tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 1. pontjában,

a 13. § d) és e) pontja tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 4. pontjában,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet módosítása

1–8. §1

2. Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 28/2007. (III. 7.) GKM rendelet módosítása

9. §2

3. A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosítása

10. §3

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 10. § és a 2. melléklet 2017. május 24-én lép hatályba.

(3) A 13. § e) pontja 2018. április 21-én lép hatályba.

12. § (1) Ez a rendelet

a) a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. Melléklete C. függelékének a formamid tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. november 23-i 2015/2115 európai bizottsági irányelvnek,

b) a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. Melléklete C. függelékének a benzizotiazolinon tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. november 23-i 2015/2116/EU bizottsági irányelvnek,

c) a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. Melléklete C. függelékének a külön-külön, illetve 3:1 arányban alkalmazott klórmetil-izotiazolinon és a metil-izotiazolinon tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. november 23-i 2015/2117/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról szóló, 2016. március 29-ei 2016/575/EU bizottsági határozat,

b) a Bizottság 1059/2010/EU, az 1060/2010/EU, az 1061/2010/EU, az 1062/2010/EU, a 626/2011/EU, a 392/2012/EU, a 874/2012/EU, a 665/2013/EU, a 811/2013/EU és a 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének az energiával kapcsolatos termékek internetes címkézése tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. március 5-i 518/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

c) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási sütők és páraelszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. október 1-jei 65/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

d) a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/426 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

13. § Hatályát veszti

a)–d)4

e)5

1. melléklet a 6/2017. (V. 5.) NGM rendelethez6

2. melléklet a 6/2017. (V. 5.) NGM rendelethez7

1

Az 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13. § a)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. § e) pontja a 11. § (3) bekezdése alapján 2018. április 21-én lép hatályba.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére