• Tartalom

2017. évi LXXV. törvény

2017. évi LXXV. törvény

energetikai tárgyú törvények módosításáról1

2018.10.02.

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1–8. §2

2. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

9–15. §3

16. §4

a)5

b)6

c)–e)7

17. §8

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

18–25. §9

26. § A Vet.

a)–h)10

i)11

lép.

27. §12

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

28. §13

29. §14

30–32. §15

33. §16

a)–f)17

g)18

h)–k)19

34. §20

5. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

35. §21

a)22

b)23

6. A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló
2016. évi CXXVII. törvény módosítása

36. § Nem lép hatályba a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXVII. törvény

c) 55. § (3) bekezdése, valamint

7. Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésekben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 35. § a) pontja 2017. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 29. § 2017. október 1-jén lép hatályba.

(4) A 16. § b) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 17. § 2018. február 5-én lép hatályba.

(6) A 33. § g) pontja 2018. október 1-jén lép hatályba.

(7) A 26. § i) pont az Európai Bizottság – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti – jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.

(8) A 26. § i) pont hatálybalépésének naptári napját az energiapolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(9) E törvény

a) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i, 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 1. cikk 5-6. pontjainak,

b) 12. §-a az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i, 2013/59/EURATOM tanácsi irányelv 107. cikkének,

való megfelelést szolgálja.

(10) E törvény a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 16-i 2017/459 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. június 16.

2

Az 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 16. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 16. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 16. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 16. § c)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 18–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 26. § a)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 26. § i) pontja a 37. § (7) bekezdése alapján az Európai Bizottság – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti – jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.

12

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 30–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 33. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 33. § a)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 33. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 33. § h)–k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 35. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 35. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 35. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére