• Tartalom
Oldalmenü

69/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.04.03.

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 17. alcíme a következő 50/E. §-sal egészül ki:

50/E. § A fogyatékos személyek és családjaik által igénybe vehető szociális szolgáltatások országos, rendszerszintű fogyatékosság-specifikus fejlesztésével, e szolgáltatások hálózatának kialakításával, illetve a szociális intézményi férőhelykiváltási szakmai koordinációs műhely kialakításával és működtetésével kapcsolatos fejlesztési feladatokat a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 69/2017. (III. 31.) Korm. rendelethez

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2017. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén

A

B

1.

Év

Szorzószám

2.

1950.

267,883

3.

1951.

250,863

4.

1952.

197,418

5.

1953.

185,900

6.

1954.

169,743

7.

1955.

161,444

8.

1956.

149,240

9.

1957.

128,176

10.

1958.

125,345

11.

1959.

120,202

12.

1960.

117,404

13.

1961.

115,832

14.

1962.

113,021

15.

1963.

108,757

16.

1964.

105,290

17.

1965.

104,925

18.

1966.

99,959

19.

1967.

96,867

20.

1968.

94,843

21.

1969.

90,903

22.

1970.

85,310

23.

1971.

81,558

24.

1972.

77,380

25.

1973.

72,115

26.

1974.

66,959

27.

1975.

62,814

28.

1976.

59,937

29.

1977.

55,755

30.

1978.

51,625

31.

1979.

49,073

32.

1980.

46,427

33.

1981.

43,593

34.

1982.

40,933

35.

1983.

39,170

36.

1984.

34,942

37.

1985.

31,969

38.

1986.

29,656

39.

1987.

27,307

40.

1988.

24,870

41.

1989.

21,275

42.

1990.

17,496

43.

1991.

13,941

44.

1992.

11,493

45.

1993.

9,764

46.

1994.

7,670

47.

1995.

6,812

48.

1996.

5,802

49.

1997.

4,676

50.

1998.

3,949

51.

1999.

3,504

52.

2000.

3,145

53.

2001.

2,707

54.

2002.

2,263

55.

2003.

1,980

56.

2004.

1,873

57.

2005.

1,702

58.

2006.

1,581

59.

2007.

1,535

60.

2008.

1,435

61.

2009.

1,409

62.

2010.

1,320

63.

2011.

1,240

64.

2012.

1,215

65.

2013.

1,158

66.

2014.

1,124

67.

2015.

1,078

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 4. napjával.