• Tartalom

2017. évi LXXXVI. törvény

2017. évi LXXXVI. törvény

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról1

2017.07.01.

1–8. §2

9. § A Kvtv. 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

73. § A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti uniós értékhatár 2017. július 1-től 2017. december 31-ig
a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 418 000 euró,
b) építési beruházás esetén 5 225 000 euró.”

10–12. §3

13. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 9. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

1–5. melléklet a 2017. évi LXXXVI. törvényhez4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. június 26. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

2

Az 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére