• Tartalom
Oldalmenü

64/2017. (XII. 22.) FM rendelet

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról1

2017.12.27.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet] 18. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A 4. számú melléklet függeléke 1. és 6. pontjának a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról szóló 64/2017. (XII. 22.) FM rendelettel módosított rendelkezése tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

4. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 64/2017. (XII. 22.) FM rendelethez

„1. A műtrágyák csomagolásán, címkéjén, illetve kísérőokmányán a tápelemeket vegyjellel és betűvel is, a 6. pont szerinti táblázat szerint elemi vagy oxidos formában kell feltüntetni, amely táblázat tartalmazza az elemi és oxidos forma közötti átváltás szorzószámait. A tápelemek sorrendje egyben a felsorolás kötelező sorrendjét is jelenti.”
„6. A tápelemek megjelölése, valamint az elemi és oxidos forma közötti átváltás szorzószámai:

 

A

B

C

D

1.

 

Tápelem neve

Vegyjel

Átszámítás

2.

Makroelemek

2.1. Nitrogén

N


P = P2O5 × 0,436

K = K2O × 0,830

2.2. Foszfor vagy

Foszfor-pentoxid

P
P2O5

2.3. Kálium vagy

Kálium-oxid

K
K2O

3.

Mezoelemek

3.1. Kalcium vagy
Kalcium-oxid

Ca
CaO

Ca = CaO × 0,715

3.2. Magnézium vagy
Magnézium-oxid

Mg
MgO

Mg = MgO × 0,6

3.3. Nátrium vagy
Nátrium-oxid

Na
Na2O

Na = Na2O × 0,742

3.4. Kén vagy

Kén-trioxid

S
SO3

S = SO3 × 0,400

3.5. Klór

Cl

 

4.

Mikroelemek

Bór
Kobalt
Réz
Vas
Mangán
Molibdén
Cink

B
Co
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 28. napjával.