• Tartalom

81/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet

81/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.04.08.

A Kormány a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A postai küldeményt – a (3)–(6) bekezdésben, valamint a 12. § (4a) bekezdésében foglalt kivételekkel – a küldemény címén kell kézbesíteni. A küldemény címe az a cím, amelyet a feladó feltüntetett a küldeményen, annak csomagolásán vagy ahhoz tartozó listán.”

2. § A Rendelet 12. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A 324×229×24 mm-t meghaladó méretű, nem könyvelt küldemények kézbesítésének címhelyen történő megkísérlését a postai szolgáltató mellőzheti. A (3) bekezdés szerinti értesítőt ez esetben a kézbesítés címhelyen történő megkísérlése hiányában hagyja hátra.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeelt a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére