• Tartalom

2017. évi LXXXIX. törvény

2017. évi LXXXIX. törvény

egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról1

2018.01.02.

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. §2

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

2. §3

3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

3. §4

4. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

4. §5

5. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

5. § (1)6

(2)7

(3)–(4)8

(5) A Met. 3/B. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkaügyi ellenőrzés kiterjed)

d) az iskolaszövetkezet, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet által a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) alapján nyújtott külső szolgáltatásra és az iskolaszövetkezeti, illetve közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagnak a szolgáltatás fogadójánál történő munkavégzésre,”

(6) A Met. 3/B. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történik)

d) a szövetkezet tagjának a szövetkezet részére kifejtett személyes közreműködése, ha a tag a személyes közreműködést vállalkozási vagy megbízási szerződés – ideértve az Sztv. 10/B. § (2) bekezdése és 29. § (2) bekezdése szerinti megállapodást is – alapján teljesíti, valamint”

(7) A Met. a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § E törvénynek az egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 2017. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: 2017. évi LXXXIX. törvény) 5. § (2), (5) és (6) bekezdésével megállapított 1. § (1) bekezdés h) pontjában, 3/B. § (1) bekezdés d) pontjában és 3/B. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakat a 2017. évi LXXXIX. törvény 5. § (2), (5) és (6) bekezdésének hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

6. §9

7. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

7. §10

8. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

8. §11

9. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

9. §12

10. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

10–11. §13

11. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

12. §14

12. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása

13. §15

13. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosítása

14. §16

14. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 12. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § (2) bekezdése és (5)–(7) bekezdése 2018. január 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi LXXXIX. törvényhez17

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. június 26. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § (2) bekezdése a 2017: CXLVI. törvény 10. §-a alapján nem lép hatályba.

8

Az 5. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére