• Tartalom

63/2017. (XII. 22.) FM rendelet

63/2017. (XII. 22.) FM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról1

2018.01.22.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet [a továbbiakban: 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

a) 15.1.2.1. alpontjában a „szabad rendelkezésű erdő átminősítése nem szabad rendelkezésű erdővé” szövegrész helyébe az „erdő, vagy erdőként nyilvántartott egyéb terület kérelemre történő kivezetése az Adattárból” szöveg,

b) 15.1.2.1. alpontjában a „fásítás és szabad rendelkezésű erdő telepítésének engedélyezése” szövegrész helyébe az „az Evt. 83/A. §-a szerinti létesítmény által elfoglalt területre igénybevétel engedélyezése” szöveg,

c) 15.1.2.2. alpontjában az „erdőgazdálkodó és a használatában álló erdő erdőgazdálkodói nyilvántartásba történő bejegyzése, törlése.” szövegrész helyébe a „tulajdonos vagy az érintett tulajdonostársak kérelmére erdőgazdálkodó haszonvételi jogosultságának átmeneti időszakra történő korlátozása.” szöveg,

d) 15.1.2.3. alpontjában az „erdő rendeltetéseinek megváltoztatása” szövegrész helyébe az „erdőgazdálkodó kérelmére erdőfelújítás befejezetté nyilvánítása” szöveg,

e) 15.1.2.3. alpontjában az „erdő üzemmódjának megváltoztatása” szövegrész helyébe a „szennyvíziszap termőhelyre kihordásának engedélyezése” szöveg,

f) 15.1.1., 15.1.2.4. és 15.2.1. alpontjában a „15. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „15. § (5) bekezdése” szöveg,

g) 15.2.2.1. alpontjában az „Evt. 11. § (1) bekezdés e) pontja” szövegrész helyébe az „Evt. 6. § (2) bekezdés ba) pontja” szöveg,

h) 15.2.2.1. alpontjában az „Evt. 77. § d) pontja” szövegrészek helyébe az „Evt. 77. § (1) bekezdés d) pontja” szöveg,

i) 15.3.2.1. alpontjában az „Evt. 77. § a)–c) pontja” szövegrészek helyébe az „Evt. 77. § (1) bekezdés a)–c) pontja” szöveg,

j) 15.3.2.1. alpontjában az „Evt. 77. § a)–c) pont” szövegrész helyébe az „Evt. 77. § (1) bekezdés a)–c) pontja” szöveg,

k) 15.7.1. alpontjában az „az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet” szövegrész helyébe az „az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet” szöveg,

l) 15.9. pontjában a „Hatósági bizonyítvány kiállítása” szövegrész helyébe a „Hatósági bizonyítvány kiállítása, erdőrészletekre vonatkozó adatszolgáltatás esetén erdőrészletenként, erdőgazdálkodóra vonatkozóan gazdálkodónként, egyéb esetekben földrészletenként” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 63/2017. (XII. 22.) FM rendelethez

A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 15.2.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.2.2.2.

Erdőrészletenként

2000

 

– vágásos üzemmódú erdő termőhelyi viszonyoknak megfelelő záródásnál alacsonyabb, de legalább ötven százalékos záródással való kialakítását és fenntartásának engedélyezése;

 

 

– természetességi állapotra vonatkozó alapelvárás módosításnak engedélyezése;

 

 

– erdőrészletek, vagy egyéb részletek megosztása az Adattárban.”

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére