• Tartalom

2017. évi LXIII. törvény

2017. évi LXIII. törvény

az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról1

2018.01.03.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. § (1)–(2)4

(3)5

4. §6

5. §7

6. §8

7. § (1)9

(2)–(4)10

(5)11

(6)12

8. §13

9. §14

10. §15

11. §16

12. §17

13. §18

14. §19

15. §20

16. §21

17. §22

18. § (1)–(2)23

(3)24

19. §25

20. §26

2. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

21. §27

22. §28

23. §29

24. §30

25. §31

3. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

26. §32

4. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

27. §33

28. §34

29. §35

30. §36

31. §37

32. §38

33. §39

34. §40

35. §41

36. §42

37. §43

38. §44

39. §45

40. §46

41. §47

42. §48

43. §49

44. §50

5. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

45. §51

46. §52

47. §53

48. §54

49. §55

50. §56

6. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló

2013. évi LXVII. törvény módosítása

51. §57

52. §58

7. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása

53. §59

54. §60

55. §61

56. §62

57. § (1)63

(2)64

(3)65

58. §66

59. § (1)67

(2)68

60. §69

61. §70

62. §71

63. §72

64. §73

65. §74

66. §75

8. A hatályba nem lépésről szóló rendelkezések

67. § Nem lép hatályba az egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXV. törvény 8. § (2) bekezdése.

68. § Nem lép hatályba a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 2017. évi XV. törvény 2. §-a.

9. Záró rendelkezések

69. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 3. § (3) bekezdése, a 6. §, a 7. § (1) és (5) bekezdése, a 17. §, valamint a 21–25. § 2017. szeptember 19. napján lép hatályba.

(4) A 36. §, az 57. § (2) bekezdése, az 59. § (2) bekezdése és a 60. § 2018. január 2-án lép hatályba.

70. § (1) Ez a törvény a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 12. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a törvény

a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 9. cikkének,

b) az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, 6. cikkének,

c) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikkének,

d) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikk (4) bekezdésének, 26. cikkének és 29. cikk (3) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. június 8. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 48. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 8–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 8–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 8–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 8–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 8–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 8–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 8–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 8–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 8–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 18. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 18. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 19–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 19–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 21–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 21–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 21–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 21–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 21–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 27–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 27–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 27–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 27–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 27–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 27–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 27–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 37–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 37–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 37–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 37–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 37–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 37–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 37–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 37–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 45–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 45–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 45–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 45–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 45–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 45–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 51–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 51–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 53–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 53–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 53–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 53–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 57. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 57. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 57. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 59. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 59. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 61–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 61–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 61–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 61–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 61–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 61–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére