• Tartalom
Oldalmenü

8/2017. (III. 2.) MNB rendelet

az „Arany János” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2017.03.03.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából – „Arany János” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2017. március 3.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Stróbl Alajos Arany János emlékművének talapzatán található Toldi Miklós-szobor ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, köriratban, balra fent a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, jobb oldalon Arany János: Toldi című művéből vett idézet – „ „RÉMLIK, MINTHA LÁTNÁM TERMETES NÖVÉSÉT” ” –, lent a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon, két egymás alatti sorban a „BP.” verdejel és a „2017” verési évszám választja el egymástól. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Arany János időskori, félalakos ábrázolása látható. Az emlékérme jobb oldalán, fent Arany János névaláírása, középen, két egymás alatti sorban az „1817” és az „1882” felirat, lent, négy egymás alatti sorban Arany János: A walesi bárdok című művéből vett idézet – „ „KOBZÁN A DAL MAGÁRA VALL” ” – olvasható. Az emlékérme bal szélén, lent Király Vilmos tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2017. március 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2017. (III. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 8/2017. (III. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: