• Tartalom

7/2017. (I. 21.) Korm. rendelet

7/2017. (I. 21.) Korm. rendelet

nemzeti gyásznap elrendeléséről

2017.01.21.

A Kormány
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a 2017. január 21-én történt olaszországi buszbalesetben elhunyt áldozatok emlékére 2017. január 23-át nemzeti gyásznappá nyilvánítja.

2. § A nemzeti gyásznapon

a) Magyarország lobogóját ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással az Országház előtt fel kell vonni, majd félárbocra kell ereszteni,

b) a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott középületekre zászlóhasználat esetén gyászlobogót kell kifüggeszteni, lobogóhasználat esetén Magyarország lobogóját és az európai lobogót félárbocra kell ereszteni,

c) az iskolákban [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b)–f) pontja] tanóra vagy külön diákrendezvény keretében méltó módon megemlékezést kell tartani.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére